Domov Vpis v srednjo šolo Vpis v srednjo šolo v 10 korakih

Vpis v srednjo šolo v 10 korakih

1. Najprej preglejte razpis

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) vsako leto konec januarja (pozorni bodite na 22. januar 2021) na svoji spletni strani (www.mizs.gov.si) objavi Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove. Razpis je v elektronski obliki, v njem pa najdete vse pomembne informacije, ki jih potrebujete za vpis v srednjo šolo: število prostih mest na vsaki šoli in na vsakem programu, trajanje in značilnosti programa ter posebne vpisne pogoje. Tisti, ki boste med srednješolskim izobraževanjem bivali v dijaškem domu, boste v razpisu našli tudi podatke o prostih mestih v posamičnih dijaških domovih.

2. Udeležite se informativnih dni

informativni dnevi

V razpisu si izberite 4 šole, ki vas zanimajo, in se 12. in 13. februarja 2021 odpravite na informativni dan. Ti potekajo na vseh srednjih šolah. V istem terminu potekajo informativni dnevi tudi v dijaških domovih. Podrobne informacije o izvedbi informativnih dni na posameznih šolah bodo na voljo v razpisu.

3. Preizkusi nadarjenosti 

V primeru, da razmišljate o vpisu oziroma se nameravate vpisati na šole, kjer je treba opraviti preizkus nadarjenosti, boste med 11. in 20. marcem 2021 opravljali preizkuse posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti. Kateri programi so to, najdete v razpisu. Srednje šole, ki te programe izvajajo, vam morajo do 26. marca 2021 poslati potrdilo o opravljenem preizkusu. Prijavo za opravljanje preizkusa nadarjenosti pa morate na šole, ki te preizkuse izvajajo, oddati najkasneje do 4. marca 2021.

Do tega roka morajo ustrezna dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev (navedena v razpisu) posredovati tudi kandidati, ki se želijo prijaviti v programa Gimnazija – športni oddelek in Ekonomska gimnazija – športni oddelek. Ta dokazila kandidati pošljejo na šolo, ki izvaja tovrstne programe in na katero se želijo prijaviti. Na podlagi priložene dokumentacije bodo šole kandidatom do 26. marca 2021 posredovale potrdilo o izpolnjevanju športnih dosežkov, ki predstavlja vpisni pogoj za vpis v te programe.

4. Oddajte prijavo za srednjo šolo

Prijavo boste po vsej verjetnosti izpolnjevali skupaj v šoli s pomočjo svetovalne delavke. Praviloma jo oddate na osnovni šoli in jo oni pošljejo srednjim šolam.

Če boste prijavo poslali sami, jo pošljite po pošti do 2. aprila 2021 na šolo, na katero se prijavljate. Prijavnico z oznako Obr. 1,20 lahko najdete na spletnih straneh MIZŠ, lahko pa jo kupite tudi v knjigarnah z oznako DZS 1,20.

Srednje šole in MIZŠ bodo na svojih spletnih straneh 8. aprila do 16. ure objavili podatke, koliko se vas je do 2. aprila 2021 prijavilo za vpis v posamezen program in posamezno šolo. MIZŠ pa bo do 16. aprila objavilo spremembe obsega razpisanih mest (zmanjšanje) na svoji spletni strani.

Lansko leto je bilo skupno razpisanih 23.782 mest, na katere se je prijavilo 19.055 kandidatov (stanje pred prenosom prijav na dan 20. 5. 2020).

Stanje prijav na vrsto programov za vpis v šolsko leto 2020/2021 (podatki po roku za prenos prijave)

VRSTA PROGRAMAŠT. RAZPISANIH MESTŠT. PRIJAV
NPI656507
SPI6.6723.726
SSI9.3488.150
GIM7.1066.879
SKUPAJ23.78219.262

5. Premestitev na drugo šolo

Tisti, ki si boste po objavi števila prijavljenih premislili, boste lahko do 22. aprila svojo prijavo prenesli drugam. To naredite na šoli, kamor ste se najprej prijavili in v spremstvu staršev.

6. Objava omejitve vpisa 

MIZŠ bo na svoji spletni strani 21. maja objavilo seznam srednjih šol, ki bodo imele omejitev vpisa (tiste, kjer je bilo več vpisanih, kot je bilo prostih mest). Do 27. maja pa boste vsi tisti, ki ste se prijavili na takšno šolo, na dom prejeli obvestila srednjih šol.

7. Točke za vpis

Na tistih srednjih šolah, ki bodo imele omejitve vpisa, se bodo pri sprejemu upoštevale točke. Pri točkovanju se upoštevajo zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole. Če se vpisujete na športni oddelek gimnazije, se upoštevajo še športni dosežki, za vpis v umetniške programe, pa je treba uspešno opraviti tudi preizkus nadarjenosti.

Z učnim uspehom lahko zberete največ 175 točk – če imate vse obvezne predmete zadnja tri leta ocenjene z oceno 5 (v 7. razredu lahko zberete največ 55 točk, v 8. 65 in v 9. 55). Svoje ocene torej zgolj seštejete in tako dobite število zbranih točk.

Lahko pa se zgodi, da se znajdete na spodnji meji kandidatov, ki imajo enako število točk kot vi (v prvem ali drugem krogu). V tem primeru se izbira opravi na podlagi točk, doseženih na nacionalnem preizkusu znanja (NPZ) iz slovenščine in matematike. Če pa pride do situacije, da je tudi po tem kriteriju več kandidatov z enakim številom točk, pa se upoštevajo dodatna merila, ki jih določi vsaka šola posebej. Slednji primeri so izjemno redko, praktično jih ni.

8. Prvi krog vpisa na srednjo šolo

V prvem krogu šole, ki so omejile vpis, na podlagi doseženih točk izberejo kandidate za 90 odstotkov mest. Če se uvrstite med teh 90 % ali pa če se boste prijavili tja, kjer ni omejitve, vas bo srednja šola povabila, da se med 16. in 21. junijem vpišete. Natančen datum, uro in dokumente, ki jih morate prinesti seboj, vam bodo sporočile šole, kamor ste se prijavili.

9. Drugi krog vpisa na srednjo šolo

Tisti, ki na želeno šolo ne boste izbrani v prvem krogu, boste na posebnem obrazcu, ki ga boste dobili na šoli, kamor ste oddali prijavo, po prednostnem vrstnem redu napisali največ 10 programov, v katere se želite vpisati, in obrazec do 24. junija do 15. ure odnesli na šolo, na katero ste poslali prvo prijavo za vpis. Na katero od izbranih šol ste bili sprejeti, boste izvedeli 29. junija do 15. ure, ko bodo objavljeni rezultati 2. kroga. Če ste bili v drugem krogu vpisa uspešni, se morate do 30. junija do 14. ure vpisati na srednjo šolo, ki je sprejela vašo prijavo ali pa svojo prijavnico odnesite na šolo, kamor ste bili razvrščeni in sprejeti.

10. Ponavljalci in zamudniki

MIZŠ bo do 1. julija do 15. ure objavil še preostala morebitna prosta mesta. Vsi tisti, ki niste bili izbrani na nobeno šolo oziroma se v navedenih rokih niste prijavili nikamor, se lahko najkasneje do 31. avgusta vpišete na tiste programe, ki imajo še prosta mesta.

Vira: www.mizs.gov.si, http://e-uprava.gov.si

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

495OboževalcevVšečkaj