Domov Dvojezična srednja šola Lendava

Dvojezična srednja šola Lendava

Edinstven primer dvojezične srednje šole, saj se v njej vzgajajo in izobražujejo mladi pripadniki slovenske, madžarske in drugih narodnosti, ki se v dvojezičnem modelu učijo obeh jezikov.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 2e Kolodvorska ulica, Lendava 9220, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Silvija Hajdinjak Prendl
Funkcija: ravnateljica
Uradne ure: vsak dan 7:00 - 15:00
Mail: [email protected]
Telefon: 02/574 25 11
Spletna stran: http://www.dssl.si/sl/
Program:
JedilnicaŠolska jedilnica: Da
KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
Posebnost šolePosebnost šole: Dvojezičnost, pouk poteka v slovenskem in madžarskem jeziku, manjše število dijakov in veliko izobraževalnih programov.
Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Ne
Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Da
Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, nemščina, španščina
Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: Nemčija, Španija
Izbirni predmetiIzbirni predmeti: angleščina, nemščina, španščina, slovenščina na narodnostno mešanem območju, madžarščina na narodnostno mešanem območju, biologija, kemija, fizika, geografija, sociologija, zgodovina
Šolski krožkiŠolski krožki: kulturno-umetniški krožek, pevski zbor, krožek robotike, filmski krožek, kemijski krožek, bralna značka, prostovoljstvo, športne dejavnosti (košarka, nogomet, odbojka, atletika)
Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: Madžarska, Avstrija, Italija, Slovenija
Število vseh dijakovŠtevilo vseh dijakov: 237

Uspeh šole na maturi 2017/2018:
splošna matura: 100 %, poklicna matura: 91 %, zaključni izpit: 100 %

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:
Dijaki so se za vpis na to šolo vpisali iz različnih razlogov, med katerimi prevladuje bližina doma. Všeč jim je majhnost šole, klima v nekaterih učilnicah, skrb za zdravje, urejenost prostorov, knjižnica, veliko mest za posedanje, ter lokacija blizu centra. Ozračje na šoli opisujejo kot sproščeno, večinoma pozitivno, poudarjajo pa, da je veliko odvisno tudi od vsakega posameznika. Dijaki menijo, da so profesorji prijazni, razumljivi in da se z njimi večinoma dobro razumejo. Pouk traja od 7.05 do 13.30 ali 14.20. Po mnenju dijakov med težje predmete spadata slovenščina in matematika. V povprečju se za test učijo do dva dni, učijo se iz zapiskov in učbenikov. Slednje si lahko izposodijo v učbeniškem skladu. Pri pripravi na test tudi rešujejo stare teste in poiščejo dodatne vaje na internetu. Za domače naloge v povprečju porabijo do pol ure dnevno. Po mnenju dijakov imajo na šoli dobro opremljeno računalniško učilnico, telovadnico in interaktivne table.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
Dijakom je všeč, da je šola v bližini njihovega doma in da jih je na šoli malo, zaradi česar je mogoč oseben odnos med dijaki in profesorji. Pouk je dopoldanski, prva ura se začne 7.05. Poudarek je na slovenščini in matematiki, slednja se jim zdi tudi najtežja. Večinoma se učijo, ko se je treba, iz knjig in zapiskov, rešujejo pa tudi stare teste in delajo vaje iz učbenika. Pred posameznim testom se v povprečju učijo od dva do tri dni. Za domače naloge potrebujejo od pol ure do ene ure na dan. Všeč jim je dvojezičnost, dobra oprema (izpostavili so računalniško učilnico, telovadnico in laboratorij za kemijo in fiziko), veliko programov, v šoli pa bi izboljšali malico, želijo pa si več praktičnega pouka. Vpis na šolo svetujejo vsem zainteresiranim dijakov zaradi njene majhnosti in dobrega vzdušja, priporočajo jim, da se sproti učijo in naj aktivno sodelujejo v življenju šole.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
Dijaki Dvojezične srednje šole Lendava so se za to šolo odločili zaradi možnosti dvojezičnega pouka in mladega kolektiva. Priporočajo jo tudi bodočim dijakom, saj imajo na razpolago učenje madžarskega jezika, ki jim daje možnost zaposlitve v njihovih krajih. Anketirani dijaki se na šoli dobro počutijo, opisali so jo kot novo in lepo urejeno šolo, ki slovi po dobrem strokovnem kadru. Delavnice, sodobna oprema, veliko dejavnosti in učni program so le nekatere izmed pozitivnih stvari v šoli, ki so jih dijaki našteli. V anketah so napisali, da se za predmete, ki jih zanimajo učijo sproti, ostale pa takrat, ko je to potrebno. Za domače naloge dnevno porabijo eno uro, pred posameznimi testi pa se učijo v povprečju tri dni prej. Učijo se iz knjig in lastnih zapiskov. Gradivo je na voljo v šolski knjižnici, pri profesorjih posamezne stroke in bivših dijakih. Prosti čas lahko dijaki izkoristijo za obiskovanje krožkov, kot so debatni, kulturno-umetniški, gledališko-filmski …

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
Dijakom je všeč, da je šola v bližini njihovega doma in da jih je na šoli malo, poudarjajo tudi oseben odnos med dijaki in profesorji. Všeč jim je dvojezičnost, dobra oprema (izpostavili so računalniško učilnico, telovadnico ter laboratorij za kemijo in fiziko), veliko programov, v šoli pa bi izboljšali malico, želijo pa si več praktičnega pouka. Pouk je dopoldanski, prva ura se začne ob 7.05. Poudarek je na slovenščini in matematiki, slednja se jim zdi tudi najtežja. Večinoma se učijo, ko se je treba, iz knjig in zapiskov, rešujejo pa tudi stare teste in delajo vaje iz učbenika. Pred posameznim testom se v povprečju učijo od dva do tri dni. Za domače naloge potrebujejo od pol do ene ure na dan. Šolo priporočajo vsem bodočim dijakov zaradi njene majhnosti in dobrega vzdušja, svetujejo jim, da se sproti učijo in naj bodo čim bolj aktivni.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
Na Dvojezični srednji šoli Lendava poteka pouk dvojezično, odlikuje pa jo mlad in dober strokovni kader. Anketirani dijaki se na šoli dobro počutijo, opisali so jo kot novo in lepo urejeno šolo. Pozitivne stvar za dijake so delavnice, sodobna oprema, veliko dejavnosti in učni program, izboljšali pa bi malico, želijo pa si več praktičnega dela. Za domače naloge dnevno porabijo eno uro, pred posameznimi testi pa se učijo v povprečju tri dni prej. Učijo se iz knjig in lastnih zapiskov, gradivo dobijo v šolski knjižnici, pri profesorjih posamezne stroke in bivših dijakih. Priporočajo jo tudi bodočim dijakom, saj imajo na razpolago učenje madžarskega jezika, ki jim daje možnost zaposlitve v njihovih krajih. Prosti čas lahko dijaki izkoristijo za obiskovanje krožkov, kot so debatni, kulturno-umetniški, gledališko-filmski …

Dvojezična srednja šola Lendava temelji na kakovostnem izobraževalnem procesu in zagotavlja varno ter prijazno okolje vsem udeležencem procesa.

Prizadevajo si:

  • oblikovati vsestranske in odgovorne osebnosti,
  • utrjevati zavest o pomenu znanja kot najvišje vrednote,
  • vzpodbujati strpnost in spoštovanje drugačnosti,
  • razvijati jezikovne zmožnosti v slovenskem, madžarskem in drugih jezikih,
  • ekološko ozaveščati vse udeležence izobraževanja,
  • krepiti mednarodno sodelovanje,
  • uresničevati prijaznost, humanost, doslednost in socialno občutljivost
  • odkrivati nadarjene dijake, jim v sodelovanju s starši in okoljem omogočiti optimalno izobrazbo ter razvijati njihove talente/sposobnosti na intelektualnem, psihomotoričnem in čustvenem področju. “

Vir: spletna stran šole

PUSTITE KOMENTAR