Kdo lahko biva v dijaškem domu?

Dijaški domovi so namenjeni dijakom, ki se v izbrano šolo ne morejo voziti z vlakom ali avtobusom. Pogoj za vpis v dom je seveda tudi status dijaka, kar pomeni, da oseba ne sme biti zaposlena, lahko pa v njih domujejo tisti, ki opravljajo maturitetni tečaj.

Kako poteka prijava?

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v 22. januarja 2018 izdalo razpis za sprejem dijakov v dijaške domove, kjer lahko izveste, koliko mest je na voljo v posameznem domu, razpis pa vam bo služil tudi kot seznam vseh domov v Sloveniji. Dijaške domove si nato lahko ogledate na informativnih dnevih, ki so potekali 9. in 10. februarja 2018.

Ko se boste odločili za določen dom, boste morali izpolniti prijavnico za sprejem v dijaški dom, ki jo dobite na spletni strani e-uprave in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (www.mizs.gov.si). Prijavi ni treba ničesar prilagati, saj dijaški dom sam pridobi dokumente, ki jih potrebuje. Pozorni pa bodite, da dobite vrnjeno potrdilo o prejemu prijavnice.

Prijavite se lahko samo v en dom, prijavo je treba oddati do 5. aprila (datumi v zvezi s prijavami v dijaške domove so enaki kot datumi za vpis v srednje šole). Če si premislite glede izbranega doma, boste imeli do 25. aprila čas, da svojo prijavo prenesete na drug dom.

Do 11. maja bodo posredovani sklepi svetov dijaških domov o morebitnih omejitvah vpisa ali predlogih o spremembah obsega razpisanih mest. Pogoje za sprejem v takšnem primeru določi minister, po navadi pa dajo domovi ob omejitvi vpisa prednost dijakom, ki v domu živijo dlje. Če v dom niste sprejeti, se morate ponovno prijaviti v drug dom.

Za dijake, ki šolo končajo spomladi, bo potekal vpis v dijaški dom do 5. julija. Ko boste sprejeti na srednjo šolo, boste morali v dom prinesti dokumente, ki jih bo od vas zahtevala uprava doma. Za tiste, ki končajo s šolo jeseni, pa bo dokončni vpis v dom potekal do 30. septembra.

Dijaški dom

Stroški

Bivanje v dijaškem domu seveda ni brezplačno. Cene se nekoliko razlikujejo, na podlagi sklepa komisije za oblikovanje cen v dijaških domovih je enotna cena 208 evrov na mesec (cena za 22 dni prisotnosti). Posamezen dom jo sicer lahko spremeni za 10 %, sicer potrebuje soglasje ministra. V to ceno so všteti stroški, povezani s prehrano, in stroški nastanitve. Vsekakor pa se je za natančne podatke o stroških dobro obrniti direktno na dom, kjer nameravate prebivati. Starši lahko ob vpisu v dom prosijo tudi za državno subvencijo – pogoj za subvencioniranje je, da sta v dijaških domovih vsaj dva otroka iz družine. V tem primeru Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport starejšemu otroku krije stroške bivanja. Vlogo za subvencijo pošljete skupaj s prijavnico za sprejem v dijaški dom, dosegljiva pa je na www.mizs.gov.si.

Dijaki, ki bivajo v dijaškem domu, imajo prav tako pravico do subvencioniranega prevoza in sicer do vozovnice za 10 voženj. Cena je odvisna od oddaljenosti dijaškega doma ter veljavnosti vozovnice (mesečna, polletna, letna).

Vpis

Kam boste razporejeni je odvisno od pedagoških kriterijev. Največ je dve- in triposteljnih sob, lahko pa imate tudi več sostanovalcev, s katerimi preživljate svoj prosti čas v domu. Ob vpisu se lahko opravi tudi individualni razgovor z dijakom, v katerem dijak in njegovi starši dobijo vse potrebne informacije o domu, vključno z morebitnimi posebnostmi, ki veljajo za ta dom. Konec avgusta sledi nastanitev dijaka v domu. Ob vstopu pedagoški in svetovalni delavci novopečenemu dijaku namenijo posebno pozornost in mu pomagajo pri vključevanju v dom.

Sobe

Ko boste opravili z vsemi prijavami in drugo birokracijo, se bo v septembru za vas pričelo življenje v domu. Določili vam bodo sobo in sostanovalce, s katerimi jo boste delili. Sobe v domovih so različne, navadno pa v eni sobi spijo dva ali trije dijaki. V dogovoru z domom je možno dijaku zagotoviti tudi svojo sobo – tu gre predvsem za primere športnikov ali glasbenikov, ki imajo s seboj različne rekvizite, zaradi katerih potrebujejo več prostora. Vsak dijak ima v sobi svojo pisalno mizo, posteljo in omaro. Omeniti še velja, da so dijaki in dijakinje v dijaških domovih ločeni – tudi na razpisih za prosta mesta v domu piše, koliko mest je namenjenih fantom in koliko dekletom.

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

PUSTITE KOMENTAR