NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (NPI)

Trajanje: 2 leti
Zaključek: zaključni izpit
Vpisni pogoji: v NPI se lahko vpišete po izpolnjeni osnovnošolski obveznosti in uspešno končanem najmanj sedmem razredu devetletne osnovne šole. Vpišete se lahko tudi z zaključenim osnovnošolskim izobraževanjem, po prilagojenemu izobraževalnemu programu z nižjim izobrazbenim standardom.
Kam naprej? Po končanemu NPI se lahko vpišete naprej v SPI in SSI.
Poklici: obdelovalec lesa, pomožni administrator (prilagojen za gibalno ovirane), pomočnik v biotehniki in oskrbi, pomočnik v tehnoloških procesih, pomočnik pri tehnologiji gradnje, preoblikovalec tekstilij.

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (SPI)

Trajanje: 3 leta
Zaključek: zaključni izpit
Vpisni pogoji: uspešno končana osnovna šola ali program NPI.
Kam naprej? Lahko se vpišete v programe poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI), po določenem številu let delovnih izkušenj pa lahko opravljate tudi mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit.
Poklici: administrator, avtoserviser, avtokaroserist, elektrikar, inštalater strojnih inštalacij, oblikovalec kovin-orodjar, pečar-polagalec keramičnih oblog, računalnikar, bolničar-negovalec, cvetličar, slikopleskar-črkoslikar, frizer, gozdar, klepar-krovec, mizar, gastronom hotelir, slaščičar, vrtnar, mlekar, mesar, pek, steklar, zidar, gozdar, mehatronik operater, grafični operater, izdelovalec oblačil, gospodar na podeželju, dimnikar, rudar, izdelovalec kovinskih konstrukcij, izvajalec suhomontažne gradnje, kamnosek, mehanik kmetijskih in delovnih strojev, polagalec talnih oblog, tapetnik, tesar, trgovec, upravljalec težke gradbene mehanizacije, voznik, zlatar, živilec.

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE (SSI)

Trajanje: 4 leta
Zaključek: poklicna matura
Vpisni pogoji: v program SSI se lahko vpišete z uspešno končano osnovno šolo ali programom NPI.
Kam naprej? S poklicno maturo lahko izobraževanje nadaljujete na študijskih programih višjega in visokega strokovnega izobraževanja, z dodatnim izpitom iz izbranega predmeta splošne mature, pa se lahko vpišete tudi v določene univerzitetne študijske programe.
Poklici: aranžerski tehnik, ekonomski tehnik, elektrotehnik, farmacevtski tehnik, fotografski tehnik, gastronomsko-turistični tehnik, geodetski tehnik, geotehnik, gozdarski tehnik, gradbeni tehnik, grafični tehnik, hortikulturni tehnik, kemijski tehnik, kmetijsko-podjetniški tehnik, kozmetični tehnik, ladijski strojni tehnik, lesarski tehnik, logistični tehnik, medijski tehnik, naravovarstveni tehnik, okoljevarstveni tehnik, plovbni tehnik, vzgojitelj predšolskih otrok, strojni tehnik, tehnik elektronskih komunikacij, tehnik laboratorijske biomedicine, tehnik mehatronike, tehnik oblikovanja, tehnik optik, tehnik računalništva, tehnik steklarstva, tehnik varovanja, ustvarjalec modnih oblačil, veterinarski tehnik, srednja medicinska sestra/srednji zdravstvenik, zobotehnik, živilsko-prehranski tehnik.

POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE (PTI)

Trajanje: 2 leti
Zaključek: poklicna matura
Vpisni pogoji: v program PTI se lahko vpišete z zaključenim programom srednjega poklicnega izobraževanja (SPI).
Kam naprej? Z opravljeno poklicno maturo se lahko vpišete na višješolske in visokošolske programe, z dodatnim izpitom iz izbranega predmeta splošne mature, pa se lahko vpišete tudi v določene univerzitetne študijske programe.
Poklici: avtoservisni tehnik, ekonomski tehnik, elektrotehnik, gastronomski tehnik,geotehnik,gradbeni tehnik, grafični tehnik, hortikulturni tehnik, kmetijsko-podjetniški tehnik, lesarski tehnik, logistični tehnik, strojni tehnik, tehnik mehatronike, tehnik računalništva, tehnik steklarstva, tehnik varovanja, ustvarjalec modnih oblačil, srednja medicinska sestra/srednji zdravstvenik, živilsko-prehranski tehnik.

GIMNAZIJA

Trajanje: 4 leta
Zaključek: splošna matura
Vpisni pogoji: vpišete se lahko z uspešno končano osnovno šolo, če je predpisano s programom, pa morate izpolnjevati še posebne pogoje (psihofizična sposobnost, posebna nadarjenost,športni dosežki).
Kam naprej? Opravljena splošna matura omogoča vpis na vse obstoječe univerzitetne študijske programe in študijske programe višjega ter visokega strokovnega izobraževanja.
Vrste gimnazij: Poleg splošne gimnazije poznamo še:

  • klasično (obvezni predmet je latinščina, poudarek je na humanističnih predmetih), gimnazijo s športnim oddelkom (š – večje število ur športne vzgoje, poudarek je na usklajevanju športnih in šolskih obveznosti),
  • gimnazijo z evropskim oddelkom (poudarek na vsebinah o Evropi, tudi na tujih jezikih), gimnazijski izobraževalni programi zasebnih katoliških šol,
  • program mednarodne mature (zaključi se z mednarodno maturo),
  • Waldorfsko gimnazijo (izobraževanje po načelu waldorf pedagogike).

Strokovna gimnazija je lahko:

  • tehniška (poudarek je na razvijanju sposobnosti in znanj iz tehniškega področja (strokovni izbirni predmeti)),
  • ekonomska (poudarek na pridobivanju ekonomsko-poslovnih znanj in organizacijskih sposobnosti),
  • umetniška (omogoča izobraževanje v glasbeni, plesni, dramsko-gledališki in likovni smeri).

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

PUSTITE KOMENTAR