Dijaki iz oddaljenih krajev, ki se ne morejo voziti v šole z vlakom ali avtobusom, se lahko nastanijo v dijaških domovih. Pri tem morajo biti redni dijaki in nezaposleni.

Rokovnik za vpis v dijaški dom

– Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZS) bo 20. januarja 2020 objavilo razpis za sprejem dijakov v dijaške domove. V njem bo zapisano, koliko mest je na voljo v posameznem domu, razpis pa vam bo služil tudi kot seznam vseh domov v Sloveniji. V razpisu so navedena prosta mesta za dekleta in fante posebej.

– Dijaške domove si nato lahko ogledate na informativnih dnevih, ki bodo potekali istočasno z informativnimi dnevi na srednjih šolah, torej 14. in 15. februar 2020.

Do 2. aprila 2020 morate poslati izpolnjeno prijavnico za sprejem v dijaški dom (Obr. PSDD-MŠŠ-1/07), ki bo na voljo v dijaških domovih ter na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (http://www.mizs.gov.si/). Prijavite se lahko samo v en dom.

– Če si premislite glede izbranega doma, boste imeli do 23. aprila 2020 čas, da svojo prijavo prenesete na drug dom.

– Številčno stanje prijav in omejitve vpisa bodo objavljene na spletni strani MIZŠ in dijaških domov dne 1. julija 2020. V roku enega tedna boste obveščeni o vpisu ali omejitvi.

– Če v dom niste sprejeti, se morate ponovno prijaviti v drug dom.

– Za dijake, ki so vlogo prenesli ali šolanje zaključijo kasneje se lahko prijavijo do zapolnitve mest ali najkasneje do 31. avgusta 2020.

Ko boste sprejeti na srednjo šolo, boste morali v dom prinesti dokumente, ki jih bo od vas zahtevala uprava doma.

Dijaški dom

Oskrbnina za bivanje v domu

Na podlagi sklepa komisije za oblikovanje cen v dijaških domovih je enotna cena 220 eurov (polna cena, ki se spreminja glede na število delovnih dni). Preverite, če bo za leto 2020 ostala enaka v Sklepu o izhodiščni ceni oskrbnine v dijaških domovih, ki ga objavi ministrstvo. V to ceno so všteti stroški nastanitve, stroški povezani s prehrano in hrana. Posamezen dom lahko ceno spremeni za 10 %, za višjo spremembo pa potrebuje soglasje ministra. Vsekakor pa se je za natančne podatke o stroških dobro obrniti direktno na dom, kjer nameravate prebivati.

Starši lahko ob vpisu v dom prosijo tudi za državno subvencijo – pogoj za subvencioniranje je, da sta v dijaških domovih (lahko različnih) vsaj dva otroka iz družine. V tem primeru MIZS starejšemu otroku krije stroške bivanja.

Dijaki, ki bivajo v dijaškem domu, imajo prav tako pravico do subvencioniranega prevoza in sicer do vozovnice za 10 voženj. Cena je odvisna od oddaljenosti dijaškega doma ter veljavnosti vozovnice (mesečna, polletna, letna).

Vselitev v dijaški dom

Določili vam bodo sobo in sostanovalce, s katerimi jo boste delili. Sobe v domovih so različne, navadno pa v eni sobi spijo dva ali trije dijaki. V redkih dogovorih s svetovalno službo doma je možno dijaku zagotoviti tudi svojo sobo – tu gre predvsem za primere športnikov ali glasbenikov, ki imajo s seboj različne rekvizite, zaradi katerih potrebujejo več prostora. Ko boste opravili z vsemi prijavami in drugo birokracijo, se bo v septembru za vas pričelo življenje v domu. Vsak dijak ima v sobi svojo pisalno mizo, posteljo in omaro. Dijaki in dijakinje pa so v dijaških domovih ločeni (lahko pa sobivajo v stavbi).

Za vas bodo skrbeli vzgojitelji. Ti vam bodo razložili pravila doma, vam pomagali pri učenju in reševanju izzivov. Večji dijaški domovi imajo tudi svetovalno službo, ki vam lahko pomaga v primeru učnih in ostalih življenjskih izzivih odraščanja. Vsak dan je v domu določen čas za učenje in delanje domačih nalog (obvezne učne ure), prosti čas pa lahko preživite ob dejavnostih, ki jih dom nudi. O življenju v domu in obšolskih dejavnostih se je dobro pozanimati na informativnem dnevu, saj boste v domu preživeli kar nekaj časa, zato je pomembno, da nudi dejavnosti, ki vas veselijo.

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

PUSTITE KOMENTAR