Domov Biotehniški center Naklo – Srednja šola in gimnazija

Biotehniški center Naklo – Srednja šola in gimnazija

Biotehniški center Naklo je kvalitetna izobraževalna, raziskovalna in razvojna ustanova, ki postavlja v ospredje občutek za naravo, ter skrb za urejenost okolja v sodelovanju z gospodarstvom.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 99 Strahinj, Naklo 4202, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Tadeja Fričovsky
Funkcija: svetovalna služba
Mail: info@bc-naklo.si
Telefon: tajništvo: 04/277 21 00, svetovalna služba: 04/277 21 24
Spletna stran: http://www.bc-naklo.si
Program:
 • Gimnazija
 • Hortikulturni tehnik (SSI)
 • Živilsko-prehranski tehnik (SSI)
 • Naravovarstveni tehnik (SSI)
 • Kmetijsko-podjetniški tehnik (SSI)
 • Slaščičar (SPI)
 • Pek (SPI)
 • Gospodar na podeželju (SPI)
 • Cvetličar (SPI)
 • Vrtnar (SPI)
 • Mesar (SPI)
 • Mehanik kmetijksih in delovnih strojev (SPI)

JedilnicaŠolska jedilnica: Da
KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
Posebnost šolePosebnost šole: Vzdušje na šoli je prijetno. Naš kulturni sprejem prvih letnikov je organiziran kot "igre brez meja" in ima za cilj dobro počutje novincev ter prijeten prejem v "šolsko družino". Šola se nahaja v bližini Kranja v čudovitem okolju vasi Strahinj. Šola ima svojo trgovino. Iz številnih smeri so organizirani direktni avtobusi, ki ustavijo tik pred šolo. Vsako leto spomladi in jeseni organiziramo projektne dneve, kjer se vsi dijaki šole prijavljajo na zanimive in dinamične delavnice glede na njihov interes. Šola ima tudi 4 dobro opremljene laboratorije in lastno šolsko prehrano. Za nadarjene dijake šola organizira udeležbo na tekmovanjih in pripravo na tekmovanja, pripravlja individualne edukacijske programe za nadarjene v okviru osebnih razgovorov z nadarjenimi in skupnimi načrtovanem njihovega razvoj. Dijaki z mentorji pripravljajo zanimive raziskovalne naloge. Za otroke s posebnimi potrebami organizirajo izvajanje učne dodatne strokovne pomoči, vse zapisane prilagoditve ter znanje pripravimo individualiziran program.
Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
Učbeniški skladŠolski sejem rabljenih učbenikov: Ne
Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Da
Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Da
TutorTutorstvo: Ne
KodeksOblacenja.pngKodeks oblačenja: Ne
Fotokopirec.pngFotokopirnica: Ne
GarderobneOmarce.pngGarderobne omarice: Ne
Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, nemščina
Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: Vsako leto šola sodeluje na več mednarodnih projektih. Šola ima tudi projektno pisarni. Znotraj Erasmus+ dijaki odhajajo na Norveško, v Italijo, na Hrvaško, v Belgijo, v Nemčijo in Avstrijo.
Izbirni predmetiIzbirni predmeti: V gimnaziji izbirajo med likovno umetnostjo in glasbo; kmetijsko podjetniški tehniki med nemščino in predelavo mleka, tehniški programi imajo v zadnjih dveh letih 20 % celotnega predmetnika izbiro kot odprti kurikul (izbirajo vsebine znotraj in izven šole ter se potegujejo za priznanja neformalno pridobljenega znanja).
Šolski krožkiŠolski krožki: Dramski - improvizacijsko gledališče, konjeniški, novinarski, zgodovinski, kemijski, bralni klub 3 generacij, medgeneracijsko branje, BC Reading Beadge, bralna značka, planinarski krožek, krožek za matematično fiziko in astronomijo, angleški šolski časopis Sky is the limit.
Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: Organizirane so po celi Sloveniji pri tehniških in poklicnih programih so povezani z obiskom zanimivosti znotraj stroke. Izborna ekskurzija je vsako leto v drugi državi.
MaturaŠtevilo vseh dijakov: Srednja šola: 646; Gimnazija: 849
MaturaUspeh šole na maturi 2021/22: Srednja šola: 98 %; Gimnazija: 99 %
MaturaŠtevilo maturantov v 2021/22: Srednja šola: 120; Gimnazija: 49
MaturaŠtevilo maturantov, ki so nadaljevali šolanje (na fakulteti, visoki ali višji šoli): Srednja šola: 85 %; Gimnazija: 100 %

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2023:


Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2022:
Dijaki so se na srednjo šolo vpisali zaradi širokega nabora programov z obilico praktičnega pouka, bližine njihovemu domu in privlačne lokacije v naravi izven mesta. Eko šola je namenjena grajenju strokovnega znanja na prostem, na urejenih deloviščih. Bodočim dijakom svetujejo, da se odločijo za tisto smer, ki jih zanima in veseli, saj bodo lahko srkali kakovostno praktično znanje od strokovnih profesorjev. Ti imajo z dijaki odprt in razumevajoč odnos. Pouk začenjajo ob 7.20, končajo običajno do 13.40. Menijo, da je poudarek na strokovnih predmetih, slovenščini, angleščini in matematiki, pri navedenih predmetih je treba vložiti več truda, saj sodijo med obsežnejše predmete. Pred testi se učijo od dva dni do enega tedna tako, da ponavljajo obravnavano snov in vaje. Nekateri večkrat ponavljajo snov s sošolci, s katerimi poiščejo dodatne naloge tudi na spletu. Vprašani dijaki so kot prednosti šole izpostavili naravno okolico šole z živalmi, terenske vaje, sodobno opremljene laboratorije in učilnice za praktični pouk.

Vprašani dijaki gimnazijskega programa ocenjujejo, da je poudarek na naravoslovnih predmetih, ki so zahtevnejši zaradi obsega snovi. Nekateri imajo izzive z angleščino. Bodočim dijakov svetujejo, da delajo sproti, predvsem pri matematiki. Za učenje uporabljajo učbenike, ponavljajo zapiske in rešujejo vaje iz delovnih zvezkov. V povprečju potrebujejo pred preverjanji znanja tri do pet dni, da se naučijo za posamezen predmet. Pouk začenjajo ob 7.20 in končajo po navadi ob 13.40, odvisno koliko ur imajo. Šola izvaja različne ekskurzije, ki so vsako leto v drugi državi, podpira nadarjene dijake z dodatnimi izobraževanji, tabori in pripravo na tekmovanja. Specifika šole je sprejem novincev, ki je organiziran kot »igre brez meja«, kar novincem omogoči, da se enostavno vklopijo v izobraževalni proces in spoznajo ostale dijake. Šola ima organiziran prevoz in svojo trgovino. Bodočim dijakom priporočajo vpis tudi zaradi navdušujoče atmosfere na šoli, poštenih profesorjev in pozitivnega naravnega okolja.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2021:
Vprašanji dijaki so izbrali srednjo šolo zaradi zanimivega programa, vzdušja na šoli in zanimivih ljudi ter sovrstnikov. Nekateri so tudi doma v bližini in je njihova pot tako krajša. Šolo bi priporočili vrstnikom, ker se lahko v času izobraževanja naučiš veliko zanimivega, šola je odlična. Svetujejo še, da sledijo dogajanju pri pouku, ker je to pravi recept za uspeh. Vzdušje opisujejo kot zelo sproščeno in pozitivno. Šola slovi po tem, da pridelujejo eko izdelke, imajo izvrstno toplo malico in prijazne profesorje, ki jih poučujejo v velikih novih učilnicah in dajejo priložnost, da sodelujejo na različnih projektih. Pouk imajo vedno dopoldne, pravijo, da je poudarek na slovenščini in strokovnih predmetih, v 4. letniku na maturitetnih. Kot najtežja predmeta so izpostavili matematiko in slovenščino, ker se je treba veliko učiti. Literaturo dobijo v učbeniškem skladu ali od starejših generacij, večinoma se učijo iz svojih zapiskov. Dnevno za domače naloge v povprečju potrebujejo od pol do ene ure. Pred testi se učijo od dva dni do enega tedna. Večina se jih uči sproti tako, da ponovijo snov iz zvezkov in učbenikov, rešujejo teste, delajo vaje. Učijo se tudi skupaj s sošolci.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2020:
Dijaki srednje šole so povedali, da je na odločitev za vpis na šolo vplivala lepa in urejena okolica, na dnevu odprtih vrat so spoznali prijazne profesorje in predstavitev na informativnih dneh je naredila neverjeten vtis. Urniki s predmeti so lepo razporejeni in pouk je vedno dopoldne. Poudarek pri predmetniku je na strokovnih predmetih ter maturitetnih. Kot težje predmete so ocenili nemščino, kemijo, pa tudi angleščino in matematiko. Za domače naloge porabijo od pol do ene ure na dan, medtem ko se pred testi učijo od dva do pet dni prej. Pri tem uporabljajo svoje zapiske, ponovijo domače naloge in predelajo učbenik. Tudi stari testi pridejo prav, pravijo. Profesorji so stalno na voljo in pomagajo, kadar imajo dijaki dodatna vprašanja. Učilnice so urejene, predvsem pohvalijo učilnice za praktični pouk, računalniške učilnice, pa tudi telovadnico in šolsko kuhinjo, ki pripravlja odlične malice. Pozitivno je tudi to, da so avtobusne povezave do šole urejene. Šolo bi priporočili tudi svojim bodočim vrstnikom, ker je učni program pester, profesorji so dostopni in če želijo nekoliko umaknjeno lokacijo šole z prelepo okolico, je ta prava za vpis.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:
Dijake je na Biotehniškem centru Naklo za vpis prepričalo sproščeno vzdušje in narava v okolici. Na šoli so prijazni in spoštljivi profesorji, ki se prilagodijo dijakom. Ker se na šoli veliko naučijo, bi priporočili šolo tudi svojim mlajšim vrstnikom. Šola slovi po tem, da se učijo o življenjskih situacijah in tudi po mednarodnih izmenjavah. Dijaki so pohvalili športno dvorano, možnosti za nakup okrepčila (na kavomatu ali v trgovinici), park pred šolo ter dobro malico. Pouk začenjajo ob 7.20 in traja najdlje do 14.00 ure. Poudarek je na naravoslovnih, strokovnih in maturitetnih predmetih. Kot najtežje predmete, tudi zaradi obsega snovi, so izpostavili slovenščino, matematiko in angleščino. Učijo se iz zapiskov (svojih in od starejših dijakov) ter učbenikov, ki si jih lahko izposodijo iz učbeniškega sklada šole. Za domače naloge porabijo od pol ure do dveh ur na dan. Za preverjanja znanja pa od dva dni do enega tedna. Dodajajo še, da so na šoli dobro opremljeni prostori – računalniška učilnica, telovadnica, učilnica za praktični pouk ter laboratorij za kemijo in fiziko. Udeležijo se lahko različnih krožkov, od konjeniškega, radijskega, dramskega, fizikalnega, astronomskega ali sodelujejo pri izdelavi angleškega časopisa.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
Anketirani dijaki so povedali, da jim je všeč predvsem čudovita okolica šole ter poseben odnos do narave in živali. Profesorji na šoli so prijazni. Poudarek je na strokovnih predmetih, med težjimi predmeti pa so omenili matematiko. Pouk poteka dopoldne, nekje od pol osme do druge ure, kar je odvisno od smeri. Učbenike si lahko izposodijo v učbeniškem skladu, učijo se od enega pa do tri dni pred testom. Učijo se iz knjig in zapiskov, ki jih po navadi dobijo od višjih letnikov. Učijo se tako, da delajo vaje iz učbenika, si naredijo zapiske in se učijo iz zvezkov. Za domače naloge porabijo od pol ure pa do dveh ur dnevno. Pohvalili so prakso in malico. Menijo, da so v šoli dobro opremljene predvsem računalniška učilnica, telovadnica in šolska kuhinja.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
Dijaki so v anketah napisali, da se na šoli počutijo dobro in zelo domače, za vpis pa so se odločili zaradi nove šole, prijaznega osebja na šoli in priporočila vrstnikov. Po njihovem mnenju je v šoli največji poudarek na naravoslovnih predmetih. Med pozitivne stvari na šoli so med drugim našteli razumljive profesorje, dobre učilnice in projektne dneve. Dijaki si lahko učbenike sposodijo v učbeniškem skladu, imajo pa tudi možnost izbirnih predmetov, kot so mikrobiologija, nemščina in kmetijstvo. Dnevno porabijo od pol ure do eno uro za domače naloge, v povprečju pa se pred posameznimi testi učijo do tri dni prej. Večinoma se učijo pred spraševanjem in testi, pri čemer si pomagajo z reševanjem starih testov, delanjem zapiskov, ponavljanjem nalog in prebiranjem učbenika. Računalniška učilnica, telovadnica in laboratorij za kemijo in fiziko so le nekateri deli šole, ki so po njihovem mnenju dobro opremljeni.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
Dijaki izpostavljajo predvsem čudovito okolico šole ter poudarjen odnos do narave in živali. Profesorji na šoli so prijazni. Poudarek je na strokovnih predmetih, med težjimi predmeti pa izpostavljajo matematiko. Pouk poteka dopoldne, nekje od 7.30 do 14.00, kar je odvisno od programa. Učbenike si lahko dijaki izposodijo v učbeniškem skladu, sejma rabljenih učbenikov na šoli nimajo. Za domače naloge porabijo od pol pa do dveh ur dnevno, učijo se od enega pa do tri dni pred testom. Učijo se iz knjig in zapiskov, ki jih po navadi dobijo od višjih letnikov. Učijo se tako, da delajo vaje iz učbenika, si naredijo zapiske in se učijo iz zvezkov. Pohvalili so lepo okolico, prakso in malico. Menijo, da so v šoli dobro opremljene predvsem računalniška učilnica, telovadnica in šolska kuhinja.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
Anketirani dijaki so za pozitivno na šoli našteli razumljive profesorje, dobre učilnice in projektne dneve. Na šoli se počutijo dobro in zelo domače, za vpis pa so se odločili zaradi nove šole, prijaznega osebja na šoli in priporočila vrstnikov. Domača naloga jim vsak dan vzame od pol ure do eno uro. Pred testi se v povprečju začnejo učiti do tri dni prej. Pomagajo si z reševanjem starih testov, delanjem zapiskov, ponavljanjem nalog in prebiranjem učbenika, te pa si lahko sposodijo v učbeniškem skladu. Večinoma se učijo pred spraševanjem in testi, želijo pa si napovedanega spraševanja. Zdi se jim, da je večji poudarek na naravoslovnih predmetih, imajo pa tudi možnost izbirnih predmetov, kot so mikrobiologija, nemščina in kmetijstvo. Računalniška učilnica, telovadnica in laboratorij za kemijo in fiziko so le nekateri deli šole, ki so po njihovem mnenju dobro opremljeni.

Biotehniški center Naklo je kvalitetna izobraževalna, raziskovalna in razvojna ustanova, ki postavlja v ospredje občutek za naravo, ter skrb za urejenost okolja v sodelovanju z gospodarstvom. Gradijo na temeljih medsebojnega spoštovanja, znanja, truda in odgovornosti do narave. Njihov dijak spoznava, da je pomembna pot do cilja, odkriva, v čem je dober, katere talente in sposobnosti ima.”

Vir: Spletna stran šole

PUSTITE KOMENTAR