Domov Biotehniški izobraževalni center Ljubljana – Gimnazija in veterinarska šola

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana – Gimnazija in veterinarska šola

Šola ima poleg sodobno opremljenih učilnic in laboratorijev tudi novo knjižnico, moderno kuhinjo s prostorno jedilnico in športno dvorano.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 47 Cesta v Mestni log, Ljubljana 1000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Uroš Verbovšek
Funkcija: svetovalna služba
Uradne ure: vsak dan od 8.00 do 14.30
Mail: gvs@bic-lj.si
Telefon: tajništvo: 01/280 37 00, svetovalna služba: 01/280 37 05
Spletna stran: http://www.bic-lj.si/gvs/
Program:
JedilnicaŠolska jedilnica: Da
KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
Posebnost šolePosebnost šole: razredni in naravoslovni tabori, tretja ura športne vzgoje, ki se izvaja izven pouka kot športni vikendi (pohodništvo, viteške igre, planinarstvo, kolesarjenje, smučanje, lokostrelstvo, jahanje) ali enkrat tedensko (košarka, odbojka, badminton, namizni tenis, streljanje, žongliranje, hokej, drsanje, samoobramba za dekleta, aerobika ...); Florin sklad - pomoč dijakom, katerih družina se znajde v finančni stiski
Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
Učbeniški skladŠolski sejem rabljenih učbenikov: Ne
Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Ne
Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Da
TutorTutorstvo: Ne
KodeksOblacenja.pngKodeks oblačenja: Ne
Fotokopirec.pngFotokopirnica: Ne
GarderobneOmarce.pngGarderobne omarice: Ne
Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, nemščina, italijanščina
Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: ERAZMUS+ - TG: Španija, Portugalska, Poljska, Irska; VT: Irska, Severna Irska, Ciper, Češka, Finska
Izbirni predmetiIzbirni predmeti: TG v 4. letniku: kemija, biologija, fizika, italijanščina, nemščina, zgodovina; VT: kemija, biologija, vzreja in zdravstvo malih živali, živinoreja, reja konj, higiena živil živalskega izvora, prehrana
Šolski krožkiŠolski krožki: vivaristični krožek, fotografski krožek, naravoslovni, španščina
Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: po Sloveniji in v tujino: Italija, Češka, Belgija, Avstrija, Poljska
MaturaUspeh šole na maturi 2021/22:
MaturaŠtevilo maturantov v 2021/22:
MaturaŠtevilo maturantov, ki so nadaljevali šolanje (na fakulteti, visoki ali višji šoli):

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2023:
Na Gimnaziji in veterinarski šoli se izvajata program tehniške gimnazije in program veterinarski tehnik. Pohvalili so pripomočke za prakso, laboratorijsko opremo, aktivni odmor, okusno malico (ki se v celoti razdeli med dijake), ponujajo tudi vegetarijanski meni. Bodočim dijakom vpis priporočajo tudi, ker je po navadi sproščeno in zabavno, med odmori se predvaja glasba, na voljo imajo veliko dodatnih aktivnosti, spletli pa bodo trdne prijateljske vezi. V šolo lahko pripeljejo hišnega ljubljenčka. Pouk poteka od 7.50 (najbolj zgodnja ura se začne ob 7.00) do 14.10. Na programu gimnazije imajo poudarek na maturitetnih predmetih, veterinarji na predmetih stroke. Prvi so izpostavili kot zahtevnejše predmete fiziko, slovenščino, angleščino, biotehnologijo in biologijo, na programu veterinarski tehnik pa kemijo, biologijo ter predmete povezane z usmeritvijo. Gradivo si izposodijo v učbeniškem skladu, organizirajo sejem rabljene literature, kjer starejši predajajo učno gradivo mlajšim, stare teste dobijo na družbenih omrežjih. Nekateri se učijo sproti, drugi več pred ocenjevanji, pri tem predelajo snov v učbeniku, dopolnijo zapiske, ponavljajo naloge in se učijo skupaj s sošolci. V prihodnosti si želijo postati biologi, mikrobiologi, psihologi, veterinarji, zootehniki, učitelji kemije in drugo.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2022:
Dijaki tehniške gimnazije bodočim dijakom svetujejo, da se sproti učijo in redno sledijo pri učnih urah, saj bodo tako odnesli največ, predvsem pri angleščini, zgodovini in biotehnologiji, ki sodijo med težje predmete. Nekateri imajo težave tudi z mikrobiologijo, ker obsega veliko snovi, biotehnologijo in biologijo. Pravijo, da se najraje učijo iz svojih zapiskov, zato si jih skrbno pripravljajo, da imajo na enem mestu celotno snov. Le to dopolnjujejo s snovjo iz učbenika in zapiskov, ki jih dobijo na internetu. Učbenike iz sposodijo v učbeniškem skladu ali od starejših vrstnikov. Domače naloge opravijo v poprečju v pol do ene ure. Pred ocenjevanji se učijo od tri do pet dni, odvisno od zahtevnosti predmeta. Pouk poteka v dveh skupinah, a in b, načeloma od 8. do 14. ure, a se zaradi laboratorijskih vaj lahko podaljša do popoldneva. Dijaki pravijo, da naj se za to šolo odločijo tisti, ki si želijo nekoliko bolj splošno izobrazbo in bodo imeli tako več možnosti za nadaljevanje študija, vendar naj raje izberejo tudi tisto smer na šoli, ki jih bolj veseli.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2021:
Program tehniške gimnazije so izbrali dijaki, ki si želijo splošno izobrazbo s poudarkom na naravoslovnih vsebinah, po končanem šolanju pa bodo imeli odprtih več možnosti za nadaljevanje. Nekateri anketirani si želijo postati veterinarji, kirurgi ali delati v laboratoriju. V predmetniku so izpostavljeni predvsem mikrobiologija, zaradi obsega snovi, biotehnologija in biologija. Angleščina, zgodovina in biotehnologija slovijo kot težji predmeti, zato jim morajo dijaki posvečati več pozornosti. Tudi bodočim dijakom svetujejo sprotno učenje in sledenje pri teh urah. Pouk poteka po dveh urnikih a in b, načeloma od 8.00 do 14. ure, zaradi laboratorijskih ur in praktičnega dela pa tudi do 16. ure. V razredu vprašani vestno zapisujejo, doma še urejajo zapiske, saj se iz njih najraje učijo, ker je na enem mestu celotna snov. Dopolnijo jo z vsebino iz učbenikov, te dobijo iz učbeniškega sklada ali od starejših kolegov. Domače naloge opravijo v poprečju v pol do ene ure. Pred ocenjevanji pa se učijo od tri do pet dni, odvisno od zahtevnosti predmeta.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2020:
Dijaki, ki so sodelovali pri anketiranju, tistim, ki želijo imeti splošno izobrazbo s poudarkom na naravoslovnih vsebinah, toplo priporočajo vpis na program tehniške gimnazije. Običajno pouk poteka od 8.00 do 14.00, vendar se pogosto prilagaja laboratorijskim vajam, ki so na sporedu do 16. ure. Pouk je sestavljen iz a in b urnika, ki se izmenjujeta. Strokovni predmeti, kot so recimo biologija, mikrobiologija in biotehnologija so deležni še posebnega poudarka, anketiranci pa med zahtevnejše predmete uvrščajo zgodovino, angleščino in biotehnologijo. Za priprave na teste v povprečju dijaki porabijo tri do pet dni, za učenje pa največkrat pridejo prav lastni urejeni zapiski ali zapiski starejših sošolcev in seveda učbeniki. Po končanem šolanju si želijo nekateri anketirani kariero nadaljevati kot kirurgi, veterinarji ali pa kot raziskovalci v laboratorijih.
Tistim, ki imajo še posebej radi živali, vprašani dijaki priporočajo izbiro programa veterinarski tehnik, saj so jo tudi sami zato izbrali. Pouk poteka od 8.00 do 14.00, zahtevnost posameznih predmetov pa variira od predmeta do predmeta, zato dijaki spodbujajo k sprotnem delu in samoiniciativi. Tistim z zanimanjem za strokovne predmete, jim učenje ne bo povzročala težav, vendar je lahko količina novih podatkov sprva zahtevna. Domače naloge dijakom vzamejo v povprečju pol ure, za teste pa se običajno pripravljajo od tri do sedem dni. Glavni viri učenja so učbeniki in zapiski, oboje pa si dijaki lahko sposodijo od starejših generacij, prav tako lahko učbenike dobijo v učbeniškem skladu ali pa na septembrskemu sejmu rabljenih učbenikov, ki poteka na šoli.
Dijaki šole se med seboj in s profesorji zelo dobro razumejo in se večinoma vsi poznajo ter pravijo, da imajo profesorji do njih spoštljiv in pošten odnos, znajo biti dovolj strogi, po drugi strani pa tudi razumevajoči. Na to šolo so se vpisali zaradi želje po izbranem poklicu, predmetnika in poudarka na naravoslovnih vsebinah, vzdušja na informativnem dnevu ter priporočil starejših dijakov. Vzdušje na šoli opisujejo kot prijetno, sproščeno in prijazno, predvsem zaradi majhnosti šole. Dijaki menijo, da imajo na šoli sodobno opremljene računalniške učilnice, telovadnico, učilnice za praktični pouk in laboratorije. Všeč so jim tudi ekskurzije, malica, razredni tabori, teden obveznih izbirnih vsebin, vivarij, dobra oprema, praksa in možnosti za izmenjave.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:
Dijaki so se na to šolo vpisovali iz različnih razlogov-vzdušje na informativnem dnevu, okolica šole, priporočila starejših dijakov, predmetnik, poudarek na naravoslovnih vsebinah, želja po izbranem poklicu. Vzdušje na šoli opisujejo kot prijetno, prijazno in sproščeno, predvsem tudi zaradi majhnosti šole. Dijaki se med seboj in s profesorji dobro razumejo, večinoma se vsi poznajo. Po mnenju dijakov imajo profesorji do njih spoštljiv in pošten odnos, znajo biti dovolj strogi, po drugi strani pa so tudi razumljivi. Dijakom so na šoli všeč tudi ekskurzije, malica, razredni tabori, teden obveznih izbirnih vsebin, vivarij, dobra oprema, praksa in možnost izmenjave. Po mnenju dijakov imajo na šoli dobro opremljeno računalniško učilnico, telovadnico, učilnico za praktični pouk in laboratorij.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
Vzdušje na gimnaziji je sproščeno, pravijo anketirani dijaki, odnos s profesorji je odkrit in sproščen, imajo dobro malico. Posebej so pohvalili tudi lepo opremljene laboratorije. Povišali bi glasnost zvonjenja in podaljšali čas ogrevanja. Učijo se večinoma pred ocenjevanjem, do dva ali do pet dni prej. Učijo se iz knjig, učbenikov iz zvezkov in iz skript, ki jih dobijo od profesorjev. Za domače naloge in ostale sprotne zadeve potrebujejo do pol ali do ene ure dnevno. Gimnazijci so zapisali, da jih je pritegnila naravoslovna usmeritev gimnazije.

Dijake je na smer veterinarski tehnik k vpisu pritegnilo predvsem zanimanje za živali, praktični pouk in predstavitve na informativnem dnevu. Poudarek je na strokovnih in naravoslovnih predmetih. Učiti se začnejo do štiri dni pred preverjanjem. Za domače naloge potrebujejo do pol ure ali do ene ure dnevno. Na Gimnaziji in veterinarski šoli si lahko dijaki v začetku septembra kupijo rabljene šolske učbenike, lahko pa si jih tudi izposodijo v učbeniškem skladu. V šoli se dobro počutijo in bi jo priporočali tudi drugim z nasvetom, da naj svoje obveznosti opravljajo sproti in da naj uživajo v dejavnostih. Med pozitivnimi stvarmi so našteli zanimivo učno snov in dobro malico, želijo pa si več praktičnega pouka.


Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
Gimnazija in veterinarska šola dijakom ponuja možnost izmenjave in organizira šolske ekskurzije po Sloveniji in tujini. Dijaki, ki obiskujejo program Tehniške gimnazije pravijo, da se zaradi pomanjkanja časa učijo večinoma samo takrat, ko je to potrebno. Dnevno jim domače naloge vzamejo pol ure, pred posameznimi testi pa se v povprečju učijo od dva do tri dni prej. Snov utrjujejo s ponavljanjem domačih nalog, reševanjem starih testov in vaj iz učbenika. Pri učenju si pomagajo z zapiski in knjigami, ki jih dobijo v šoli ali pa pri starejših dijakih. Po mnenju anketiranih dijakov sta med težjima predmetoma na šoli slovenščina in biologija, več poudarka pa je na naravoslovnih predmetih. Pohvalili so urejenost šole, dobre odnose z učitelji in laboratorij. Za to šolo so se odločili zaradi priporočil in zanimanja za naravoslovje, bodočim dijakom pa sporočajo, naj se vpišejo na njihovo šolo, če jih zanima posamezen program in da bodo dobili dobro podlago za naprej.

Dijaki, ki obiskujejo program Veterinarski tehnik so šolo opisali kot živahno, prijetno in zanimivo. Všeč jim je, da lahko s seboj pripeljejo živali, med pozitivne stvari na šoli pa so našteli tudi veliko praktičnega dela, računalnike v knjižnici, toplo malico in vivarij. Ljubezen do živali in želja po pridobljenem poklicu sta bila razloga, da so se vpisali na to šolo. Tistim, ki uživajo pri delu z živalmi in bi se radi veliko naučili sporočajo, da je njihova šola pravilna izbira. Po mnenju dijakov je v šoli več poudarka na strokovnih predmetih, ravno ti pa jim povzročajo tudi največ preglavic. Skupno učenje s sošolci, pisanje zapiskov in reševanje vaj iz učbenikov so načini, s katerimi si dijaki pomagajo pri učenju. Pred testi se učijo od tri do pet dni, dnevno pa za domače naloge dodatno porabijo eno uro. Kot dobro opremljene prostore na šoli so označili računalniško učilnico, učilnico za praktični pouk in šolsko kuhinjo.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
Gimnazijci so zapisali, da jih je pritegnila naravoslovna usmeritev gimnazije. Vzdušje je sproščeno, odnos s profesorji je dober. Pozitivne stvari na šoli so dobra malica in dobro opremljeni laboratoriji. Povišali bi glasnost zvonjenja in podaljšali čas ogrevanja. Poudarek je na naravoslovnih predmetih. Učijo se večinoma pred ocenjevanjem, do dva ali pet dni prej. Učijo se iz knjig, učbenikov, zvezkov in skript, ki jih dobijo od profesorjev. Za domače naloge potrebujejo do pol ali ene ure dnevno. Dijake na programu veterinarski tehnik je k vpisu pritegnilo predvsem zanimanje za živali, praktični pouk in predstavitve na informativnem dnevu. V šoli se dobro počutijo in bi jo priporočali tudi drugim, z nasvetom, da naj svoje obveznosti opravljajo sproti in naj uživajo v dejavnostih. Med pozitivnimi stvarmi so našteli zanimivo učno snov in dobro malico, želijo pa si več praktičnega pouka. Poudarek je na strokovnih in naravoslovnih predmetih. Učiti se začnejo do štiri dni pred preverjanjem. Za domače naloge potrebujejo do pol ali do ene ure dnevno. Na Gimnaziji in veterinarski šoli si lahko dijaki v začetku septembra kupijo rabljene šolske učbenike, lahko pa si jih tudi izposodijo v učbeniškem skladu.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
Gimnazija in veterinarska šola dijakom ponuja možnost izmenjave in organizira šolske ekskurzije po Sloveniji in tujini. Program Tehniška gimnazija daje, po mnenju dijakov, poudarek na naravoslovne predmete, izzive pa imajo pri slovenščini in biologiji. Pred testi porabijo od dve do tri dni za učenje, predvsem se učijo s ponavljanjem domačih nalog, reševanjem starih testov in vaj iz učbenika, kar dopolnijo z zapiski in knjigami, ki jih dobijo v šoli ali pa pri starejših dijakih. Domače naloge delajo pol ure na dan, učijo pa se večinoma samo takrat, ko je to potrebno. Dijaki so pohvalili dobre odnose z učitelji, urejenost šole, predvsem laboratorija, želijo pa si možnosti izhoda iz šole med odmori. Za to šolo so se odločili zaradi priporočil in zanimanja za naravoslovje, bodočim dijakom pa sporočajo, naj se vpišejo na njihovo šolo, če jih zanima posamezen program in da bodo dobili dobro podlago za naprej.

Na programu Veterinarski tehnik je po mnenju dijakov več poudarka na strokovnih predmetih, ravno ti pa jim povzročajo tudi največ preglavic. Za domače naloge porabijo dnevno eno uro, pred testi se učijo od tri do pet dni. Učijo se predvsem s pisanjem lastnih zapiskov, rešujejo vaje iz učbenikov ali pa se učijo skupaj s sošolci. Šola je po njihovem mnenju živahna, prijetna in zanimiva, dijaki pa bi jo boljše opremili, želijo pa si tudi boljše obveščanje. Ljubezen do živali in želja po pridobljenem poklicu sta bila razloga, da so se vpisali na to šolo. Tistim, ki uživajo pri delu z živalmi in bi se radi veliko naučili sporočajo, da je njihova šola pravilna izbira.Všeč jim je, da lahko s seboj pripeljejo živali, med pozitivne stvari na šoli pa so našteli tudi veliko praktičnega dela, računalnike v knjižnici, toplo malico in vivarij.

“Gimnazija in veterinarska šola je ostala v prijetnem zavetju Mestnega loga. Šola ima poleg sodobno opremljenih učilnic in laboratorijev tudi novo knjižnico, moderno kuhinjo s prostorno jedilnico in športno dvorano.

Izvajajo dva programa: program tehniške gimnazije in program veterinarskega tehnika. V gimnazijskem programu razvijamo predvsem naravoslovna predmetna področja: biologijo, kemijo, biotehnologijo in mikrobiologijo. Tako dobijo dijaki trdne temelje za nadaljevanje izobraževanja v naravoslovju.

Veterinarski tehnik je program Veterinarske šole, ki pripravlja na poklic, omogoča pa tudi nadaljevanje šolanja na višjih in visokih strokovnih šolah. Dijaki se lahko vpišejo tudi na študij veterine ob dodatno opravljenem predmetu kemija na splošni maturi.”

Vir: spletna stran šole.


Število točk, potrebnih za vpis

2022/23

  • program Veterinarski tehnik: točke iz ocen 148, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 143. 

2021/22

  • program Veterinarski tehnik: točke iz ocen 140, točke iz ocen treh predmetov 34,
  • program Tehniška gimnazija: točke iz ocen 159, točke iz ocen treh predmetov 36.

2020/21

  • program Veterinarski tehnik: točke iz ocen 137, točke iz ocen treh predmetov 28,
  • program Tehniška gimnazija: točke iz ocen 151, točke iz ocen treh predmetov 36.

2016/17

  • program Veterinarski tehnik: točke iz ocen 145, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 105.

PUSTITE KOMENTAR