Domov Biotehniška šola Rakičan

Biotehniška šola Rakičan

biotehniška šola Rakičan ima dobre kadrovske, prostorske in materialne pogoje za delo in kakovosten šolski sistem z ustrezno organiziranim izobraževanjem.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 3 Lendavska ulica, Murska Sobota 9000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Angela Mesarič Tinev in Barbara Žužek Lackovic
Funkcija: tajnica VIZ, svetovalna delavka
Mail: bsrakican@guest.arnes.si
Telefon: tajništvo: 02/530 37 50 (ga. Angela), svetovalna delavka: 02/530 37 56 (ga. Barbara)
Spletna stran: http://www.solarakican.si
Program:
 • Gospodar na podeželju (SPI)
 • Kmetijsko-podjetniški tehnik (SSI)
 • Pomočnik v biotehniki in oskrbi (NPI)

JedilnicaŠolska jedilnica: Da
KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
Posebnost šolePosebnost šole: Majhna šola, kjer si dijaki pridobijo tiste spretnosti, znanja in navade, ki so potrebne za opravljanje poklica in uspešno vsakodnevno življenje.
Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
Učbeniški skladŠolski sejem rabljenih učbenikov: Ne
Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Da
Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Da
TutorTutorstvo: Ne
KodeksOblacenja.pngKodeks oblačenja: Ne
Fotokopirec.pngFotokopirnica: Ne
GarderobneOmarce.pngGarderobne omarice: Ne
Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, nemščina
Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: praktično usposabljanje v podjetjih širom Evrope v okviru projekta Erasmus+
Izbirni predmetiIzbirni predmeti: na voljo so različni strokovni moduli
Šolski krožkiŠolski krožki: šport, kultura, kulinarika, turizem, čebelarstvo, podjetništvo
Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: po Sloveniji in v tujino: Avstrija, Madžarska, Nemčija, Hrvaška, Srbija
MaturaŠtevilo vseh dijakov: 82
MaturaUspeh šole na maturi 2021/22: 100 %
MaturaŠtevilo maturantov v 2021/22: 13
MaturaŠtevilo maturantov, ki so nadaljevali šolanje (na fakulteti, visoki ali višji šoli):

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2023:


Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2022:
Pouk na šoli poteka med 7.00 in 14.00, urnik pa vsebuje več blok ur, kar je vprašanim dijakom izjemno všeč. Za vpis so se vprašani dijaki odločili zaradi strokovnih predmetov, obsežne prakse, pouka v naravi in želje po opravljanju poklicev iz stroke, nekateri imajo namen prevzeti kmetijo, drugi si želijo postati vinogradniki. Moto šole je »kmetovati – kraljevati«. Stvari, ki so jih na šoli izpostavili kot pozitivne so jesenska razstava, testiranje škropilnih naprav, izvrstna šolska prehrana, pozitiven odnos in strokovnost profesorjev ter kakovostna praska. Dijaki so mnenja, da ima šola primerno opremljene učilnice za praktični pouk, jedilnico in telovadnico. V ospredju na predmetniku so praktični predmeti, dijaki se enoglasno tudi strinjajo, da sta najtežja predmeta matematika in slovenščina, ki se izvajata na visokem nivoju. Nekateri dijaki se učijo sproti, drugi le pred testi in spraševanji, ko si za pripravo vzamejo v povprečju tri dni. Učbenike imajo na voljo v učbeniškem skladu ali si jih sposodijo v knjižnici. Pri dnevnem delu v šoli pripravljajo svoje zapiske, sicer si jih za učenje tudi sposodijo pri sošolcih ter rešijo stare teste in ponovijo domače naloge, da obnovijo snov.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2021:
Pozitivne prednosti šole, ki so jim navedli vprašani dijaki, so praksa na šoli in kmetijah, manjše število dijakov v razredu, kar omogoča boljšo interakcijo med dijaki in profesorji, čudovita in urejena šolska posest. Vpisali so se tudi zaradi bližine šole njihovemu domu ali pa imajo doma kmetijo. Šolo priporočajo tistim, ki iščejo znanje, imajo potrpljenje in voljo za delo zunaj in so se pripravljeni soočiti z različnimi nalogami. Predvsem pa naj sledijo svojim sanjam. Vzdušje na šoli je dobro, saj se med seboj vsi poznajo in so povezani, saj jih druži stroka. Med težje predmete so zapisali matematiko, ker jo težje razumejo, slovenščino zaradi veliko snovi in nemščino. Učijo se iz zapiskov ter učbenikov, ki jih dobijo v učbeniškem skladu ali pri starejših vrstnikih. Vsak dan delajo domače naloge, za kar namenijo po pouku od pol so ene ure. Ko se pripravljajo na preverjanje znanja dopolnijo svoje zapiske, ponovijo naloge in vaje iz delovnih zvezkov, poiščejo stare teste. Najraje se učijo skupaj s sošolci, saj tako hitreje in lažje osvojijo snov.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2020:
Na Biotehniški šoli Rakičan se izobraževanje usmerja v kmetijstvo, poljedelstvo, sadjarstvo in skrbi za okolje. Vpisane dijake je navdušilo delo na zunanjih površinah, pester program in zanimiva predstavitev na informativnih dneh. Pravijo, da šola uči življenjske teme. Sodelovanje s profesorji je zanimivo, saj imajo veliko praktičnega znanja, ki ga bodo lahko uporabili doma. Šola je majhna, zato se med seboj vsi poznajo in delajo vzajemno. Pouk običajno poteka med 7.00 in 14.00. Med predmete, ki potrebujejo večjo pozornost, uvrščajo matematiko, angleščino in slovenščino. Po mnenju anketirancev imajo na šoli dobro malico in pester nabod dodatnih aktivnosti, ki se jih lahko udeležujejo po šoli, tako se lahko družijo s prijatelji. Za teste in spraševanja se učijo večinoma iz lastnih zapiskov in učbenikov iz knjižnice, za domače naloge pa porabijo povprečno dve uri na dan. Če želijo, lahko učbenike, zapiske in stare teste dobijo pri starejših dijakih. Kar si sedanji dijaki želijo izboljšati je, da bi imeli še več prakse.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:
Večina dijakov se je za vpis na šolo odločila zaradi zanimanja za kmetijstvo in znanja, ki ga bodo lahko uporabili doma. Ozračje na šoli opisujejo kot mirno in sodelovalno. Po mnenju dijakov so profesorji na šoli v večini prijazni, razgledani in pripravljeni pomagat. Dijakom so na šoli všeč tudi sadovnjak, zanimiv pouk, učenje za življenje, dobro sodelovanje s profesorji, malica in majhnost šole, želijo pa si še več prakse. Pouk na šoli običajno poteka med 7.00 in 14.00. Dijakom se zdi, da imajo na šoli poudarek na strokovnih predmetih, med bolj zahtevne predmete pa uvrščajo matematiko, angleščino in slovenščino. Za test se dijaki v povprečju učijo do dva dni, učijo se večinoma iz zapiskov. Če želijo, lahko učbenike, zapiske in stare teste dobijo pri starejših dijakih, učbenike pa si lahko izposodijo tudi v učbeniškem skladu. Za domače naloge dijaki v povprečju porabijo do pol ure na dan. Po mnenju anketirancev imajo na šoli dobro opremljeno jedilnico, šolsko kuhinjo in interaktivne table.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
Biotehniška šola Rakičan je dijake prepričala zaradi zanimanja za poklice in zanimivih predmetov. Na šoli se počutijo sproščeno, zadovoljno in varno. Menijo, da je znana predvsem po poljedelskih poskusih. Na šoli jim je všeč dobra malica, praktični pouk, sodelovanje s tujimi šolami in opremljenost učilnic z interaktivnimi tablami. V bodoče upajo, da bodo imeli igrišče in daljši odmor za malico. Pouk je dopoldanski. Poudarek je na strokovnih predmetih, kot najtežjega po so omenili matematiko. Učijo se iz knjig, zvezkov in zapiskov, stare teste dobijo od prejšnjih generacij. Učbenike si lahko izposodijo v učbeniškem skladu. Večinoma se učijo pred testom, v povprečju dva dni. Za domače naloge porabijo do pol ure dnevno. Šolske ekskurzije so organizirane po Sloveniji, v Avstrijo in na Madžarsko. Dijaki se lahko udeležijo tudi krožkov, npr. šport, kultura, kulinarika …

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
Dijaki so se vpisali na šolo zaradi veselja do dela s kmetijstvom, naravo, živalmi in jo priporočajo, ker je zanimiva, ker poteka pouk tudi praktično in se naučijo veliko stvari. Profesorji so razumevajoči, pomagajo in so prijazni. Poudarek je na strokovnih predmetih, največ izzivov pa imajo dijaki pri matematiki, saj jih ta ne zanima. Želijo si več ekskurzij, še več ur strokovnih predmetov in projektov. Dnevno po dopoldanskem pouku porabijo od pol ure do eno uro za domače naloge, pred testi pa si za učenje vzamejo do dva dni. Nekateri se učijo sproti, drugi le pred testi, učijo pa se s pomočjo knjig in zapiskov. Učbenike lahko dobijo v učbeniškem skladu, stare teste in zapiske pa od starejših dijakov in profesorjev. Od predmetov so jim najbolj zanimivi strokovni (varstvo rastlin, poljedelstvo, živinoreja, sadjarstvo ipd.), večina dijakov pa si želi po končanem šolanju ostati na področju biotehnike.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
Anketirane dijake je šola prepričala zaradi zanimanja za poklice in zanimivih predmetov. Na šoli se počutijo sproščeno, zadovoljno in varno. Menijo, da je znana predvsem po poljedelskih poskusih. Na šoli jim je všeč dobra malica, praktični pouk, sodelovanje s tujimi šolami in opremljenost učilnic z interaktivnimi tablami. V bodoče upajo, da bodo imeli igrišče in daljši odmor za malico. Pouk je dopoldanski. Poudarek je na strokovnih predmetih, kot najtežjo po so omenili matematiko. Učijo se iz knjig, zvezkov in zapiskov, stare teste dobijo od prejšnjih generacij. Učbenike si lahko izposodijo v učbeniškem skladu. Večinoma se učijo pred testom, v povprečju dva dni. Za domače naloge porabijo do pol ure dnevno. Šolske ekskurzije so organizirane po Sloveniji, v Avstrijo in na Madžarsko. Dijaki se lahko udeležijo tudi krožkov, npr. šport, kultura, kulinarika …

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
Dijakom so najbolj zanimivi strokovni predmeti (varstvo rastlin, poljedelstvo, živinoreja, sadjarstvo ipd.). večina dijakov pa si želi po končanem šolanju ostati na področju biotehnike. Tudi poudarek je na strokovnih predmetih, največ izzivov pa imajo dijaki pri matematiki, saj jih ta ne zanima. Dnevno po dopoldanskem pouku porabijo od pol do ene ure za domače naloge, pred testi pa si za učenje vzamejo do dva dni. Nekateri se učijo sproti, drugi le pred testi, učijo pa se s pomočjo knjig in zapiskov. Učbenike lahko dobijo v učbeniškem skladu, stare teste in zapiske pa od starejših dijakov in profesorjev. Veselje do dela s kmetijstvom, naravo, živalmi so razlogi za vpis, šolo pa priporočajo, ker je zanimiva, ker poteka pouk tudi praktično in se naučijo veliko stvari. Profesorji so razumevajoči, pomagajo in so prijazni, dijaki pa si v prihodnosti želijo več ekskurzij.
Biotehniška šola Rakičan – na spletni strani šole so zapisali:

“Biotehniška šola Rakičan, ki je že 70 let vidno prisotna v slovenskem izobraževalnem prostoru, gotovo vzbuja marsikatero vprašanje in pomislek. Dovolite nam torej, da vas popeljemo po naši okolici in vam predstavimo to, kar ste že zdavnaj želeli izvedeti, pa vam ni uspelo.”

“POSLANSTVO IN VIZIJA ŠOLE”

Poslanstvo šole temelji na:

 • Izobraževanje mladine in odraslih
 • Raziskave in razvoj
 • Razvijanje podjetniških idej
 • Kmetijska proizvodnja
 • Varovanje okolja in narave
 • Ohranjanje domačih običajev in obrti
 • Organizacija in prikazi novitet v kmetijstvu

“Vse naštete teze nam narekujejo nove naloge, hkrati pa nas postavljajo pred vedno večje izzive na različnih področjih, in sicer:”

 • šolanje kadrov, ki bodo obvladovali kmetijsko stroko
 • priprave diplomantov za nadaljnji študij in dopolnjevanje znanja
 • ohranjanje in iskanje novejših tehnoloških postopkov
 • pridelava zdrave hrane in surovin
 • urejanje okolice in bivalnih prostorov
 • eko – sonaravno kmetovanje s poudarkom na trajnostnem razvoju
 • podjetniški pristop pridelave in prodaje
 • ohranjanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in oživljanje domačih obrti ter običajev

PUSTITE KOMENTAR