Domov Dvojezična srednja šola Lendava

Dvojezična srednja šola Lendava

Edinstven primer dvojezične srednje šole, saj se v njej vzgajajo in izobražujejo mladi pripadniki slovenske, madžarske in drugih narodnosti, ki se v dvojezičnem modelu učijo obeh jezikov.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 2e Kolodvorska ulica, Lendava 9220, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Alenka Lovrenčec
Funkcija: šolska svetovalna delavka
Uradne ure: vsak dan 7:00 - 15:00
Telefon: 02/574 25 14
Spletna stran: http://www.dssl.si/sl/
Program:
JedilnicaŠolska jedilnica: Da
KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
Posebnost šolePosebnost šole: Dvojezičnost, pouk poteka v slovenskem in madžarskem jeziku, manjše število dijakov in veliko izobraževalnih programov.
Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Ne
Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Da
TutorTutorstvo: Ne
Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, nemščina, španščina
Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: Nemčija, Portugalska, Finska, Madžarska, Italija
Izbirni predmetiIzbirni predmeti: slovenščina na narodnostno mešanem območju, madžarščina na narodnostno mešanem območju, angleščina, nemščina, španščina, biologija, kemija, fizika, geografija, sociologija, zgodovina
Šolski krožkiŠolski krožki: Šolske časopis, pevski zbor, robotika, eko vrt, kulturno-umetniški krožek, prostovoljstvo, kemijski krožek, biološki, fizikalni, matematični krožek, folklorna skupina, fizikalni in arhivski tabor, badminton, košarka, odbojka, atletika … Dijaki imajo možnost tekmovanja na različnih področjih in predmetih, pripravljamo pa jih tudi na izpit za pridobitev nemške in angleške jezikovne diplome.
Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: Šolske ekskurzije so organizirane na Madžarsko, Avstrijo, Italijo in po Sloveniji.
MaturaŠtevilo vseh dijakov: 265
MaturaUspeh šole na maturi 2019/20: 100 % in na poklicni maturi 100 %
MaturaŠtevilo maturantov v 2019/20: V gimnaziji je opravilo splošno maturo 16 dijakov, v strokovnih programih pa 27 dijakov.
MaturaŠtevilo maturantov, ki so nadaljevali šolanje (na fakulteti, visoki ali višji šoli): okoli 75 %

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2021:
Šola ima majhno število dijakov, je dvojezična in izjemno lepo urejena, zato so se vprašani odločili za vpis. V šoli vladate red in disciplina, a je zanimivo vzdušje, saj se vedno nekaj dogaja, na primer teden dejavnosti in izleti. Profesorji in ostali kolektiv so prijazni in domače vzdušje pripomore k lažjemu učenju in preživljanju časa na šoli. Urnik je primeren, načeloma dopoldanski, približno od 7.00 do 14.00 so običajno prisotni pri pouku. Večji poudarek daje šola strokovnim predmetom in matematiki, ki je za marsikoga težka. Poleg slednje še informatika, fizika in kemijska tehnika. Vsak dan v povprečju namenijo okoli uro svojega časa za domače naloge, aktivnejši dijaki ponavljajo še snov. Pri učenju pred ocenjevanjem znanja naprej predelajo snov v učbeniku, dopolnijo zapiske, ki so jih že naredili pri pouku, nato ponavljajo naloge in vaje. Dodatno gradijo poiščejo na internetu. Dijaki so ocenili, da je šola tehnološko sodobno opremljena, predvsem računalniške učilnice, učilnice za praktični pouk in laboratoriji, urejeni sta tudi jedilnica in šolska kuhinja.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2020:
Vprašanim dijakom je všeč majhnost šole, tako je povezanost in odnos med njimi in profesorji bolj pristna. Ozračje na šoli je sproščeno, toda veliko je odvisno tudi od vsakega posameznika. Šola je naravnana tako, da skrbi za zdravje in napredek dijakov z različnimi aktivnostmi. Prostori šole so sodobno opremljeni, nameščene so klime v nekaterih učilnicah, veliko je mest za druženje med odmori. Prednost je tudi lokacija šole blizu centra. Pouk traja od 7.05 do 13.30 ali 14.20. Dijaki menijo, da med težje predmete spadata slovenščina in matematika, ampak so profesorji razumljivi in se z njimi lahko večkrat dogovorijo za popravljanje ocen, če dijaki le pokažejo zanimanje in trud. Za učenje jim pridejo prav zapiski in učbeniki iz dobro založene knjižnice, zraven rešujejo stare teste in delajo dodatne vaje iz delovnih zvezkov ali pa jih najdejo na spletu. Po navadi se učijo okrog dva dni pred testi, za domače naloge porabijo okoli pol ure na dan, saj kolikor le lahko, naredijo sproti.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:
Dijaki so se za vpis na to šolo vpisali iz različnih razlogov, med katerimi prevladuje bližina doma. Všeč jim je majhnost šole, klima v nekaterih učilnicah, skrb za zdravje, urejenost prostorov, knjižnica, veliko mest za posedanje, ter lokacija blizu centra. Ozračje na šoli opisujejo kot sproščeno, večinoma pozitivno, poudarjajo pa, da je veliko odvisno tudi od vsakega posameznika. Dijaki menijo, da so profesorji prijazni, razumljivi in da se z njimi večinoma dobro razumejo. Pouk traja od 7.05 do 13.30 ali 14.20. Po mnenju dijakov med težje predmete spadata slovenščina in matematika. V povprečju se za test učijo do dva dni, učijo se iz zapiskov in učbenikov. Slednje si lahko izposodijo v učbeniškem skladu. Pri pripravi na test tudi rešujejo stare teste in poiščejo dodatne vaje na internetu. Za domače naloge v povprečju porabijo do pol ure dnevno. Po mnenju dijakov imajo na šoli dobro opremljeno računalniško učilnico, telovadnico in interaktivne table.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
Dijakom je všeč, da je šola v bližini njihovega doma in da jih je na šoli malo, zaradi česar je mogoč oseben odnos med dijaki in profesorji. Pouk je dopoldanski, prva ura se začne 7.05. Poudarek je na slovenščini in matematiki, slednja se jim zdi tudi najtežja. Večinoma se učijo, ko se je treba, iz knjig in zapiskov, rešujejo pa tudi stare teste in delajo vaje iz učbenika. Pred posameznim testom se v povprečju učijo od dva do tri dni. Za domače naloge potrebujejo od pol ure do ene ure na dan. Všeč jim je dvojezičnost, dobra oprema (izpostavili so računalniško učilnico, telovadnico in laboratorij za kemijo in fiziko), veliko programov, v šoli pa bi izboljšali malico, želijo pa si več praktičnega pouka. Vpis na šolo svetujejo vsem zainteresiranim dijakov zaradi njene majhnosti in dobrega vzdušja, priporočajo jim, da se sproti učijo in naj aktivno sodelujejo v življenju šole.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
Dijaki Dvojezične srednje šole Lendava so se za to šolo odločili zaradi možnosti dvojezičnega pouka in mladega kolektiva. Priporočajo jo tudi bodočim dijakom, saj imajo na razpolago učenje madžarskega jezika, ki jim daje možnost zaposlitve v njihovih krajih. Anketirani dijaki se na šoli dobro počutijo, opisali so jo kot novo in lepo urejeno šolo, ki slovi po dobrem strokovnem kadru. Delavnice, sodobna oprema, veliko dejavnosti in učni program so le nekatere izmed pozitivnih stvari v šoli, ki so jih dijaki našteli. V anketah so napisali, da se za predmete, ki jih zanimajo učijo sproti, ostale pa takrat, ko je to potrebno. Za domače naloge dnevno porabijo eno uro, pred posameznimi testi pa se učijo v povprečju tri dni prej. Učijo se iz knjig in lastnih zapiskov. Gradivo je na voljo v šolski knjižnici, pri profesorjih posamezne stroke in bivših dijakih. Prosti čas lahko dijaki izkoristijo za obiskovanje krožkov, kot so debatni, kulturno-umetniški, gledališko-filmski …

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
Dijakom je všeč, da je šola v bližini njihovega doma in da jih je na šoli malo, poudarjajo tudi oseben odnos med dijaki in profesorji. Všeč jim je dvojezičnost, dobra oprema (izpostavili so računalniško učilnico, telovadnico ter laboratorij za kemijo in fiziko), veliko programov, v šoli pa bi izboljšali malico, želijo pa si več praktičnega pouka. Pouk je dopoldanski, prva ura se začne ob 7.05. Poudarek je na slovenščini in matematiki, slednja se jim zdi tudi najtežja. Večinoma se učijo, ko se je treba, iz knjig in zapiskov, rešujejo pa tudi stare teste in delajo vaje iz učbenika. Pred posameznim testom se v povprečju učijo od dva do tri dni. Za domače naloge potrebujejo od pol do ene ure na dan. Šolo priporočajo vsem bodočim dijakov zaradi njene majhnosti in dobrega vzdušja, svetujejo jim, da se sproti učijo in naj bodo čim bolj aktivni.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
Na Dvojezični srednji šoli Lendava poteka pouk dvojezično, odlikuje pa jo mlad in dober strokovni kader. Anketirani dijaki se na šoli dobro počutijo, opisali so jo kot novo in lepo urejeno šolo. Pozitivne stvar za dijake so delavnice, sodobna oprema, veliko dejavnosti in učni program, izboljšali pa bi malico, želijo pa si več praktičnega dela. Za domače naloge dnevno porabijo eno uro, pred posameznimi testi pa se učijo v povprečju tri dni prej. Učijo se iz knjig in lastnih zapiskov, gradivo dobijo v šolski knjižnici, pri profesorjih posamezne stroke in bivših dijakih. Priporočajo jo tudi bodočim dijakom, saj imajo na razpolago učenje madžarskega jezika, ki jim daje možnost zaposlitve v njihovih krajih. Prosti čas lahko dijaki izkoristijo za obiskovanje krožkov, kot so debatni, kulturno-umetniški, gledališko-filmski …

Dvojezična srednja šola Lendava temelji na kakovostnem izobraževalnem procesu in zagotavlja varno ter prijazno okolje vsem udeležencem procesa.

Prizadevajo si:

  • oblikovati vsestranske in odgovorne osebnosti,
  • utrjevati zavest o pomenu znanja kot najvišje vrednote,
  • vzpodbujati strpnost in spoštovanje drugačnosti,
  • razvijati jezikovne zmožnosti v slovenskem, madžarskem in drugih jezikih,
  • ekološko ozaveščati vse udeležence izobraževanja,
  • krepiti mednarodno sodelovanje,
  • uresničevati prijaznost, humanost, doslednost in socialno občutljivost
  • odkrivati nadarjene dijake, jim v sodelovanju s starši in okoljem omogočiti optimalno izobrazbo ter razvijati njihove talente/sposobnosti na intelektualnem, psihomotoričnem in čustvenem področju. “

Vir: spletna stran šole

PUSTITE KOMENTAR