Domov Biotehniški izobraževalni center Ljubljana – Živilska šola

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana – Živilska šola

Živilska šola je ena izmed štirih enot Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 10 Ižanska cesta, Ljubljana 1000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Tanja Kek
Funkcija: svetovalna služba
Uradne ure: 9:00–13:00 (tor. 13:00–17:00)
Mail: zs@bic-lj.si
Telefon: tajništvo: 01/280 76 10, svetovalna služba: 01/280 76 05
Spletna stran: https://www.bic-lj.si/zivilska-sola
Program:
  • Pomočnik v biotehniki in oskrbi (NPI)
  • Pek (SPI)
  • Slaščičar (SPI)
  • Mesar (SPI)
  • Živilsko prehranski tehnik (SSI)
  • Živilsko prehranski tehnik (PTI)
  • Naravovarstveni tehnik (SSI)

JedilnicaŠolska jedilnica: Da
KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
Posebnost šolePosebnost šole: Veliko dodatnih raznovrstnih aktivnosti, ki zagotavljajo širše znanje, izkušnje, razvoj vseh udeležencev tako posameznikov kot tudi kolektivnega duha. Mednarodne izmenjave, medvrstniška pomoč, psihosocialna podpora dijakom, organizirano prostovoljstvo, uravnotežena zdrava prehrana, prodaja šolskih izdelkov, dobra umestitev šole v okolje, sodobno opremljena šola z laboratoriji in delavnicami za praktični pouk, enoizmenski pouk, osebni pristop do dijakov.
Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Ne
Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Da
TutorTutorstvo: Da
Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, nemščina
Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: Francija, Finska, Španija, Portugalska, Srbija, Nemčija, Estonija, Hrvaška
Izbirni predmetiIzbirni predmeti: Izbirne strokovne module oz. predmete določi šola.
Šolski krožkiŠolski krožki: Mobilnost dijakov, eTwinning projekti, šolski ekovrtovi, rastem s knjigo, thuja2, simbioza, sodelovanje z okoljem (čistilne akcije, zbiranje papirja, delavnice ...); prostovoljstvo, biološki krožek, bralni krožek, računalniške delavnice, medgeneracijsko povezovanje, gibalne urice, ustvarjalne delavnice ...
Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: Po Sloveniji: Piran, Sečovlje, Rogatec, Bela Krajina, Koroške, Idrija; in po tujini: Avstrija - Gradec, Salzburg, Celovec, Dunaj, Italija - Lignano, Čedad
MaturaŠtevilo vseh dijakov: 653
MaturaUspeh šole na maturi 2020/21: 95 %
MaturaŠtevilo maturantov v 2020/21: 65
MaturaŠtevilo maturantov, ki so nadaljevali šolanje (na fakulteti, visoki ali višji šoli): 70 %

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2022:
Anketirani dijaki Živilske šole programa živilsko prehranski tehnik bi si v prihodnosti želeli postati kuharji, kemiki in inšpektorji. Na šolo so se vpisali zaradi lokacije, zanimivega programa, vaj v laboratoriju in malice. Zaradi dobrih profesorjev in zabavnih praktičnih ur bi šolo priporočili tudi ostalim. Svetujejo pa naj postavljajo veliko vprašanj na urah in sledijo pouku, saj si tako zapomniš že veliko snovi. Vprašani dijaki se učijo od dva dni do enega tedna pred testom, je pa odvisno od predmeta, ali se učijo sproti ali zgolj pred ocenjevanjem. Za učenje si pomagajo tako z domačimi nalogami, starimi testi, zapiski, učbenikom in vajami z delovnega zvezka, kot z dodatnimi vajami na internetu. Običajno snov ponavljajo tudi ustno, skupaj s sošolci. Kot težje predmete so vprašani dijaki izpostavili matematiko, slovenščino in strokovne predmete, na katerih je tudi največji poudarek. Med bolje opremljene dele šole po njihovem mnenju sodijo laboratorij za kemijo in fiziko, jedilnica ter učilnica za praktični pouk.

Zaradi praktičnosti in izjemnega programa so vprašani dijaki programa naravovarstveni tehnik izbrali prav to šolo. S profesorji se odlično razumejo, sodelujejo v različnih projektih šole, pouk pa je dinamičen. Vzdušje v Ekohiši je super, odnosi pa sproščeni tako med profesorji kot med dijaki. Strokovni predmeti so izpostavljeni, tudi veliko več učenja zahtevajo, a so ti predmeti zaradi praktičnosti veliko bolje sprejeti kot pa na primer matematika, ki dela anketiranim težave. Učijo se iz zapiskov in učbenikov, največ pred ocenjevanjem, sproti malo manj. A bodočim dijakom svetujejo, da čim več naredijo sproti, saj tako več časa ostane za druge aktivnosti izven šole.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2021:
Vprašani dijaki programa Živilsko prehranski tehnik so izpostavili kot pozitivne lastnosti urejeno in mirno okolico šole, urjene učilnice in čistočo. Urnik je dopoldanski in jim je všeč. Šola ima dobro vzdušje, saj so med seboj povezani, profesorji so v redu in pomagajo dijakom. Pravijo, da je poudarek na strokovnih predmetih, med težje pa prištevajo matematiko in kemijo, ker je veliko snovi in je treba veliko delati in razumeti, ter mikrobiologija zaradi latinskih imen. Učbenike dobijo v učbeniškem skladu, ali jih dokupijo sami. Večinoma se učijo sproti iz svojih zapiskov ali zapiskov višjih letnikov. Na dan namenijo domačim nalogam eno do dve uri. Pred testi se v povprečju učijo tri dni iz zvezkov, rešujejo vaje in stare teste, dodatne vire poiščejo tudi na internetu. Bodočim dijakom program Živilski prehranski tehnik priporočajo, ker je poučen in napreden program. S prakso pa si lahko že nabereš bogate izkušnje.

Naravovarstveni tehniki so izbrali program zaradi predmetnika in praktičnega pouka. Odnos dijak-profesor je sproščen, a strokoven, pouk pa je dinamičen. Odkar so v Ekohiši je vzdušje še boljše. Sodelujejo v različnih projektih, v izmenjavah in drugih zanimivih dejavnostih šole. Pouk je dopoldan, običajno zaključijo okoli 14.30. Predmetnik ima poudarek na strokovnih predmetih. Kakšen od teh je tudi težji, saj ima veliko snovi, probleme pa jim dela še matematika. Učijo se največkrat takrat ko je treba, torej pred ocenjevanjem, v povprečju od dva do pet dni. Največ uporabljajo zapiske ter zvezke in stare teste višjih letnikov, učbenike pa dobijo iz učbeniškega sklada. Nekateri se radi učijo s sošolci, da si hitreje zapomnijo snov. Bodočim dijakov priporočajo vpis, če jih program zanima in imajo radi naravo ter jim svetujejo, da se učijo sproti in so samozavesti pri predstavitvah oziroma zagovorih.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2020:


Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:


Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
Dijaki tehniških smeri Živilske šole (naravovarstveni in živilsko prehranski tehnik) so se vpisali zaradi zanimanja za stroko in zaradi dobrih predstavitev šole na informativnih dnevih. Priporočili bi jo vrstnikom, ki jih tovrstna stroka zanima. Poudarek je na naravoslovnih in strokovnih predmetih, med najtežjimi pa omenjajo matematiko, kemijo in strokovne predmete. Za domače naloge porabijo od pol ure do dveh ur, učijo pa se povprečno do tri dni pred ocenjevanjem. Šola slovi predvsem po urejeni notranjosti in okolici ter dobri hrani. Želijo pa si, da bi lahko med odmori zapustili šolsko območje in dodatne garderobne omarice.

Dijaki programov slaščičar, pek, mesar in pomočnik v biotehniki in oskrbi so se odločali zaradi želje po poklicu, ki jih je pritegnil. Šola slovi po urejeni okolici ter dobrem kruhu in slaščicah. Poudarek je na praktičnem pouku, podjetništvu in strokovnih predmetih. Med najtežjimi predmeti naštevajo matematiko, slovenščino, mikrobiologijo, kemijo, podjetništvo. Nekateri se učijo sproti, drugi pred preverjanjem do tri dni pred testom. Za domače naloge potrebujejo povprečno od ene do dveh ur. Kot prednosti šole so omenili prakso, dobro hrano, urejeno okolico in čisto šolo, dva glavna odmora in sejem rabljenih učbenikov. Želijo si, da bi lahko med odmori zapustili šolsko območje in dobili dodatne garderobne omarice.


Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
Anketirani dijaki Živilske šole priporočajo bodočim dijakom, naj se za njihovo šolo odločijo, če jih zanima posamezen program ter dodajajo, da bodo pri njih pridobili veliko znanja, ki ga bodo potrebovali vsak dan. Na šoli se dobro počutijo in pravijo, da njihova šola slovi po skrbi za naravo in hrani, pekih, slaščičarjih in zahtevnim šolskim redom. V anketah so zapisali, da je odnos profesorjev do dijakov v redu, saj so vedno na voljo in pripravljeni pomagati. Med pozitivne stvari na šoli so našteli dobre prostore, urnik, botanični vrt v bližini šole in prehrano. Želeli bi si le nekoliko bolj raznoliko hrano, drugačen zvonec, več prostih dni in več zunanje prakse. Pouk poteka dopoldan, anketirani dijaki pa bi ukinili predure. Večji poudarek daje šola strokovnim predmetom. Menijo, da sta najtežja predmeta matematika in angleščina. V povprečju jim učenje pred testi vzame tri dni, nekatere predmete se učijo sproti, druge pa samo pred testi in spraševanjem.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
Dijaki tehniških smeri Živilske šole (naravovarstveni in živilsko prehranski tehnik) so se vpisali zaradi zanimanja za stroko in zaradi dobrih predstavitev šole na informativnih dnevih. Priporočili bi jo vrstnikom, ki jih tovrstna stroka zanima. Šola slovi predvsem po urejeni notranjosti in okolici ter dobri hrani. Želijo pa si, da bi lahko med odmori zapustili šolsko območje in dodatne garderobne omarice. Poudarek je na naravoslovnih in strokovnih predmetih, med najtežjimi pa omenjajo matematiko, kemijo in strokovne predmete. Za domače naloge porabijo od pol do dveh ur, učijo pa se povprečno do tri dni pred ocenjevanjem.

Dijaki programov slaščičar, pek, mesar ter pomočnik v biotehniki in oskrbi so se za vpis odločili zaradi želje po poklicu, ki jim je bil zanimiv. Šola slovi po urejeni okolici ter dobrem kruhu in slaščicah. Med pozitivnimi stvarmi so omenili prakso, dobro hrano, urejeno okolico, čisto šolo, dva glavna odmora in sejem rabljenih učbenikov. Želijo si, da bi lahko med odmori zapustili šolsko območje in dodatne garderobne omarice. Poudarek je na praktičnem pouku, podjetništvu in strokovnih predmetih. Med najtežjimi predmeti naštevajo matematiko, slovenščino, mikrobiologijo, kemijo, podjetništvo. Nekateri se učijo sproti, drugi do tri dni pred testom. Za domače naloge potrebujejo povprečno od ene do dve uri.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
Živilska šola ponuja zanimive programe in veliko znanja, ki pride prav vsak dan. V anketah so dijaki zapisali, da je odnos profesorjev do dijakov v redu, saj so vedno na voljo in pripravljeni pomagati. Med pozitivne stvari na šoli so našteli dobre prostore, urnik, botanični vrt v bližini šole in prehrano. Želeli bi si le nekoliko bolj raznoliko hrano, drugačen zvonec, več prostih dni in več zunanje prakse. Šola slovi po po skrbi za naravo in hrani, pekih, slaščičarjih in zahtevnim šolskim redom, dijaki pa se na njej dobro počutijo. Menijo, da matematika in angleščina večini dijakov v izziv, pred testi pa se učijo v povprečju tri dni. Nekatere predmete se učijo sproti, druge pa samo pred testi in spraševanjem. Večji poudarek daje šola strokovnim predmetom. Pouk poteka dopoldan, anketirani dijaki pa bi ukinili predure.

“Dobra opremljenost nudi pogoje, ki omogočajo kakovostno vzgojno-izobraževalno delo. Strokovni delavci se trudijo z dobrim delom in s stalnim strokovnim izpopolnjevanjem skrbeti za nadgrajevanje znanja in ga s pomočjo sodobnih učnih pripomočkov posredovati dijakom. Interes zaposlenih je, da dijaki pridobijo dobro poklicno in splošno izobrazbo, ki omogoča odgovorno opravljanje poklica ali nadaljevanje izobraževanja. Želja vseh je ustvarjati delovno okolje, ki bo zagotavljalo kvalitetno izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela. V sodelovalnem vzdušju ter s spoštovanjem drug drugega se posameznik ob delu osebnostno bogati, raste in uresničuje pomembno vrednoto šole – to je učenje kot vseživljenjski in stalen proces, v katerem se učijo učitelji in učenci, učijo se drug od drugega in učijo drug drugega.”

Vir: Spletna stran šole


PUSTITE KOMENTAR