Kdo lahko biva v dijaškem domu?

Dijaški domovi so namenjeni dijakom, ki se v izbrano šolo ne morejo voziti z vlakom ali avtobusom. Pogoj za vpis v dom je seveda tudi status dijaka, kar pomeni, da oseba ne sme biti zaposlena, lahko pa v njih domujejo tisti, ki opravljajo maturitetni tečaj.

Kako poteka prijava?

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v 21. januarja 2019 izdalo razpis za sprejem dijakov v dijaške domove, kjer lahko izveste, koliko mest je na voljo v posameznem domu, razpis pa vam bo služil tudi kot seznam vseh domov v Sloveniji. Dijaške domove si nato lahko ogledate na informativnih dnevih, ki so potekali 15. in 16. februarja 2019.

Ko se boste odločili za določen dom, boste morali izpolniti prijavnico za sprejem v dijaški dom, ki jo dobite na spletni strani e-uprave in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (www.mizs.gov.si). Prijavi ni treba ničesar prilagati, saj dijaški dom sam pridobi dokumente, ki jih potrebuje. Pozorni pa bodite, da dobite vrnjeno potrdilo o prejemu prijavnice.

Prijavite se lahko samo v en dom, prijavo je treba oddati do 2. aprila 2019 (datumi v zvezi s prijavami v dijaške domove so enaki kot datumi za vpis v srednje šole). Če si premislite glede izbranega doma, boste imeli do 21. aprila 2019 čas, da svojo prijavo prenesete na drug dom.

Do 26. junija 2019 bodo posredovani sklepi svetov dijaških domov o morebitnih omejitvah vpisa ali predlogih o spremembah obsega razpisanih mest. Pogoje za sprejem v takšnem primeru določi minister, po navadi pa dajo domovi ob omejitvi vpisa prednost dijakom, ki v domu živijo dlje. Če v dom niste sprejeti, se morate ponovno prijaviti v drug dom.

Za dijake, ki šolo končajo spomladi, bo potekal vpis v dijaški dom do 2. julija 2019. Ko boste sprejeti na srednjo šolo, boste morali v dom prinesti dokumente, ki jih bo od vas zahtevala uprava doma. Za tiste, ki končajo s šolo jeseni, pa bo dokončni vpis v dom potekal do 30. septembra 2019.

Dijaški dom

Stroški

Bivanje v dijaškem domu seveda ni brezplačno. Cene se nekoliko razlikujejo, na podlagi sklepa komisije za oblikovanje cen v dijaških domovih je enotna cena 220 evrov na mesec (polna cena, ki se spreminja glede na število delovnih dni). Posamezen dom jo sicer lahko spremeni za 10 %, sicer potrebuje soglasje ministra. V to ceno so všteti stroški, povezani s prehrano, in stroški nastanitve. Vsekakor pa se je za natančne podatke o stroških dobro obrniti direktno na dom, kjer nameravate prebivati. Starši lahko ob vpisu v dom prosijo tudi za državno subvencijo – pogoj za subvencioniranje je, da sta v dijaških domovih vsaj dva otroka iz družine. V tem primeru Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport starejšemu otroku krije stroške bivanja. Vlogo za subvencijo pošljete skupaj s prijavnico za sprejem v dijaški dom, dosegljiva pa je na www.mizs.gov.si.

Dijaki, ki bivajo v dijaškem domu, imajo prav tako pravico do subvencioniranega prevoza in sicer do vozovnice za 10 voženj. Cena je odvisna od oddaljenosti dijaškega doma ter veljavnosti vozovnice (mesečna, polletna, letna).

Vselitev v dijaški dom

Določili vam bodo sobo in sostanovalce, s katerimi jo boste delili. Sobe v domovih so različne, navadno pa v eni sobi spijo dva ali trije dijaki. V redkih dogovorih s svetovalno službo doma je možno dijaku zagotoviti tudi svojo sobo – tu gre predvsem za primere športnikov ali glasbenikov, ki imajo s seboj različne rekvizite, zaradi katerih potrebujejo več prostora. Ko boste opravili z vsemi prijavami in drugo birokracijo, se bo v septembru za vas pričelo življenje v domu.

Sobe

Ko boste opravili z vsemi prijavami in drugo birokracijo, se bo v septembru za vas pričelo življenje v domu. Določili vam bodo sobo in sostanovalce, s katerimi jo boste delili. Sobe v domovih so različne, navadno pa v eni sobi spijo dva ali trije dijaki. V dogovoru z domom je možno dijaku zagotoviti tudi svojo sobo – tu gre predvsem za primere športnikov ali glasbenikov, ki imajo s seboj različne rekvizite, zaradi katerih potrebujejo več prostora. Vsak dijak ima v sobi svojo pisalno mizo, posteljo in omaro. Omeniti še velja, da so dijaki in dijakinje v dijaških domovih ločeni – tudi na razpisih za prosta mesta v domu piše, koliko mest je namenjenih fantom in koliko dekletom.

 

Za vas bodo skrbeli vzgojitelji. Ti vam bodo razložili pravila doma, vam pomagali pri učenju in reševanju izzivov. Večji dijaški domovi imajo tudi svetovalno službo, ki vam lahko pomaga v primeru učnih in ostalih življenjskih izzivih odraščanja. Vsak dan je v domu določen čas za učenje in delanje domačih nalog (obvezne učne ure), prosti čas pa lahko preživite ob dejavnostih, ki jih dom nudi. O življenju v domu in obšolskih dejavnostih se je dobro pozanimati na informativnem dnevu, saj boste v domu preživeli kar nekaj časa, zato je pomembno, da nudi dejavnosti, ki vas veselijo.

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

PUSTITE KOMENTAR