Stopnje izobrazbe
Stopnje izobrazbe

Pametno je vedeti, da za stopnjo izobrazbe šteje zadnja dokončana stopnja, ne glede na število poizkusov ali let, ko opravljamo naslednjo stopnjo. Obstajata dva sistema kvalifikacij, in sicer SOK in EOK. SOK je slovenski, EOK pa evropski.

I.stopnja SOK/EOK: osnovna šola – nedokončana

Nedokončana osnovna šola predstavlja prvo stopnjo izobrazbe in je razmeroma redka. Šteje se do zaključenega 7. oziroma 8. razreda.

II. stopnja SOK/EOK: osnovna šola – dokončana

Velja za vse, ki niso dokončali srednje šole in je OŠ zadnja dokončana stopnja izobrazbe. To velja tudi za tiste, ki so opravili srednjo šolo, vendar je niso zaključili s (poklicno) maturo ter za tiste, ki so opravili NPK raven 2.

III. stopnja SOK/EOK: Nižje poklicno izobraževanje (NPI – 2 leti)

To stopnjo spadajo dveletni programi, ki se zaključijo z zaključnim izpitom. V ta program se lahko vpišete tudi z nedokončano osnovno šolo (obiskovali ste jo 9 let), imeti morate zaključen vsaj 7. razred. Prav tako pa se v to stopnjo uvrščajo NPK raven 3.

IV. stopnja SOK/EOK: Srednje poklicno izobraževanje (SPI – 3 leta)

Programi srednjega poklicnega izobraževanja, ki se ga zaključi z zaključnim izpitom. Po njem se lahko vpišete na poklicno-tehniško izobraževanje. V to stopnjo se uvršča tudi NPK raven 4.

V. stopnja SOK / IV. stopnja EOK: SSI, PTI in gimnazije (4 leta)

Končana srednja šola (4 letna, gimnazija) zagotavlja 5. stopnjo izobrazbe, lahko pa do nje pridete tudi po sistemu 3+2. Zaključek je z maturo. V to stopnjo spada tudi opravljen mojstrski, poslovodski ali delovodski izpit, ter NPK raven 5.

VI. stopnja SOK / V. stopnja EOK : višješolski programi

To stopnjo pridobite po končani višji šoli.

VII. stopnja SOK / VI. stopnja EOK: visokošolski strokovni in univerzitetni programi (1. bolonjska stopnja)

Bolonjski dodiplomski programi (univerzitetni in visokošolski) vam po diplomi prinašajo stopnjo izobrazbe 7 po SOK oziroma 6 po EOK. V to stopnjo se štejejo tudi diplome starega visokošolsega programa.

VIII. stopnja SOK / VII. stopnja EOK: magisteriji stroke (2. bolonjska stopnja), univerzitetni programi pred bolonjsko reformo

Naziv MAGISTER (mag.) se piše ZA imenom in ni enak staremu nazivu magister, kjer se je naziv nahajal pred imenom. Prav tako dokončana osma stopnja velja za diplomante, ki so diplomirali na fakultetah pred bolonjsko reformo. To stopnjo pa dosežejo tudi vsi tisti, ki študirajo enovite magistrske programe (npr. medicina, farmacija, veterina …).

IX. stopnja SOK / VIII. stopnja EOK: magisterij znanosti

V to stopnjo se uvršča vse, ki so dokončali magistrski študij pred bolonjsko reformo in se njihov naziv mag. piše pred imenom. Prav tako pa se sem uvršča specializacijo po univerzitetnih programih. Vsi ki študirajo po bolonjski reformi, pa za njih za stopnja ne obstaja, temveč grejo direktno na VIII/2.

X. stopnja SOK / VIII. stopnja EOK: doktorati znanosti (3. bolonjska st.)

Najvišja stopnja izobrazbe, naziv se piše pred imenom

Upamo, da smo razrešili vaš izziv – sedaj pa veselo 10. stopnji naproti.

VIRSlovensko ogrodje kvalifikacij

KOMENTARJI

    • Pozdravljeni! Hvala za tole opazko. Vsebino smo aktualizirali, tako da so napisane SOK in EOK klasifikacije. Sedaj pa bo ok 🙂

PUSTITE KOMENTAR