1. Najprej preglejte razpis

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) vsako leto konec januarja (pozorni bodite na 21. januar 2019) na svoji spletni strani (www.mizs.gov.si) objavi Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove. Razpis je v elektronski obliki, v njem pa najdete vse pomembne informacije, ki jih potrebujete za vpis v srednjo šolo: število prostih mest na vsaki šoli in na vsakem programu, trajanje in značilnosti programa ter posebne vpisne pogoje. Tisti, ki boste med srednješolskim izobraževanjem bivali v dijaškem domu, boste v razpisu našli tudi podatke o prostih mestih v posamičnih dijaških domovih.

2. Udeležite se informativnih dni

informativni dnevi

V razpisu si izberite 4 šole, ki vas zanimajo, in se 15. in 16. februarja 2019 odpravite na informativni dan. Ti potekajo na vseh srednjih šolah. V istem terminu potekajo informativni dnevi tudi v dijaških domovih. Podrobne informacije o izvedbi informativnih dni na posameznih šolah bodo na voljo v razpisu.

3. Preizkusi nadarjenosti 

V primeru, da razmišljate o vpisu oziroma se nameravate vpisati na šole, kjer je treba opraviti preizkus nadarjenosti, boste med 11. in 23. marcem 2019 opravljali preizkuse posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti. Kateri programi so to, najdete v razpisu. Srednje šole, ki te programe izvajajo, vam morajo do 27. marca 2019 poslati potrdilo o opravljenem preizkusu. Prijavo za opravljanje preizkusa nadarjenosti pa morate na šole, ki te preizkuse izvajajo, oddati najkasneje do 4. marca 2019.

4. Prijava v srednjo šolo

Prijavo boste po vsej verjetnosti izpolnjevali skupaj v šoli s pomočjo svetovalne delavke. Praviloma jo oddate na osnovni šoli in jo oni pošljejo srednjim šolam.

Če boste prijavo poslali sami, jo pošljite po pošti do 2. aprila 2019 na šolo, na katero se prijavljate. Prijavnico z oznako MŠŠ-2-1,20/08 lahko najdete na spletnih straneh MIZŠ, lahko pa jo kupite tudi v knjigarnah z oznako DZS 1,20.

Srednje šole in MIZŠ bodo na svojih spletnih straneh 10. aprila do 16. ure objavili podatke, koliko se vas je do 2. aprila 2019 prijavilo za vpis v posamezen program in posamezno šolo. MIZŠ pa bo do 17. aprila objavilo spremembe obsega razpisanih mest (zmanjšanje) na svoji spletni strani.

Lansko leto je bilo skupno razpisanih 23.644 mest, na katere se je prijavilo 18.164 kandidatov.

Stanje prijav na vrsto programov za vpis v šolsko leto 2018/2019 (podatki po roku za prenos prijave)

VRSTA PROGRAMA ŠT. RAZPISANIH MEST ŠT. PRIJAV
NPI 624 486
SPI 6.584 3.66
SSI 9.348 7.519
GIM 7.088 6.504
SKUPAJ 23.644 18.175

5. Morebitni prenos prijave

Tisti, ki si boste po objavi števila prijavljenih premislili, boste lahko do 23. aprila svojo prijavo prenesli drugam. To naredite na šoli, kamor ste se najprej prijavili in v spremstvu staršev.

6. Omejitev vpisa 

MIZŠ bo na svoji spletni strani 22. maja objavilo seznam srednjih šol, ki bodo imele omejitev vpisa (tiste, kjer je bilo več vpisanih, kot je bilo prostih mest). Do 29. maja pa boste vsi tisti, ki ste se prijavili na takšno šolo, na dom prejeli obvestila srednjih šol.

7. Izračunaj si točke za vpis

Na tistih srednjih šolah, ki bodo imele omejitve vpisa, se bodo pri sprejemu upoštevale točke. Pri točkovanju se upoštevajo zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole. Če se vpisujete na športni oddelek gimnazije, se upoštevajo še športni dosežki, za vpis v umetniške programe, pa je treba uspešno opraviti tudi preizkus nadarjenosti.

Z učnim uspehom lahko zberete največ 175 točk – če imate vse obvezne predmete zadnja tri leta ocenjene z oceno 5 (v 7. razredu lahko zberete največ 55 točk, v 8. 65 in v 9. 55). Svoje ocene torej zgolj seštejete in tako dobite število zbranih točk.

Lahko pa se zgodi, da se znajdete na spodnji meji kandidatov, ki imajo enako število točk kot vi (v prvem ali drugem krogu). V tem primeru se izbira opravi na podlagi točk, doseženih na nacionalnem preizkusu znanja (NPZ) iz slovenščine in matematike. Če pa pride do situacije, da je tudi po tem kriteriju več kandidatov z enakim številom točk, pa se upoštevajo dodatna merila, ki jih določi vsaka šola posebej. Slednji primeri so izjemno redko, praktično jih ni.

8. Prvi krog vpisa na srednjo šolo

V prvem krogu šole, ki so omejile vpis, na podlagi doseženih točk izberejo kandidate za 90 odstotkov mest. Če se uvrstite med teh 90 % ali pa če se boste prijavili tja, kjer ni omejitve, vas bo srednja šola povabila, da se med 18. in 21. junijem vpišete. Natančen datum, uro in dokumente, ki jih morate prinesti seboj, vam bodo sporočili po pošti.

9. Drugi krog vpisa

Tisti, ki na želeno šolo ne boste izbrani v prvem krogu, boste na posebnem obrazcu, ki ga boste dobili na šoli, kamor ste oddali prijavo, po prednostnem vrstnem redu napisali največ 10 programov, v katere se želite vpisati, in obrazec do 26. junija do 11. ure odnesli na šolo, na katero ste poslali prvo prijavo za vpis. Na katero od izbranih šol ste bili sprejeti, boste izvedeli 28. junija do 15. ure, ko bodo objavljeni rezultati 2. kroga. Če ste bili v drugem krogu vpisa uspešni, se morate do 2. julija do 14. ure vpisati na srednjo šolo, ki je sprejela vašo prijavo ali pa svojo prijavnico odnesite na šolo, kamor ste bili razvrščeni in sprejeti.

10. Ponavljalci in zamudniki

MIZŠ bo do 3. julija objavil še preostala morebitna prosta mesta. Vsi tisti, ki niste bili izbrani na nobeno šolo oziroma se v navedenih rokih niste prijavili nikamor, se lahko najkasneje do 30. avgusta vpišete na tiste programe, ki imajo še prosta mesta.

Vira: www.mizs.gov.si, http://e-uprava.gov.si

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

PUSTITE KOMENTAR