Seznam prostih mest za drugi rok na višjih šolah oziroma za prijavo v drugem/zadnjem krogu, je objavljen na spletni strani Višješolske prijavno-informacijske službe >>

Prostih je 2.667 rednih mest in 8.055 izrednih mest.

Vpis bo potekal elektronsko in sicer od 24. avgusta 2017 do 31. avgusta. Tako kot vsako leto, bo treba imeti pripravljene podatke in sicer:

– EMŠO,
– državljanstvo,
– rojstne podatke,
– naslov stalnega oziroma začasnega bivališča,
– telefonsko številko,
– naslov elektronske pošte.

Da bo izpolnjevanje lažje, si spodaj lahko pogledate lanskoletni obrazec.

Preverite, da imate najsodobnejšo različico brskalnika (Firefox, Chrome, Internet Explorer, Opera) z omogočenim Java Scriptom. Če so povezave prezasedene, se prijava nadaljuje šele ob sprostitvi povezav. Za študijske programe Fotografija, Medijska produkcija, Oblikovanje materialov in Organizator socialne mreže, morate opravljati preizkus nadarjenosti. Informacije o preizkusih boste prejeli na posamičnih višjih šolah.

Vpis bo trajal najkasneje do 31. avgusta

LANSKOLETNI OBRAZEC >>

PUSTITE KOMENTAR