Domov Biotehniški izobraževalni center Ljubljana – Živilska šola

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana – Živilska šola

Živilska šola je ena izmed štirih enot Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 10 Ižanska cesta, Ljubljana 1000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Tanja Kek
Funkcija: svetovalna služba
Uradne ure: 9:00–13:00 (tor. 13:00–17:00)
Mail: zs@bic-lj.si
Telefon: tajništvo: 01/280 76 10, svetovalna služba: 01/280 76 05
Spletna stran: https://www.bic-lj.si/zivilska-sola
Program:
  • Pomočnik v biotehniki in oskrbi (NPI)
  • Pek (SPI)
  • Slaščičar (SPI)
  • Mesar (SPI)
  • Živilsko prehranski tehnik (SSI)
  • Živilsko prehranski tehnik (PTI)
  • Naravovarstveni tehnik (SSI)

JedilnicaŠolska jedilnica: Da
KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
Posebnost šolePosebnost šole: Veliko dodatnih raznovrstnih aktivnosti, ki zagotavljajo širše znanje, izkušnje, razvoj vseh udeležencev tako posameznikov kot tudi kolektivnega duha. Mednarodne izmenjave, medvrstniška pomoč, psihosocialna podpora dijakom, organizirano prostovoljstvo, uravnotežena zdrava prehrana, prodaja šolskih izdelkov, dobra umestitev šole v okolje, sodobno opremljena šola z laboratoriji in delavnicami za praktični pouk, enoizmenski pouk, osebni pristop do dijakov.
Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
Učbeniški skladŠolski sejem rabljenih učbenikov: Ne
Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Ne
Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Da
TutorTutorstvo: Da
KodeksOblacenja.pngKodeks oblačenja: Ne
Fotokopirec.pngFotokopirnica: Ne
GarderobneOmarce.pngGarderobne omarice: Ne
Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, nemščina
Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: Francija, Finska, Španija, Portugalska, Srbija, Nemčija, Estonija, Hrvaška
Izbirni predmetiIzbirni predmeti: Izbirne strokovne module oz. predmete določi šola.
Šolski krožkiŠolski krožki: Mobilnost dijakov, eTwinning projekti, šolski ekovrtovi, rastem s knjigo, thuja2, simbioza, sodelovanje z okoljem (čistilne akcije, zbiranje papirja, delavnice ...); prostovoljstvo, biološki krožek, bralni krožek, računalniške delavnice, medgeneracijsko povezovanje, gibalne urice, ustvarjalne delavnice ...
Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: Po Sloveniji: Piran, Sečovlje, Rogatec, Bela Krajina, Koroške, Idrija; in po tujini: Avstrija - Gradec, Salzburg, Celovec, Dunaj, Italija - Lignano, Čedad
MaturaUspeh šole na maturi 2022/23:
MaturaŠtevilo maturantov v 2022/23:
MaturaŠtevilo maturantov, ki so nadaljevali šolanje (na fakulteti, visoki ali višji šoli):


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/customer/www/dijaskisvet.si/public_html/wp-content/themes/Newspaper-child/single-organizacije.php on line 657Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2023:
Na Živilsko šolo so se vprašani dijaki programa živilsko prehranski tehnik vpisovali zaradi ljubezni do hrane, pozitivnih mnenj staršev in sorodnikov ter vzdušja, ki jih je prevzel na informativnih dnevih. Dijaki so se po vstopu hitro počutili sprejete. So delovni in prijazni, zato so šolski dnevi sproščeni. Povedali so, da so profesorji strokovni in razumevajoči, če česa ne znajo jim pomagajo pri dojemanju z dodatnimi razlagami snovi. V veliko pomoč je tudi svetovalna služba. V anketah ne morejo prehvaliti izčrpne prakse s kuharjem, opremljenost laboratorijev, udobnih stolov v učilnicah, odmora za družabne igre, izvrstno toplo malico in brezplačno sadje ter kruh. Pouk začenjajo ob 7.10 ali ob 8.00, končajo ob 13.35 ali 14.25, tako je popoldne še dovolj časa za zabavne dejavnosti. Za domačo nalogo in ponovitev tekoče snovi običajno porabijo eno do dve uri dnevno. Pred ocenjevanji se strnjeno učijo en predmet, odvisno od njegove obsežnosti, v povprečju tri do pet dni. Povedali so, da je poudarek na strokovnih predmetih, zato naj bodoči vpisani učenci premislijo, če jih program resnično veseli. Nekaj izzivov imajo s predmeti kot so matematika, podjetništvo, sociologija in biologija. Bodočim vrstnikom priporočajo še, da se zagreto lotijo učenja, so pri pouku skoncentrirani, kar se bo ob koncu šolanja izkazalo, da so osvojili ogromno koristnega znanja za nadaljnjo kariero in življenje.

Dijake program naravovarstveni tehnik usmerja v varovanje narave, tako pridobivajo znanje in praktične izkušnje v sodobno opremljenih učilnicah. Posebej so pohvalili vprašani tehnično učilnico in prostor za izvajanje različnih analiz prsti, vode in zraka. Bodočim dijakom svetujejo, da se vpišejo na šolo, saj imajo dinamičen pouk v leseni EkoHiši, kjer jih strokovni in korektni profesorji vodijo skozi pestre vsebine predmetov. Odnosi med dijaki so v prvi vrsti sodelovalni, med seboj si pomagajo in izmenjujejo zapiske. Največ se učijo iz svojih zvezkov, ki jih vestno dopolnjujejo. Učbenike si izposodijo iz učbeniškega sklada. Ostalo literaturo dobijo na spletu ali pri starejših dijakih. Trudijo se učiti sproti, a se vedno pred ocenjevanji še poglobljeno učijo, da utrdijo snov, ki jo bodo pisali ali bili ustno ocenjeni. Šola organizira mnogo dodatnih aktivnosti, kot so krožki, strokovne ekskurzije, praktično usposabljanje v tujini, skrbijo za šolski ekovrt in druge zanimive projekte.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2022:
Anketirani dijaki Živilske šole programa živilsko prehranski tehnik bi si v prihodnosti želeli postati kuharji, kemiki in inšpektorji. Na šolo so se vpisali zaradi lokacije, zanimivega programa, vaj v laboratoriju in malice. Zaradi dobrih profesorjev in zabavnih praktičnih ur bi šolo priporočili tudi ostalim. Svetujejo pa naj postavljajo veliko vprašanj na urah in sledijo pouku, saj si tako zapomniš že veliko snovi. Vprašani dijaki se učijo od dva dni do enega tedna pred testom, je pa odvisno od predmeta, ali se učijo sproti ali zgolj pred ocenjevanjem. Za učenje si pomagajo tako z domačimi nalogami, starimi testi, zapiski, učbenikom in vajami z delovnega zvezka, kot z dodatnimi vajami na internetu. Običajno snov ponavljajo tudi ustno, skupaj s sošolci. Kot težje predmete so vprašani dijaki izpostavili matematiko, slovenščino in strokovne predmete, na katerih je tudi največji poudarek. Med bolje opremljene dele šole po njihovem mnenju sodijo laboratorij za kemijo in fiziko, jedilnica ter učilnica za praktični pouk.

Zaradi praktičnosti in izjemnega programa so vprašani dijaki programa naravovarstveni tehnik izbrali prav to šolo. S profesorji se odlično razumejo, sodelujejo v različnih projektih šole, pouk pa je dinamičen. Vzdušje v Ekohiši je super, odnosi pa sproščeni tako med profesorji kot med dijaki. Strokovni predmeti so izpostavljeni, tudi veliko več učenja zahtevajo, a so ti predmeti zaradi praktičnosti veliko bolje sprejeti kot pa na primer matematika, ki dela anketiranim težave. Učijo se iz zapiskov in učbenikov, največ pred ocenjevanjem, sproti malo manj. A bodočim dijakom svetujejo, da čim več naredijo sproti, saj tako več časa ostane za druge aktivnosti izven šole.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2021:
Vprašani dijaki programa Živilsko prehranski tehnik so izpostavili kot pozitivne lastnosti urejeno in mirno okolico šole, urjene učilnice in čistočo. Urnik je dopoldanski in jim je všeč. Šola ima dobro vzdušje, saj so med seboj povezani, profesorji so v redu in pomagajo dijakom. Pravijo, da je poudarek na strokovnih predmetih, med težje pa prištevajo matematiko in kemijo, ker je veliko snovi in je treba veliko delati in razumeti, ter mikrobiologija zaradi latinskih imen. Učbenike dobijo v učbeniškem skladu, ali jih dokupijo sami. Večinoma se učijo sproti iz svojih zapiskov ali zapiskov višjih letnikov. Na dan namenijo domačim nalogam eno do dve uri. Pred testi se v povprečju učijo tri dni iz zvezkov, rešujejo vaje in stare teste, dodatne vire poiščejo tudi na internetu. Bodočim dijakom program Živilski prehranski tehnik priporočajo, ker je poučen in napreden program. S prakso pa si lahko že nabereš bogate izkušnje.

Naravovarstveni tehniki so izbrali program zaradi predmetnika in praktičnega pouka. Odnos dijak-profesor je sproščen, a strokoven, pouk pa je dinamičen. Odkar so v Ekohiši je vzdušje še boljše. Sodelujejo v različnih projektih, v izmenjavah in drugih zanimivih dejavnostih šole. Pouk je dopoldan, običajno zaključijo okoli 14.30. Predmetnik ima poudarek na strokovnih predmetih. Kakšen od teh je tudi težji, saj ima veliko snovi, probleme pa jim dela še matematika. Učijo se največkrat takrat ko je treba, torej pred ocenjevanjem, v povprečju od dva do pet dni. Največ uporabljajo zapiske ter zvezke in stare teste višjih letnikov, učbenike pa dobijo iz učbeniškega sklada. Nekateri se radi učijo s sošolci, da si hitreje zapomnijo snov. Bodočim dijakov priporočajo vpis, če jih program zanima in imajo radi naravo ter jim svetujejo, da se učijo sproti in so samozavesti pri predstavitvah oziroma zagovorih.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2020:


Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:

“Dobra opremljenost nudi pogoje, ki omogočajo kakovostno vzgojno-izobraževalno delo. Strokovni delavci se trudijo z dobrim delom in s stalnim strokovnim izpopolnjevanjem skrbeti za nadgrajevanje znanja in ga s pomočjo sodobnih učnih pripomočkov posredovati dijakom. Interes zaposlenih je, da dijaki pridobijo dobro poklicno in splošno izobrazbo, ki omogoča odgovorno opravljanje poklica ali nadaljevanje izobraževanja. Želja vseh je ustvarjati delovno okolje, ki bo zagotavljalo kvalitetno izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela. V sodelovalnem vzdušju ter s spoštovanjem drug drugega se posameznik ob delu osebnostno bogati, raste in uresničuje pomembno vrednoto šole – to je učenje kot vseživljenjski in stalen proces, v katerem se učijo učitelji in učenci, učijo se drug od drugega in učijo drug drugega.”

Vir: spletna stran šole.


PUSTITE KOMENTAR