Domov Ekonomska in trgovska šola Brežice

Ekonomska in trgovska šola Brežice

Ekonomska in trgovska šola Brežice si prizadevamo ustvarjati odnose, iz katerih naj diha prepričanje, da jim je mar za vsakega posameznika.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 45 Bizeljska cesta, Brežice 8250, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Alenka Pečnik Kranjec
Funkcija: svetovalna služba
Uradne ure: vsak dan razen torka od 9.00 do 14.00
Mail: [email protected]
Telefon: tajništvo: 07/499 25 50, svetovalna služba: 07/499 25 56
Spletna stran: http://www.etrs.si/
Program:
JedilnicaŠolska jedilnica: Da
KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
Posebnost šolePosebnost šole: Prijaznost in skrb za vsakega dijaka, mednarodne izmenjave, praksa v tujini.
Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Ne
Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Da
Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, nemščina
Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: projekti Erasmus+ (Češka, Finska, Hrvaška, Bolgarija, Italija, Francija), Erasmus+ praksa v tujini (Velika Britanija, Malta)
Šolski krožkiŠolski krožki: zgodovinski, ekonomski, likovni, gledališki, turistični, akrobatika, gimnastika, odbojka, rokomet
Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: v Sloveniji (različni kraji v povezavi s poukom na terenu) in po Evropi (Munchen, Dunaj, Strasbourg, Bruselj)
Število vseh dijakovŠtevilo vseh dijakov: 255

Uspeh šole na maturi 2018/2019:


Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2020:
Šolo bi dijaki priporočili naslednjim generacijam, saj so zanjo tudi sami izvedeli od starejših dijakov in so se na podlagi tega tudi pravilno odločili. Če bi se ponovno odločili za vpis, bi to šolo ponovno izbirali, saj je šola urejena, vsebuje veliko praktičnih vsebin, urniki so enakomerno razporejeni in težji predmeti običajno niso skupaj, imajo pestro malico, opremljeno telovadnico in fitnes. S profesorji imajo odprt odnos, spoštujejo drug drugega, a še vedno je dovolj discipline da vlada v razredih red. Poudarek je na strokovnih premetih, zato naj se na šolo vpišejo dijaki, ki jih ekonomske teme zanimajo. Med najtežjimi predmeti so izpostavili matematiko in angleščino. Za domače naloge porabijo okoli uro na dan. Bolj intenzivno pa pred testi ali spraševanji, dva do tri dni prej. Za učenje uporabljajo učbenike, ki si jih lahko izposodijo v knjižnici in svojih skrbno pripravljenih zapiskov.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:
Dijaki so se odločili za vpis v prvi vrsti zaradi bližine njihovega doma, zanimivih programov in poklica, ki ga želijo opravljati. Šolo so pohvalili, ker imajo veliko praktičnega pouka, dobro telovadnico, pestro malico, fitnes, primeren urnik in tudi šola je lepo urejena. Izpostavili so dobro opremljeno igrišče ter jedilnico in šolsko kuhinjo. Odnos s profesorji je spoštljiv, zato se tudi dobro počutijo. Šolo bi radi priporočili tudi naslednjih generacijam, saj so tudi sami tako izvedeli od starejših dijakov in izkazalo se je kot pravilno. Anketirani pravijo, da je poudarek pa strokovnih premetih, med najtežjimi so navedli angleščino in matematiko. Pri učenju uporabljajo zapiske, učbenike si lahko izposodijo v učbeniškem skladu. Pred testi porabijo v povprečju dva do tri dni, za domače naloge pa od pol ure do ene ure na dan.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
Na šoli se dijaki dobro počutijo in bi jo svetovali naslednjim generacijam. Dijakom je všeč, da je šola v bližini doma, zanjo so se odločili zaradi programov in pridobljenega poklica. Odnos s profesorji si opisali kot dober in spoštljiv. Na šoli jim je všeč, da imajo veliko praktičnega pouka, dobro telovadnico, pestro malico, fitnes, šola je urejena in imajo primeren urnik. Izpostavili so dobro opremljeno igrišče ter jedilnico in šolsko kuhinjo. Želijo si avtomat za kavo, boljše ogrevanje in daljši glavni odmor. Pouk poteka dopoldne. Večinoma se učijo iz zapiskov (učbenike si lahko izposodijo v učbeniškem skladu) pred ocenjevanjem. Za učenje pred testom porabijo dva do tri dni, za domače naloge pa od pol ure do ene ure na dan. Pravijo, da je največji poudarek na strokovnih premetih, med najtežjimi so navedli angleščino in matematiko.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
Ekonomska in trgovska šola Brežice je po mnenju anketiranih dijakov lepa, pozitivna, zanimiva in šola, kjer se veliko dogaja. Za njo so se odločili zaradi zanimanja za smer, in če bi bilo treba, bi se večina odločilo enako, saj se na šoli dobro počutijo. Dijaki se najraje učijo sproti, je pa to odvisno tudi od predmetov in snovi. Za domače naloge dnevno porabijo v povprečju eno uro, pred posameznimi testi pa nekoliko več, in sicer od dve do tri ure. Učijo se večinoma iz zapiskov, rabljeno literaturo pa lahko dobijo v knjižnici, na spletu ali pa pri starejših dijakih. Kateri predmeti so težji in na katerih je večji poudarek je odvisno od posamezne smeri. Šola poleg krožkov prireja tudi ekskurzije, tako po Sloveniji kot tudi tujini. Za konec so dijaki pohvalili sproščenost, dobre profesorje, urnik, telovadnico in dobro opremljene učilnice. Želeli bi si le nekoliko daljši odmor.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
Dijakom je všeč, da je šola v bližini doma, zanjo so se odločili zaradi programov in pridobljenega poklica. Na šoli se dobro počutijo in bi jo svetovali bodočim dijakom. Odnos s profesorji so opisali kot dober in spoštljiv. Všeč jim je, da imajo veliko praktičnega pouka, dobro telovadnico, pestro malico, fitnes, šola je urejena in imajo primeren urnik. Izpostavili so dobro opremljeno igrišče ter jedilnico in šolsko kuhinjo. Želijo si avtomat za kavo, boljše ogrevanje in daljši glavni odmor. Pouk poteka dopoldne. Pravijo, da je največji poudarek na strokovnih premetih, med najtežjimi so navedli angleščino in matematiko. Večinoma se učijo iz zapiskov (učbenike si lahko izposodijo v učbeniškem skladu) pred ocenjevanjem. Za učenje pred testom porabijo dva do tri dni, za domače naloge pa od pol do ene ure na dan.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
Dijaki Ekonomske in trgovske šole Brežice so se odločili za vpis zaradi zanimanja za program, in če bi bilo treba, bi se večina odločilo enako, saj se na šoli dobro počutijo. Najraje se učijo sproti, za teste porabijo tako od dve do tri ure. Domače naloge delajo dnevno v povprečju eno uro, sprotno učenje pa je odvisno od predmetov in snovi. Zapiski in rabljena literatura so jim najbolj v pomoč, dobijo pa jih lahko v knjižnici, na spletu ali pa pri starejših dijakih. Vsak program ima svoj predmet, na katerem je poudarek, prav tako pa so težji predmeti odvisni od programa. Šola se jim zdi pozitivna, zanimiva, sproščena, na njej se veliko dogaja. Pohvalili so tudi profesorje, urnik, telovadnico in dobro opremljene učilnice. Želijo si daljši odmor, vpis pa priporočajo vsem, ki jih zanimajo programi, ki jih izvaja.

Ekonomska in trgovska šola Brežice ima relativno nove prostore, na trenutni lokaciji so že od leta 1998. Izobražujejo za programe ekonomski tehnik, trgovec in predšolska vzgoja. Del obstoječe šole je tudi višja šola, ki dopolnjuje dobro opremljeno šolo, ki se lahko pohvali tudi z novo šolsko telovadnico. Zato imajo dijaki na izbiro pestro ponudbo športnih aktivnosti.

Prioriteta šole pa vseeno ostaja dobra šolska klima in vzdušje, da bo lahko vsak dijak uresničeval samega sebe in se počutil del šolskega kolektiva. Prizadevajo si, da dijaki niso le številke, temveč posamezniki, za katere jim je mar. In kot so napisali, je kvaliteta šole odvisna od ljudi, ki so z njo povezani, torej od profesorjev, dijakov in staršev, od odnosov med vsemi vključenimi, od kvalitete medsebojnih odnosov. Kot pišejo tudi v viziji šole, je pomembna teža na kulturnih dejavnostih (različne kulturne prireditve, aktivnost
dijakov oz. študentov in zaposlenih tako v šoli kot izven nje), osebni rasti posameznika (opaženost v delovnem okolju, izobraževanje, napredovanje) in sproščenem, a hkrati delovnem vzdušju (negovanje pristne medsebojne komunikacije, obeleževanje osebnih praznikov, pomembnih dnevov, posebnih priložnosti – vendar ne na račun delovnih nalog).

Vir: Spletna stran šole


Število točk potrebnih za vpis

2014/15

  •  program Predšolska vzgoja: točke iz ocen 115

2019/20

  •  program Predšolska vzgoja: točke iz ocen 110

PUSTITE KOMENTAR