VIDEO: Vpis na fakulteto korak za korakom

Opisujemo potek prijave za vpis na dodi­plomske in enovite magistrske študijske programe na javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodov, kjer se za redni študij ne plačuje šolnine* (velja za sloven­ske državljane in državljane držav članic Evropske unije).

Prijava za vpis na javne in zasebne visokošolske za¬vode (fakultete, visoke strokovne šole, akademije) po¬teka preko eVŠ spletnega portala https://portal.evs. gov.si/prijava.

1) IZBIRA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA IN POGOJI ZA VPIS

Na spletnem portalu Ministrstva za izobraževanje, zna­nost in šport (portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis) bo 31. januarja objavljen Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2020/21 – Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem, Univerza v Novi Gorici, javni in koncesionirani samostojni visokošolski zavodi. V njem si pogledate, za katere študijske programe izpolnjujete pogoje za vpis glede na srednješolsko izobraževanje ter koliko je razpisanih vpisnih mest. Preverite postopke in roke za oddajo prijave za vpis ter kdaj bodo potekali pre­izkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti, če jih program zahteva itd.

V začetku februarja se udeležite informativnih dni (14. in 15. februar) in se odpravite na fakultete, ki so v vašem ožjem izboru in vas zanimajo.

 

V februarju in predvidoma še v marcu poteka prvi prijavni rok, kar pomeni, da morate do določenega datuma oddati prijavo za vpis.

»Prijava za vpis na javne in zasebne visokošolske zavode (fakultete, visoke strokovne šole, akademije) poteka preko eVŠ spletnega portala http://portal.evs.gov.si/prijava. E-prijava se lahko izpolni na dva načina: z digitalnim potrdilom ali uporabniškim imenom in geslom. Razlika je v tem, da z digitalnim potrdilom prijavo tudi elektronsko podpišete in ničesar ne pošiljate po pošti. Z uporabniškim imenom in geslom pa morate obrazec, potem ko ga elektronsko pošljete v eVŠ, še natisniti, podpisati in priporočeno poslati po pošti na naslov, naveden v levem zgornjem kotu natisnjenega obrazca, in sicer do roka, določenega z razpisom,« pravijo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

2) PRIJAVA V ŠTUDIJSKI PROGRAM

V prijavi lahko navedete do tri želje – to je študijske programe. Vrstni red želja je pomemben. Na prvo mesto napišete študijski program, na katerem si najbolj želite študirati. Prva želja se bo najprej obravnavala – če ne bo­ste izpolnjevali pogojev za vpis ali boste imeli premalo točk za ta študij, se bo nadalje preverila še druga in po potrebi še tretja želja. Pomembno je, da si študij na vseh treh zapisanih fakultetah želite in da na prijavo ne pišete naključnih fakultet. Če ne boste nikamor sprejeti boste imeli možnost oddati prijavo na še prosta mesta v drugem prijavnem roku. Pri prijavi tudi upoštevajte kraj študija in če se vpisujete na programe, ki so dvopredmetni, dva programa sestavljata eno željo (oba morata biti dvopredmetna).

Primer razvrstitve želja
Ana na prvo mesto napiše študij ekonomije, dosegla pa je 70 točk. Mojca pa je na prvo mesto napisala študij biologije, na drugo študij ekonomije, dosegla pa je 75 točk. Po končani prijavi, je za uspešen sprejem na študij biologije potrebnih 80 točk, za uspešen vpis na študij ekonomije pa 73 točk. Mojca ni sprejeta na študij biologije zaradi premajhnega števila točk, zato se avtomatsko upošteva druga želja. Ana pri vpisu “tekmuje” z vsemi, ki so študij ekonomije napisali na drugo ali tretjo mesto (z Mojco) in niso bili sprejeti na prvo mesto zaradi premajhnega števila točk in na študij ni sprejeta, čeprav ima študij napisan kot prvo željo – prva želja tako ne določa nobene prednosti pred drugimi.

3) REZULTATI IZBIRNEGA POSTOPKA IN DRUGI VPISNI ROK

Proti koncu marca oziroma v začetku aprila (letos med 20. marec in 19. aprilom 2019) bo Visokošolska prijavno-informacijska služba objavila pregled števila prejetih prijav. V njem bo vidno število prijav po študijskih programih in razpisana prosta mesta. Tako boste lahko že predvideli, katere fakultete bodo glede na presežek omejile vpis.

V kateri študijski program ste sprejeti izveste po objavi maturitetnih rezultatov splošne mature. Po pošti boste dobili sklep o izbirnem postopku. O datumu vpisa vas bo obvestila akademija, fakulteta oziroma visoka stro­kovna šola, kamor boste sprejeti. V drugem prijavnem roku lahko oddate prijavo le na še prosta mesta, ki bodo na spletni strani razpisa za vpis in Visokošolskih prijav­no-informacijskih služb.

*Državljanom RS in članic EU se šolnina lahko zaračuna, če imajo že do­seženo izobrazbo, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, v katerega so vpisani, oziroma še nimajo dosežene izobrazbe, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe pridobljene po študijskem programu, v katerega so vpisani, in jim je prenehal status študenta v skladu z 70. členom Zakona o visokem šolstvu (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu, Uradni list RS 75/16) na prejšnjem študijskem programu.

PUSTITE KOMENTAR