Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je določilo šole, kjer se bo preverjalo znanje iz tretjega predmeta na NPZ (tretji predmet na NPZ) in za vsako posamično šolo tudi kateri predmet se bo preverjal.

Seznam šol in predmete si lahko ogledate tu >> 

Letošnji nabor predmetov je: fizika, likovna umetnost, tuji jezik in zgodovina. Kako je na vaši šoli?

Ob koncu drugega in tretjega obdobja se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja (NPZ), s katerim se preverjajo standardi, določenimi z učnim načrtom. Ob koncu drugega obdobja je nacionalno preverjanje znanja za učence prostovoljno, ob koncu tretjega obdobja pa je za vse učence obvezno. Tako na koncu tretjega obdobja vsaka osnovna šola, po predpisanem postopku, v sodelovanju z zunanjimi ocenjevalci izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenskega jezika ali italijanskega oziroma madžarskega jezika na narodno mešanih območjih, matematike in tretjega predmeta.

Tretji predmet določi minister tako, da v mesecu septembru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda po predhodni pridobitvi mnenja Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje izbere največ pet predmetov, iz katerih se bo v tekočem šolskem letu izvedlo nacionalno preverjanje znanja.

KOMENTARJI

PUSTITE KOMENTAR