Domov Biotehniški izobraževalni center Ljubljana – Gimnazija in veterinarska šola

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana – Gimnazija in veterinarska šola

Šola ima poleg sodobno opremljenih učilnic in laboratorijev tudi novo knjižnico, moderno kuhinjo s prostorno jedilnico in športno dvorano.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 47 Cesta v Mestni log, Ljubljana 1000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Uroš Verbovšek
Funkcija: svetovalna služba
Uradne ure: vsak dan od 8.00 do 14.30
Mail: gvs@bic-lj.si
Telefon: tajništvo: 01/280 37 00, svetovalna služba: 01/280 37 05
Spletna stran: http://www.bic-lj.si/gvs/
Program:
JedilnicaŠolska jedilnica: Da
KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
Posebnost šolePosebnost šole: razredni in naravoslovni tabori, tretja ura športne vzgoje, ki se izvaja izven pouka kot športni vikendi (pohodništvo, viteške igre, planinarstvo, kolesarjenje, smučanje, lokostrelstvo, jahanje) ali enkrat tedensko (košarka, odbojka, badminton, namizni tenis, streljanje, žongliranje, hokej, drsanje, samoobramba za dekleta, aerobika ...); Florin sklad - pomoč dijakom, katerih družina se znajde v finančni stiski
Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
Učbeniški skladŠolski sejem rabljenih učbenikov: Ne
Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Ne
Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Da
TutorTutorstvo: Ne
KodeksOblacenja.pngKodeks oblačenja: Ne
Fotokopirec.pngFotokopirnica: Ne
GarderobneOmarce.pngGarderobne omarice: Ne
Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, nemščina, italijanščina
Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: ERAZMUS+ - TG: Španija, Portugalska, Poljska, Irska; VT: Irska, Severna Irska, Ciper, Češka, Finska
Izbirni predmetiIzbirni predmeti: TG v 4. letniku: kemija, biologija, fizika, italijanščina, nemščina, zgodovina; VT: kemija, biologija, vzreja in zdravstvo malih živali, živinoreja, reja konj, higiena živil živalskega izvora, prehrana
Šolski krožkiŠolski krožki: vivaristični krožek, fotografski krožek, naravoslovni, španščina
Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: po Sloveniji in v tujino: Italija, Češka, Belgija, Avstrija, Poljska
MaturaUspeh šole na maturi 2022/23:
MaturaŠtevilo maturantov v 2022/23:
MaturaŠtevilo maturantov, ki so nadaljevali šolanje (na fakulteti, visoki ali višji šoli):

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2024:
Anketirani dijaki Gimnazije in veterinarske šole, na kateri se izvajata programa tehniška gimnazija in veterinarski tehnik, so pohvalili opremo za praktično delo, laboratorijsko opremo, živahen odmor, okusne obroke (v celoti se jih razdeli med dijake), med katerimi ponujajo tudi vegetarijansko prehrano. Bodočim dijakom priporočajo vpis, saj je običajno sproščeno in zabavno, med odmori se predvaja glasba. Izbirajo lahko med širokim naborom dodatnih dejavnosti in bodo spletli trdne prijateljske vezi. Dovoljena je tudi prisotnost hišnih ljubljenčkov na šoli. Pouk poteka od 7.50 (najzgodnejša ura se začne ob 7.00) do 14.10. Veterinarski tehniki se osredotočajo na predmete strokovne usmeritve, med težjimi so izpostavi kemijo, biologijo in druge predmete, povezane z njihovo stroko. Na gimnazijskem programu je poudarek na maturitetnih predmetih, kot zahtevnejše predmete so zapisali fiziko, slovenščino, angleščino, biotehnologijo in biologijo. Gradivo si dijaki izposodijo iz šolskega sklada učbenikov, organiziran je sejem rabljenih učbenikov, kjer starejši dijaki predajo učno gradivo mlajšim, stare teste pa pridobijo prek družbenih omrežij. Nekateri se učijo sproti, medtem ko drugi več časa namenijo pripravam pred samimi ocenjevanji; pri tem pregledujejo snov v učbeniku, dopolnjujejo zapiske, ponavljajo naloge in se učijo skupaj s sošolci. V prihodnosti želijo delati kot biologi, mikrobiologi, psihologi, veterinarji, zootehniki, učitelji kemije in opravljati druge poklice v tej smeri.

Dijake sta k vpisu na Živilsko šolo prepričala zanimiva programa – živilsko prehranski tehnik in naravovarstveni tehnik, ki sta bila kakovostno predstavljena na informativnem dnevu, ter želja po laboratorijskem delu, učiteljski kolektiv in urejenost šole. Računalniško učilnico, telovadnico in prostore za praktični pouk in laboratorije so ocenili za dobro opremljene. Dijaki programa živilsko prehranski tehnik prihodnjim generacijam svetujejo vpis zaradi dobrih učiteljev, ki predajo velijo znanja in izkušenj ter razgledanosti. Program slovi tudi po ekskurzijah. Med pozitivnimi stranmi šole so zapisali še prakso, delavnice, malico in recikliranje hrane, projekte ter ekovrt. Na predmetniku je poudarek na strokovnih predmetih, kot je živilstvo. Med zahtevnejše predmete uvrščajo matematiko in slovenščino. V šoli so najpogosteje od 7.10. do 14.35, ko pridejo domov pa domačim nalogam namenijo od ene do dve uri na dan. Večina vprašanih dijakov se uči le pred spraševanji in testi, s pripravami pa začenjajo od tri do pet dni prej. Učbenike lahko dobijo na začetku leta v učbeniškem skladu. Za pripravo uporabljajo različne vire od ponavljanja domačih nalog, reševanja starih testov, do priprave zapiskov in učenja iz zvezkov, kar so bili najpogostejši odgovori. Drugi so zapisali še, da imajo inštrukcije, poiščejo dodatne vaje na internetu ali se učijo skupaj s sošolci. Nekaj dijakov še ni odločenih, kaj si želijo postati v prihodnosti, drugi so zapisali, da bi bili živilski tehnik, psiholog ter policist.

Dijaki programa naravovarstveni tehnik so zapisali, da se s profesorji lahko vse dogovorijo in da se trudijo z dijaki imeti 'fer' odnos. Naslednikom svetujejo, da izkoristijo njihovo pomoč. Šola slovi po velikih uspehih in tudi odlični malici še dodajo, vzdušje pa je dobro in sproščeno. Prav tako kot vrstnikom, jim je všeč vrt, ekskurzije in recikliranje. S poukom začenjajo ob 7.10., zaključujejo pa 13.45, 14.35 ali 15.30. Tudi na tem programu je poudarek na strokovnih predmetih. Učijo pa se predvsem iz zvezkov, ki jih sproti dopolnjujejo. Ker so odnosi med dijaki sodelovalni, si tudi izmenjujejo zapiske. Kampanjsko ali sprotno učenje je pri njih odvisno od predmeta do predmeta. Na programu so usmerjani v varovanje narave, znanje in praktične izkušnje pa pridobivajo v sodobno opremljenih učilnicah. Vprašani so pohvalili tehnično učilnico in prostor za izvajanje analiz vode, zraka in prsti.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2023:
Na Gimnaziji in veterinarski šoli se izvajata program tehniške gimnazije in program veterinarski tehnik. Pohvalili so pripomočke za prakso, laboratorijsko opremo, aktivni odmor, okusno malico (ki se v celoti razdeli med dijake), ponujajo tudi vegetarijanski meni. Bodočim dijakom vpis priporočajo tudi, ker je po navadi sproščeno in zabavno, med odmori se predvaja glasba, na voljo imajo veliko dodatnih aktivnosti, spletli pa bodo trdne prijateljske vezi. V šolo lahko pripeljejo hišnega ljubljenčka. Pouk poteka od 7.50 (najbolj zgodnja ura se začne ob 7.00) do 14.10. Na programu gimnazije imajo poudarek na maturitetnih predmetih, veterinarji na predmetih stroke. Prvi so izpostavili kot zahtevnejše predmete fiziko, slovenščino, angleščino, biotehnologijo in biologijo, na programu veterinarski tehnik pa kemijo, biologijo ter predmete povezane z usmeritvijo. Gradivo si izposodijo v učbeniškem skladu, organizirajo sejem rabljene literature, kjer starejši predajajo učno gradivo mlajšim, stare teste dobijo na družbenih omrežjih. Nekateri se učijo sproti, drugi več pred ocenjevanji, pri tem predelajo snov v učbeniku, dopolnijo zapiske, ponavljajo naloge in se učijo skupaj s sošolci. V prihodnosti si želijo postati biologi, mikrobiologi, psihologi, veterinarji, zootehniki, učitelji kemije in drugo.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2022:
Dijaki tehniške gimnazije bodočim dijakom svetujejo, da se sproti učijo in redno sledijo pri učnih urah, saj bodo tako odnesli največ, predvsem pri angleščini, zgodovini in biotehnologiji, ki sodijo med težje predmete. Nekateri imajo težave tudi z mikrobiologijo, ker obsega veliko snovi, biotehnologijo in biologijo. Pravijo, da se najraje učijo iz svojih zapiskov, zato si jih skrbno pripravljajo, da imajo na enem mestu celotno snov. Le to dopolnjujejo s snovjo iz učbenika in zapiskov, ki jih dobijo na internetu. Učbenike iz sposodijo v učbeniškem skladu ali od starejših vrstnikov. Domače naloge opravijo v poprečju v pol do ene ure. Pred ocenjevanji se učijo od tri do pet dni, odvisno od zahtevnosti predmeta. Pouk poteka v dveh skupinah, a in b, načeloma od 8. do 14. ure, a se zaradi laboratorijskih vaj lahko podaljša do popoldneva. Dijaki pravijo, da naj se za to šolo odločijo tisti, ki si želijo nekoliko bolj splošno izobrazbo in bodo imeli tako več možnosti za nadaljevanje študija, vendar naj raje izberejo tudi tisto smer na šoli, ki jih bolj veseli.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2021:
Program tehniške gimnazije so izbrali dijaki, ki si želijo splošno izobrazbo s poudarkom na naravoslovnih vsebinah, po končanem šolanju pa bodo imeli odprtih več možnosti za nadaljevanje. Nekateri anketirani si želijo postati veterinarji, kirurgi ali delati v laboratoriju. V predmetniku so izpostavljeni predvsem mikrobiologija, zaradi obsega snovi, biotehnologija in biologija. Angleščina, zgodovina in biotehnologija slovijo kot težji predmeti, zato jim morajo dijaki posvečati več pozornosti. Tudi bodočim dijakom svetujejo sprotno učenje in sledenje pri teh urah. Pouk poteka po dveh urnikih a in b, načeloma od 8.00 do 14. ure, zaradi laboratorijskih ur in praktičnega dela pa tudi do 16. ure. V razredu vprašani vestno zapisujejo, doma še urejajo zapiske, saj se iz njih najraje učijo, ker je na enem mestu celotna snov. Dopolnijo jo z vsebino iz učbenikov, te dobijo iz učbeniškega sklada ali od starejših kolegov. Domače naloge opravijo v poprečju v pol do ene ure. Pred ocenjevanji pa se učijo od tri do pet dni, odvisno od zahtevnosti predmeta.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2020:
Dijaki, ki so sodelovali pri anketiranju, tistim, ki želijo imeti splošno izobrazbo s poudarkom na naravoslovnih vsebinah, toplo priporočajo vpis na program tehniške gimnazije. Običajno pouk poteka od 8.00 do 14.00, vendar se pogosto prilagaja laboratorijskim vajam, ki so na sporedu do 16. ure. Pouk je sestavljen iz a in b urnika, ki se izmenjujeta. Strokovni predmeti, kot so recimo biologija, mikrobiologija in biotehnologija so deležni še posebnega poudarka, anketiranci pa med zahtevnejše predmete uvrščajo zgodovino, angleščino in biotehnologijo. Za priprave na teste v povprečju dijaki porabijo tri do pet dni, za učenje pa največkrat pridejo prav lastni urejeni zapiski ali zapiski starejših sošolcev in seveda učbeniki. Po končanem šolanju si želijo nekateri anketirani kariero nadaljevati kot kirurgi, veterinarji ali pa kot raziskovalci v laboratorijih.
Tistim, ki imajo še posebej radi živali, vprašani dijaki priporočajo izbiro programa veterinarski tehnik, saj so jo tudi sami zato izbrali. Pouk poteka od 8.00 do 14.00, zahtevnost posameznih predmetov pa variira od predmeta do predmeta, zato dijaki spodbujajo k sprotnem delu in samoiniciativi. Tistim z zanimanjem za strokovne predmete, jim učenje ne bo povzročala težav, vendar je lahko količina novih podatkov sprva zahtevna. Domače naloge dijakom vzamejo v povprečju pol ure, za teste pa se običajno pripravljajo od tri do sedem dni. Glavni viri učenja so učbeniki in zapiski, oboje pa si dijaki lahko sposodijo od starejših generacij, prav tako lahko učbenike dobijo v učbeniškem skladu ali pa na septembrskemu sejmu rabljenih učbenikov, ki poteka na šoli.
Dijaki šole se med seboj in s profesorji zelo dobro razumejo in se večinoma vsi poznajo ter pravijo, da imajo profesorji do njih spoštljiv in pošten odnos, znajo biti dovolj strogi, po drugi strani pa tudi razumevajoči. Na to šolo so se vpisali zaradi želje po izbranem poklicu, predmetnika in poudarka na naravoslovnih vsebinah, vzdušja na informativnem dnevu ter priporočil starejših dijakov. Vzdušje na šoli opisujejo kot prijetno, sproščeno in prijazno, predvsem zaradi majhnosti šole. Dijaki menijo, da imajo na šoli sodobno opremljene računalniške učilnice, telovadnico, učilnice za praktični pouk in laboratorije. Všeč so jim tudi ekskurzije, malica, razredni tabori, teden obveznih izbirnih vsebin, vivarij, dobra oprema, praksa in možnosti za izmenjave.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:
Dijaki so se na to šolo vpisovali iz različnih razlogov-vzdušje na informativnem dnevu, okolica šole, priporočila starejših dijakov, predmetnik, poudarek na naravoslovnih vsebinah, želja po izbranem poklicu. Vzdušje na šoli opisujejo kot prijetno, prijazno in sproščeno, predvsem tudi zaradi majhnosti šole. Dijaki se med seboj in s profesorji dobro razumejo, večinoma se vsi poznajo. Po mnenju dijakov imajo profesorji do njih spoštljiv in pošten odnos, znajo biti dovolj strogi, po drugi strani pa so tudi razumljivi. Dijakom so na šoli všeč tudi ekskurzije, malica, razredni tabori, teden obveznih izbirnih vsebin, vivarij, dobra oprema, praksa in možnost izmenjave. Po mnenju dijakov imajo na šoli dobro opremljeno računalniško učilnico, telovadnico, učilnico za praktični pouk in laboratorij.

“Gimnazija in veterinarska šola je ostala v prijetnem zavetju Mestnega loga. Šola ima poleg sodobno opremljenih učilnic in laboratorijev tudi novo knjižnico, moderno kuhinjo s prostorno jedilnico in športno dvorano.

Izvajajo dva programa: program tehniške gimnazije in program veterinarskega tehnika. V gimnazijskem programu razvijamo predvsem naravoslovna predmetna področja: biologijo, kemijo, biotehnologijo in mikrobiologijo. Tako dobijo dijaki trdne temelje za nadaljevanje izobraževanja v naravoslovju.

Veterinarski tehnik je program Veterinarske šole, ki pripravlja na poklic, omogoča pa tudi nadaljevanje šolanja na višjih in visokih strokovnih šolah. Dijaki se lahko vpišejo tudi na študij veterine ob dodatno opravljenem predmetu kemija na splošni maturi.”

Vir: spletna stran šole.


Število točk, potrebnih za vpis

2023/24

  • program Veterinarski tehnik: točke iz ocen 154,
  • program Tehniška gimnazija: točke iz ocen 152, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 124. 

2022/23

  • program Veterinarski tehnik: točke iz ocen 148, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 143. 

2021/22

  • program Veterinarski tehnik: točke iz ocen 140, točke iz ocen treh predmetov 34,
  • program Tehniška gimnazija: točke iz ocen 159, točke iz ocen treh predmetov 36.

2020/21

  • program Veterinarski tehnik: točke iz ocen 137, točke iz ocen treh predmetov 28,
  • program Tehniška gimnazija: točke iz ocen 151, točke iz ocen treh predmetov 36.

2016/17

  • program Veterinarski tehnik: točke iz ocen 145, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 105.

*OPOMBA: Na šolah, na katerih je bilo na spodnji meji več kandidatov z istim številom točk, pridobljenih z učnimi uspehi (ocenami) v 7., 8. in 9. razredu, je bil izbor opravljen na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja in zato so objavljene tudi te.

PUSTITE KOMENTAR