In sicer, stanje je takšno, glede na regijo, šolo in program, točke za srednjo šolo.

GORENJSKA REGIJA

Šolski center Kranj, Srednja tehniška šola

 • program Tehnik računalništva: točke iz ocen 106, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 121.

Gimnazija Franceta Prešerna Kranj

 • program Gimnazija: točke iz ocen 140,
 • program Ekonomska gimnazija: točke iz ocen 128.

GORIŠKA REGIJA

Šolski center Nova Gorica, Strojna prometna in lesarska šola

 • program Avtoserviser: točke iz ocen 89

Gimnazija Nova Gorica

 • program Gimnazija: točke iz ocen 141, točke iz nacionalnih preizkusov znanja

JUGOVZHODNA REGIJA

Šolski center Novo mesto, Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola

 • program Predšolska vzgoja: točke iz ocen 118;

Šolski center Novo mesto, Srednja zdravstvena in kemijska šola

 • program Kozmetični tehnik: točke iz ocen 114;

Šolski center Novo mesto, Srednja strojna šola

 • program Strojni tehnik: točke iz ocen 115;

Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija

 • program Tehnik računalništva: točke iz ocen 104, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 71

OBALNO-KRAŠKA REGIJA

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran

 • program Elektrotehnik: točke iz ocen 108;

Srednja šola Izola

 • program Zdravstvena nega: točke iz ocen 103;

Srednja tehniška šola Koper

 • program Frizer: točke iz ocen 86.

OSREDNJESLOVENSKA REGIJA

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola

 • program Veterinarski tehnik: točke iz ocen 144, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 127;

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Živilska šola

 • program Naravovarstveni tehnik: točke iz ocen 120;

Gimnazija Bežigrad

 • program Gimnazija: točke iz ocen 171,
 • program Gimnazija – športni oddelek: točke iz ocen in športnih dosežkov 184;

Gimnazija Šentvid

 • program Gimnazija: točke iz ocen 139,
 • program Gimnazija – športni oddelek: točke iz ocen in športnih dosežkov 161;

Gimnazija Poljane

 • program Gimnazija: točke iz ocen 162, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 109,
 • program Klasična gimnazija: točke iz ocen 146;

Gimnazija Ledina

 • program Gimnazija: točke iz ocen 158;

Gimnazija Šiška

 • program Gimnazija: točke iz ocen 145,
 • program Gimnazija – športni oddelek: točke iz ocen in športnih dosežkov 165, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 131;

Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik

 • program Gimnazija: točke iz ocen 146;

Srednja medijska in grafična šola Ljubljana

 • program Medijski tehnik: točke iz ocen 116;

Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana

 • program Farmacevtski tehnik: točke iz ocen 145, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 125,
 • program Kozmetični tehnik: točke iz ocen 136, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 79,
 • program Tehnik laboratorijske medicine: točke iz ocen 141, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 109,
 • program Zobotehnik: točke iz ocen 140;

Srednja šola tehniških strok Šiška

 • program Računalnikar: točke iz ocen 105,
 • program Elektrikar: točke iz ocen 84,
 • program Tehnik mehatronike: točke iz ocen 113, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 109;

Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana

 • program Umetniška gimnazija – smer gledališče in film: točke iz ocen 145,
 • program Predšolska vzgoja: točke iz ocen 120;

Srednja zdravstvena šola Ljubljana

 • program Bolničar – negovalec: točke iz ocen 109;

Srednja frizerska šola Ljubljana

 • program Frizer: točke iz ocen 94, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 64;

Srednja šola za oblikovanje in fotografijo

 • program Umetniška gimnazija – likovna smer: točke iz ocen 144,
 • program Tehnik oblikovanja: točke iz ocen 130, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 91;

Šolski center Ljubljana, Srednja strojna in kemijska šola

 • program Kemijski tehnik: točke iz ocen 131,
 • program Strojni tehnik: točke iz ocen 116.

PODRAVSKA REGIJA

Prva gimnazija Maribor

 • program Gimnazija: točke iz ocen 157;

II. gimnazija Maribor

 • program Gimnazija: točke iz ocen 172,
 • program Gimnazija – športni oddelek: točke iz ocen in športnih dosežkov 177;

Srednja šola za oblikovanje Maribor

 • program Medijski tehnik: točke iz ocen 125,
 • program Tehnik oblikovanja: točke iz ocen 133, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 118;
 • program Frizer: točke iz ocen 103, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 46;

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor

 • program Kozmetični tehnik: točke iz ocen 150,
 • program Zdravstvena nega: točke iz ocen 136;

Srednja elektro – računalniška šola Maribor

 • program Računalnikar: točke iz ocen 95;

Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor

 • program Tehniška gimnazija: točke iz ocen 135;

Konservatorij za glasbo in balet Maribor

 • program Umetniška gimnazija, glasbena smer, A-glasbeni stavek: točke iz ocen 159,
 • program Umetniška gimnazija, glasbena smer, B-petje-inštrument: točke iz ocen 159,
 • program Umetniška gimnazija, plesna smer, A-balet: točke iz ocen 162;

Srednja šola Slovenska Bistrica:

 • program Metalurški tehnik: točke iz ocen 113.

POMURSKA REGIJA

Srednja zdravstvena šola Murska Sobota

 • program Kozmetični tehnik: točke iz ocen 110.

SAVINJSKA REGIJA

Gimnazija Celje – Center

 • program Umetniška gimnazija – likovna smer: točke iz ocen 148,
 • program Gimnazija: točke iz ocen 158, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 137,
 • program Predšolska vzgoja: točke iz ocen 131, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 115;

Srednja zdravstvena šola Celje

 • program Kozmetični tehnik: točke iz ocen 131,
 • program Zdravstvena nega: točke iz ocen 129,
 • program Bolničar – negovalec: točke iz ocen 101;

Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije

 • program Medijski tehnik: točke iz ocen 124, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 94,
 • program Tehnik mehatronike: točke iz ocen 140,
 • program Mehatronik operater: točke iz ocen 98

Šolski center Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo

 • program Tehnik računalništva: točke iz ocen 136,
 • program Elektrotehnik: točke iz ocen 110,
 • program Kemijski tehnik: točke iz ocen 143;

Šolski center Celje, Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko

 • program Frizer: točke iz ocen 100,
 • program Avtoserviser: točke iz ocen 84

Šolski center Velenje, Elektro in računalniška šola

 • program Tehnik računalništva: točke iz ocen 109.

POSAVSKA REGIJA

Ekonomska in trgovska šola Brežice

 • program Predšolska vzgoja: točke iz ocen 119.

ZASEBNE ŠOLE

Zavod Sv. Frančiška Saleškega, Gimnazija Želimlje

 • program Gimnazija: točke iz ocen 167;

Zavod Sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija

 • program Gimnazija: točke iz ocen 158.

OPOMBA: Na šolah, na katerih je bilo na spodnji meji več kandidatov z istim številom točk, pridobljenih z učnimi uspehi (ocenami) v 7., 8. in 9. razredu, in je bil zato izbor opravljen na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja, so objavljene tudi te točke.

Tiste, ki niste bili sprejeti v prvem krogu, bodo seznanili z možnostmi v drugem krogu. Za prijavo v drugem krogu imate čas do 27. junija, prijavili se boste lahko na programe, kjer so še prosta mesta. 30. junija pa boste izvedeli, če ste bili uspešni v drugem krogu.

Čestitamo, postali ste srednješolci 🙂

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.