Domov Biotehniška šola Maribor

Biotehniška šola Maribor

Na šoli se zavedamo velike odgovornosti za individualni razvoj vsakega posameznika, zato smo veseli, da so dijaki naše šole naši nasledniki in zato toliko bolj dragoceni.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 30 Vrbanska cesta, Maribor 2000, Slovenija
 
Funkcija: svetovalna služba
Uradne ure: vsak dan od 7.30 do 14.30
Mail: info@bts.si
Telefon: tajništvo: 02/235 37 00, svetovalna služba: 02/235 37 03
Spletna stran: http://www.bts.si/
Program:
 • Veterinarski tehnik (SSI)
 • Naravovarstveni tehnik (SSI)
 • Kmetijsko-podjetniški tehnik (SSI)
 • Kmetijsko-podjetniški tehnik (PTI) (3+2)
 • Mehanik kmetijskih in delovnih strojev (SPI)
 • Cvetličar (SPI)

JedilnicaŠolska jedilnica: Da
KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
Posebnost šolePosebnost šole: Šola ima bogato in dolgoletno tradicijo (148 let). Nahaja se na robu mestnega jedra, obdana z vinogradi in sadovnjaki, kjer ni slišati brnenja avtomobilov, temveč petje ptic. Naši dijaki menijo, da smo zelo ustvarjalna šola, kjer prevladuje sproščeno vzdušje.
Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Ne
Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Da
TutorTutorstvo: Ne
Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, nemščina
Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: Dijaki imajo možnost izmenjave in možnost opravljanja prakse v tujini, in sicer v Avstriji, Nemčiji, Italiji, Španiji, Cipru, Srbiji na Češkem in v drugih evropskih državah.
Izbirni predmetiIzbirni predmeti: Izbirni predmeti obstajajo v okviru strokovnih modulov in so odvisni od posameznega izobraževalnega programa.
Šolski krožkiŠolski krožki: Šolski pevski zbor, všečkaj, raziskuj, šolski ljubljenčki, čebelarski krožek, nemška bralna značka, EKO šola, Runkl College (šolsko glasilo), od škrbin do priznanj (matematični krožek), konjeniški krožek, priprava na tekmovanje Bober, dramski in literarni krožek, krožek o sladkorni bolezni, zgodovinski krožek, življenje živali športnikov, poezija združuje, vokalna skupina, dobrobit živali, English Club, užitki domače kuhinje, zdravimo na naraven način, krožek odgovorno s hrano. Ponudba krožkov je fleksibilna glede na ponudbe učiteljev mentorjev oziroma pobude dijakov, zato se nabor vsako šolsko leto spreminja.
Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: Šolske ekskurzije so po Sloveniji in sosednjih državah (Avstrija, Nemčija, Italija ...)
MaturaŠtevilo vseh dijakov: 520
MaturaUspeh šole na maturi 2020/21: 97,2 %, 7 zlatih maturantov
MaturaŠtevilo maturantov v 2020/21: 107
MaturaŠtevilo maturantov, ki so nadaljevali šolanje (na fakulteti, visoki ali višji šoli): cca 70 %

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2022:
Vpis na program veterinarski tehnik je priporočljiv predvsem za tiste, ki imajo radi naravo in živali ter bi si v prihodnosti želeli postati veterinarji. Praktično znanje, ki ga pridobijo dijaki na programu, je v izjemno korist tudi skrbi za živali doma. Šola ima svojo veterinarsko ambulanto, ponuja pa tudi druge možnosti za obšolske dejavnosti ter Erasmus+ program. Profesorji, ki učijo na programu so izkušeni, profesionalni in gojijo razumevajoč odnos do dijakov, pravijo da enak odnos pričakujejo v zameno. Vzdušje je ravno zaradi pozitivnih odnosov na šoli sproščeno. Kot prednost so izpostavili mirno lokacijo, ki je krasna kulisa za izobraževanje. Pouk se dijakom običajno začne 7.10 in konča najkasneje 14.10. Ure so razporejene tako, da dijaki niso preobremenjeni. Za učenje vprašani dijaki uporabljajo različne pripomočke, kot so lastni zapiski v zvezku, učbeniki, delovni zvezki, stari testi in dodatne vaje s spleta. Večina dijakov se uči kampanjsko, od tri dni in tudi do več kot teden dni pred testom.

Prednosti šole so po mnenju dijakov, ki so se vpisali na program naravovarstveni tehnik veliko posestvo, lokacija šole v naravnem okolju, ogromno število ur praktičnega pouka in možnost mednarodnih izmenjav. Na programu profesorji dajejo poudarek na slovenščino, matematiko in strokovne predmete. Slednji delajo preglavice dijakom zaradi latinskih imen in strokovnega izrazoslovja, prav tako se vprašanim dijakom zdi zahtevna matematika. Šola ima odličen kolektiv, profesorji so dostopni, dijakom vedno pristopijo na pomoč. Priprava na izpite se pri sodelujočih dijakih začne do tri dni pred rokom, učijo se iz zvezkov, vaj iz učbenika ali delovnega zvezka, nato si naredijo tudi svoje zapiske in snov ponovijo skupaj s sošolci. Vprašani dijaki bi bili po poklicu v prihodnosti radi nadzorniki varstva narave ali bi delali na področju agronomije, še dodatno jih spodbuja delo v naravi.

Sodelujoči dijaki programa kmetijsko-podjetniški tehnik pravijo, da je poudarek na strokovnih predmetih, kot sta sadjarstvo in vinogradništvo, v prihodnosti si večina vprašanih želi postati kmet, zato so se tudi vpisali. Urnik je dopoldanski, pouk traja od 7.10 do 14.10. Del pouka se odvija v naravi, kjer si dijaki nabirajo praktične izkušnje. Smer je primerna izbira za tiste bodoče vrstnike, pravijo, ki jih zanima kmetijstvo in praktično delo v naravi, saj šola slovi predvsem po kakovostni vinogradniški in sadjarski praksi. Odnos profesorjev do dijakov je spoštljiv in prijazen, profesorji so vedno na voljo za pomoč dijakom, ki jo potrebujejo. Učbenike za učenje si dijaki lahko izposodijo v učbeniškem skladu ali v knjižnici. Vprašani dijaki se učijo iz zvezkov in starih testov. Sproti delajo zapiske pri pouku, doma rešijo zadane domače naloge, ki jim vzamejo v povprečju do pol ure na dan. Pred ocenjevanji se začnejo učiti okoli tri dni prej, najprej doma sami, nato snov ponavljajo s sošolci.

Vpis na program mehanik kmetijskih in delovnih strojev dijaki priporočajo tistim, ki jih ta stroka zanima, saj so tudi sami iz tega vzgiba izbrali ta program. Dodajajo, da tudi ta program na šoli, kot že zgoraj opisani, vsebuje obilico praktičnega pouka, kar jim izjemno ustreza. Na šoli vlada pozitivno in veselo vzdušje, saj se dijaki in osebje med seboj spoštujejo in odlično razumejo. Poudarek je na praktičnih predmetih, med težje predmete vprašani dijaki uvrščajo angleščino, večinoma zato, ker jim enostavno ne leži. Po mnenju sodelujočih, se za teste učinkovito pripravijo tako, da si preberejo zapiske snovi iz zvezka, rešijo stare teste, ki jim jih predajo starejši prijatelji. Snov poglobljeno pregledajo še v učbeniku. Na teste se običajno pripravljajo le dan prej, saj si skušajo že sproti pri pouku čim več zapomniti.

Na programu cvetličar vprašani dijaki na dan porabijo med uro in dvema, za delanje domačih nalog in ponavljanje tekoče snovi. Medtem ko se za teste začnejo bolj intenzivno pripravljati običajno nekaj dni prej. Učijo se tako, da si preberejo zapiske v zvezku, pregledajo učbenik in rešujejo stare teste. Vprašani dijaki so mnenja, da se profesorji osredotočajo na praktične predmete, strokovni predmeti in matematika pa so tisti, ki jim predstavljajo večje izzive pri učenju in razumevanju snovi. Program bo všeč tistim bodočim dijakom, ki si želijo opravljati čim več praktičnega dela. Pri vpisu bi jih lahko prepričala tudi urejena posest in izgled šole ter dejstvo, da je vzdušje na šoli prijetno, profesorji pa so razumni in prijazni. Pouk poteka v dopoldanskem času, običajno med 7.10 in 14.10.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2021:
Dijaki lahko izbirajo na Biotehniški šoli Maribor različne programe, to so: veterinarski tehnik, naravovarstveni tehnik, kmetijsko-podjetniški tehnik, mehanik kmetijskih in delovnih strojev in cvetličar. Šola z dolgoletno tradicijo se nahaja na robu mesta, kjer je slišati petje ptic namesto brnenja avtomobilov. Je ekološko naravnana in daje prednost povezovanju teoretičnega dela s praktičnim.

Vprašani dijaki programa veterinarski tehnik menijo, da ima šola sodoben način učenja, slovi po svoji šolski posesti in pridelkih. Vsem bodočim dijakom, ki si želijo postati veterinarji, svetujejo vpis, a naj bodo pripravljeni na učenje. Vzdržujejo naj dober odnos do šole, saj je sistem učenja primeren in prilagodljiv željam dijakov. Vzdušje opisujejo kot sproščeno, ker so profesorji izjemno prijazni. Do dijakov so strpni in razumevajoči, a se moraš tudi sam potruditi za svoj uspeh. Urnik je razgiban, poteka dopoldan, začenjajo ob 7.10. Poudarek je na predmetih veterinarske stroke (veterinarska tehnologija, kemija), nekaj preglavic imajo pri učenju slovenščine in kemije. Večinoma se učijo iz zapiskov, včasih iz učenikov. Gradiva dobijo pri dijakih višjih letnikov. Dnevno delajo domače naloge, kar jim vzame okoli pol ure, pred testi pa porabijo za pripravo okoli tri dni. Vprašani so pohvalili lokacijo šole, zanimiv učni načrt, opremljenost laboratorija za diagnostiko v veterini, pestro prakso in izmenjave dijakov, ki jim prinesejo obilo življenjskih izkušanj.

Bodoči naravovarstveni tehniki so navdušeni nad programom in bi se ponovno vpisali, če bi sedaj izbirali šolo, ker se ne učiš le za poklic, ampak tudi za življenje. Dijaki se na šoli počutijo sprejete, saj je odnos med dijaki in profesorji sproščen in z njimi se lahko normalno pogovarjaš. Šola je v naravi, slovi pa tudi po pridelavi jabolk in grozdja. Poudarek je na strokovnih predmetih in slovenščini, slednja pa je za nekatere težka, ker je treba na enkrat osvojiti veliko snovi ter matematika, kadar ne razumejo razlage popolnoma. Na šoli je učbeniški sklad, rabljeno gradivo pa dobijo od starejših dijakov. Največ se učijo iz svojih zapiskov, sproti delajo domače naloge, predvsem pri matematiki je treba sprotno ponavljanje, so nam zaupali v anketah. Pri nekaterih predmetih pa lahko le utrdiš snov pred testi, za kar namenijo v povprečju do tri dni.

Program kmetijsko-podjetniški tehnik ponuja veliko praktičnega usposabljanja in zanimiv izbor predmetov, na primer kmetijska mehanizacija, zato so se vprašani dijaki tudi odločili za vpis. Ocenjujejo, da je poudarek tudi na sadjarstvu in vinogradništvu. Kot težje so izpostavili matematiko in angleščino, za nekatere tudi strokovni predmeti, ker so obširni. Vzdušje je sproščeno in veselo, saj so vsi med seboj prijatelji. Profesorji naredijo pouk zabaven in ustvarjalen, pa tudi pravični so pri ocenjevanju. Pohvalili so odmaknjenost šole iz mesta, mirno okolico, opremljenost laboratorijev za kemijo in fiziko, telovadnico in jedilnico. Večina se jih skuša učiti sproti iz gradiv, ki si jih pripravijo sami ali dobijo od starejših generacij. Sproti pripravljajo svoje zapiske, naredijo vaje v delovnih zvezkih, domače naloge, za popestritev snovi pa poiščejo še dodatne informacije na internetu.

Vprašani dijaki so izbrali program cvetličar zaradi zanimanja za poklic in prepričljive predstavitve na informativnem dnevu; profesorji so bili izjemno prijazni in odgovarjali na vsa vprašanja, nam je povedala anketirana dijakinja. Vzdušje je vzpodbudno, saj so profesorji super in zabavni. Kot pozitivno so dijaki ocenili razporeditev urnika, ki je sicer dopoldanski, urejene učilnice, opremljenost računalniških učilnic, okusno prehrano in prakso. Predmeti so zanimivi, več poudarka je na matematiki in slovenščini. Na začetku se je nekaterim vprašanim zdel predmet naravoslovje težji, sicer bi pa težko katerega koli izpostavili kot zahtevnejšega. Šola organizira učbeniški sklad, kjer si sposodijo učbenike, rabljene dobijo od starejših kolegov. Sicer si delajo med poukom zapiske, popoldne naredijo domače naloge, kar jim vzame v povprečju eno uro na dan. Ko imajo ocenjevanje ponavljajo snov iz zapiskov ter učbenikov in se učijo ustno, skupaj s sošolci, do dva dni prej.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2020:
Na Biotehniški šoli Maribor se bodoči dijaki lahko vključijo v različne programe, to so: kmetijsko-podjetniški tehnik, veterinarski tehnik, naravovarstveni tehnik, mehanik kmetijskih in delovnih strojev in cvetličar. Sodobna šola je ekološko naravnana in daje prednost povezovanju teoretičnega dela s praktičnim. Dijaki imajo na voljo veliko šolsko posestvo, kjer lahko pridobivajo praktično znanje in veščine. Profesorji in ostalo osebje šole se trudi za individualni razvoj posameznikov.

Vprašani dijaki so se za program kmetijsko-podjetniški tehnik odločili zaradi programa, obsežnega praktičnega dela v šoli in prakse izven šole. Vzdušje na šoli je pestro in zanimivo, s profesorji se dobro razumejo, saj so prijazni in predvsem radi pomagajo dijakom. Tudi dijaki se razumejo med seboj, si izmenjujejo zapiske ter se skupaj učijo. Največ uporabljajo svoje zapiske, delajo vaje, ponavljajo domače naloge ter uporabljajo učbenike, ki si jih lahko izposodijo v učbeniškem skladu. Pred spraševanjem ali testi se učijo do tri dni v povprečju, medtem ko dnevno za sprotne naloge potrebujejo le pol ure časa. Predmeti so naravnani k ohranjanju narave, obsežen del praktičnega pouka se izvaja na zunanjih površinah šole.

Dijaki, ki so sodelovali pri anketiranju programa veterinarski tehnik, bi šolo priporočili bodočim vrstnikom, ker lahko pridobijo veliko znanja, če jih veterina zanima. Svetujejo jim, da obiščejo informativne dneve, da bodo začutili ozračje in spoznali program, nato pa skozi leto delajo sproti in bodo brez težav uspeli. Vzdušje na šoli je pozitivno, razredi povezani, pa tudi s starejšimi razredi so prijatelji in si pomagajo z rabljeno literaturo, zapiski in starimi testi. Odnos s profesorji je v redu, tudi če bodo na začetku delovali prestrogi, bo kasneje bolje, ko se bo vzpostavil red, ki je potreben pri pouku. Šola, ki je ekološko usmerjena, daje poudarek predmetom veterina, matematika, slovenščina. Med težje predmete dijaki uvrščajo veterino, ker je veliko snovi in je zato tudi bolje delati sproti, in anatomijo ter matematiko. V povprečju dijaki potrebujejo od pol ure do ene ure na dan za tekoče obveznosti. Pred ocenjevanjem pa snov intenzivneje ponavljajo dva ali tri dni s pomočjo učbenika, zapiskov, ki si so jih naredili sami in ponavljajo vaje.

Program naravovarstveni tehnik ocenjujejo dijaki kot kakovosten, profesorji so strokovni in razumljivo podajajo snov. Odnosi med dijaki in profesorji so prijetni, zato je tudi vzdušje super. Poudarek je na predmetih slovenščina, matematika, fizika in zgodovina. Kot težje so navedli slovenščino, ker ima veliko snovi, pa tudi matematiko in fiziko. Pouk poteka med 7.10 in 14.10 uro. Učijo se iz svojih zapiskov, delajo vaje v delovnih zvezkih in poiščejo dodatne informacije na spletu. Večkrat se učijo s sošolci, da lažje utrdijo pridobljeno snov. Na dan porabijo za domače naloge okoli pol ure, pred spraševanjem in testi pa se učijo v povprečju dva dni prej. V anketah so zapisali, da želijo v prihodnosti postati ekologi, naravovarstveniki ali inšpektorji.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:
Vprašani dijaki so se za vpis na Biotehniško šolo Maribor odločali zaradi zanimanja za določen poklic, veselja do dela z živalmi in zanimive predstavitve na informativnem dnevu. Pouk na šoli poteka dopoldne.

Biotehniška šola Maribor razpisuje različne programe: kmetijsko-podjetniški tehnik, veterinarski tehnik, naravovarstveni tehnik, mehanik kmetijskih in delovnih strojev in cvetličar. Vse vprašane dijake predvsem veseli varstvo narave in skrb za okolje, predvsem pa pravijo, da se veliko naučijo skozi praktični pouk. Med dijaki je ozračje
sproščeno, med seboj se razumejo in si pomagajo pri učenju, izposojajo zapiske in literaturo za učenje. Dijaki si lahko učbenike sposodijo v učbeniškem skladu. S profesorji imajo odprt odnos, saj jim radi pomagajo, snov po potrebi dodatno razložijo, tako se dijaki lažje naučijo snov in jo tudi dobro razumejo. Za odnos profesorjev do dijakov menijo, da je obojestranski-kakor se obnašaš do profesorjev, tako se bodo oni do tebe. Na šoli so dijakom všeč lokacija (ker je šola izven mesta), založena knjižnica, živali, veliko praktičnega pouka in možnost prakse v tujini.

Na program kmetijsko-podjetniški tehnik so se vprašani dijaki vpisali zaradi zanimanja za poklic. Za svoje profesorje pravijo, da imajo spoštljiv odnos do dijakov. Pouk poteka od 7.10 do 14.10. Dijaki ocenjujejo, da sicer imajo poudarek na vseh strokovnih predmetih, a je najtežji kmetijstvo, ker se morajo naučiti veliko strokovnih izrazov. Dijaki se učijo iz zapiskov v povprečju do dva dni pred posameznim testom. Literaturo si izposodijo pri starejših dijakih, učbenike pa v učbeniškem skladu.

Anketirani vpis bodočim dijakom na program veterinarski tehnik priporočajo v primeru, da jih veseli delo z živalmi. Za svoje profesorje trdijo, da so prijazni in imajo do dijakov korekten odnos. Pouk poteka od 7.10 do 14.10. Dijakom se zdi, da imajo na programu poudarek na strokovnih predmetih (veterinarska tehnologija, anatomija), kot bolj zahtevne pa so ocenili matematiko, veterino in kemijo. Za teste se v povprečju učijo do tri dni iz zapiskov in učbenikov. Za domače naloge v povprečju porabijo do pol ure dnevno. Po končanem šolanju se vprašani želijo zaposliti kot veterinarji, fiziologi in radiologi.

Program naravovarstveni tehnik je namenjen tistim, ki imajo radi naravo in jih varovanje narave zanima, so povedali dijaki v anketah. Profesorji na programu so spoštljivi in sproščeni, v večini so jim pripravljeni pomagati. Pouk poteka od 7.10 do 14.10. Za domače naloge v povprečju porabijo od pol ure do ene ure dnevno. Za posamezen test se v povprečju učijo do tri dni, večinoma iz svojih zapiskov. Pri nekaterih predmetih si pomagajo tudi z učbeniki. Oboje si izposodijo pri starejših dijakih. Po končanem šolanju se želijo nekateri zaposliti kot okoljevarstveni inšpektorji, drugi kot kmetijski svetovalci.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
Za program veterinarskega tehnika na Biotehniški šoli Maribor so se odločili dijaki, ki radi delajo z živalmi in jim pomagajo. Uživajo v delovnem, a nasmejanem okolju šole, ki slovi po delu zunaj in tem, da se vedno kaj dogaja. Profesorji so korektno trudijo za vse dijake. Te najbolj veseli skupinsko delo, interaktivnost in krožki, izboljšav pa bi bili veseli glede notranjosti šole. Med pozitivnimi lastnostmi šole najbolj cenijo odnose in prakso, kot težja predmeta pa omenijo anatomijo in kemijo, ki zahteva veliko sprotnega učenja. Učijo se iz učbenikov in zapiskov starejših dijakov kar sproti ali do tri dni pred testom, za naloge pa porabijo do pol ure dnevno.

Bodoči naravovarstveni tehniki so se za šolo odločili, ker se zanimajo za okolje, naravo in varovanje rastlin. Gre za nov program, ki se izvaja samo na tej lokaciji v Mariboru. Dijaki menijo, da bodo znanja z naravovarstvenega področja v prihodnosti vedno bolj pomembna. Pouk poteka od 7.10 do 14.10, ko je največ poudarka na posameznih strokovnih predmetih, ekosistemih in varstvu naravnih vrednot. Imajo učbeniški sklad, zanašajo pa se tudi na lastne zapiske in pomoč starejših dijakov. Za domače naloge si vzamejo do ene ure dnevno, učijo pa se do tri dni pred testi. Za pripravo na test naredijo izpiske, rešijo vaje, preberejo snov v učbeniku in se učijo iz zvezkov.

Šola se lahko pohvali z igriščem, računalniško učilnico, telovadnico in učilnico za praktični pouk. Dijaki radi uporabljajo učilnice z interaktivnimi tablami. Obiskovalci programa kmetijsko-podjetniški tehnik se učijo predvsem iz zapiskov predhodnikov, do ene ure dnevno delajo domače naloge, učijo pa se do dva dni pred preverjanjem. Za šolo, ki slovi kot zabavna šola za življenje, so se odločili zaradi zanimivega dela z živalmi na kmetiji. Med najbolj poudarjenimi predmeti sta sadjarstvo in vinogradništvo, kot težjega pa omenijo angleščino.


Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
Vprašani dijaki so Biotehniško šolo Maribor opisali kot dijakom prijazno šolo s tradicijo. Za to izbiro so se odločili zaradi zanimanja za posamezen program in poklic. Pri anketiranih dijakih prevladuje učenje tri dni pred testi, kjer si pomagajo s knjigami, z zapiski in internetom. Snov utrjujejo z ustnim učenjem s sošolci, delanjem vaj iz učbenikov in reševanjem starih testov. Vsak dan za domače naloge porabijo približno pol ure. Na strokovnih predmetih je po mnenju dijakov nekoliko več poudarka, med težje predmete pa so uvrstili matematiko in angleščino. Na šoli so jim med drugim všeč profesorji, interesne dejavnosti, dopoldanski pouk in laboratorijske vaje. Pravijo, da je njihova šola najboljša biotehniška šola, ki ti omogoča, da se veliko naučiš, ponuja precej obšolskih dejavnosti in ima dobre profesorje. To so tudi razlogi, zaradi katerih priporočajo bodočim dijakom vpis na njihovo šolo.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
Anketirani dijaki so se na Biotehniško šolo vpisali zaradi zanimivega programa. Šola slovi predvsem po velikem posestvu (sadovnjaki in vinogradi) in pridelavi jabolk. Dobri stvari na šoli sta fotokopirnica in praksa (šolska in pri delodajalcu). Želijo pa si, da bi preuredili in izboljšali prostore, dobro pa sta opremljeni telovadnica in učilnica za praktični pouk. Pouk poteka v dopoldanskem času. Največji poudarek je na strokovnih predmetih, ki so tudi najtežji, kot težji predmet pa so dijaki napisali še slovenščino. Učijo se iz knjig in svojih zapiskov/zvezkov, večinoma pred preverjanjem, snov ponovijo tudi skupaj s sošolci. Pred testi porabijo za učenje v povprečju do tri dni, za domače naloge pa do ene ure dnevno. Organizirane so ekskurzije po Sloveniji, v sosednje države ter tujino (npr. Avstrija, Nemčija, Italija …).

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
Dijaki so se odločili za Biotehniško šolo Maribor zaradi veselja do programov, ker jih zanima narava in ker jih veseli poklic, ki ga bodo pridobili. Napisali so, da šola slovi po prijateljskem odnosu med profesorji in dijaki, domačem počutju in posestvu, kjer pridelujejo različne pridelke. Dijaki si želijo lastno telovadnico, šolske omarice in več klopi na hodnikih. Veliko imajo praktičnega pouka, dela na terenu, projektov, poudarek je na strokovnih predmetih. Dijakom sovšeč predmeti z njihovega področja izobraževanja (veterinarskim tehnikom veterina, naravoslovnim tehnikom krajinarstvo v naravoslovju itd.), izziv pa jim predstavljata matematika in slovenščina. Dnevno posvetijo domačim nalogam od pol do eno uro, pred testi se učijo od tri do pet dni, določene predmete pa sproti. Za učenje večina uporablja zapiske (svoje ali od starejših dijakov), uporabljajo pa tudi učbenike, zvezke in preverjanja, ki jih dajo profesorji. Nabor krožkov je pester in se vsako leto spreminja glede na pobude in želje dijakov ter profesorjev, ekskurzije pa potekajo po Sloveniji in sosednjih državah.

Biotehniška šola Maribor je šola z najstarejšo tradicijo kmetijskega izobraževanja v Sloveniji. Pred osmimi leti je praznovala že 140-letnico obstoja na prostoru, kjer se nahaja od ustanovitve dalje.

Splošna in strokovno-teoretična znanja dijaki pridobivajo v specializiranih učilnicah, praktična znanja in veščine pa na šolskem posestvu, ki obsega kmetijske površine na Kalvariji ter v Svečini, kjer je tudi šolski hlev s konji. Šola ima na šolskem posestvu več objektov z ustrezno opremo za izvajanje praktičnega dela pouka, kot so vinska klet s polnilnico, sadno skladišče, sušilnica sadja in zelenjave, objekt za žganjekuho in predelavo kisa …

Programi:

 • štiriletni program Veterinarski tehnik,
 • štiriletni program Naravovarstveni tehnik,
 • štiriletni program Kmetijsko-podjetniški tehnik,
 • triletni program Cvetličar,
 • triletni program Mehanik kmetijskih in delovnih strojev ter
 • PTI program (3+2) Kmetijsko-podjetniški tehnik PTI.

Vir: spletna stran šole


Število točk potrebnih za vpis

2021/22

 • program Veterinarski tehnik: točke iz ocen 115.

2016/17

 • program Veterinarski tehnik: točke iz ocen 127

PUSTITE KOMENTAR