VIDEO: Vpis na fakulteto korak za korakom – postopek elektronske prijave

Opisujemo potek prijave za vpis na dodi­plomske in enovite magistrske študijske programe na javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodov, kjer se za redni študij ne plačuje šolnine* (velja za sloven­ske državljane in državljane držav članic Evropske unije).

Prijava za vpis na javne in zasebne visokošolske zavode (fakultete, visoke strokovne šole, akademije) poteka preko eVŠ spletnega portala https://portal.evs.gov.si/prijava.

1. IZBIRA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA IN POGOJI ZA VPIS

Na spletnem portalu Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije (https://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis) bo 31. januarja objavljen Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2024/25 – Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem, Univerza v Novi Gorici, Univerza v Novem mestu, Nova univerza, javni in koncesionirani samostojni visokošolski zavodi. V njem si pogledate, za katere študijske programe izpolnjujete pogoje za vpis glede na srednješolsko izobraževanje ter koliko je razpisanih vpisnih mest. Preverite postopke in roke za oddajo prijave za vpis ter kdaj bodo potekali pre­izkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti, če jih program zahteva itd.

V začetku februarja se udeležite informativnih dni (16. in 17. februar) in se odpravite na fakultete, ki so v vašem ožjem izboru in vas zanimajo.

2. ODDAJA PRIJAVE

Od 20. februarja do 20. marca poteka prvi prijavni rok, kar pomeni, da morate do določenega datuma oddati prijavo za vpis.

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ https://portal.evs.gov.si/prijava/, in sicer, ali s kvalificiranim digitalnim potrdilom, ali z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture (AAI-račun), ali z uporabniškim imenom in geslom.

3. PRIJAVA V ŠTUDIJSKI PROGAM

V prijavi lahko navedete do 3 želje – to je študijske programe. Vrstni red želja je pomemben. Na prvo mesto napišete študijski program, na katerem si najbolj želite študirati. Prva želja se bo najprej obravnavala – če ne bo­ste izpolnjevali pogojev za vpis ali boste imeli premalo točk za ta študij, se bo nadalje preverila še druga in po potrebi še tretja želja. Pomembno je, da si študij na vseh zapisanih študijskih programih želite. Ne navajate druge ali tretje želje na primer samo ”za rezervo”.

Visokošolske prijavno-informacijske službe bodo predvidoma v začetku aprila objavile pregled števila preje­tih prijav. V njem bo vidno število prijav po študijskih programih glede na razpisana mesta. Tako boste lahko že predvideli, katere fakultete bodo glede na presežek omejile vpis.

Če ne boste nikamor sprejeti boste imeli možnost oddati prijavo na še prosta mesta v drugem prijavnem roku. Pri prijavi tudi upoštevajte kraj študija in če se vpisujete na programe, ki so dvopredmetni, dva programa sestavljata eno željo (oba morata biti dvopredmetna).

<strong>Primer razvrstitve želja</strong>
Ana na prvo mesto napiše študij ekonomije, dosegla pa je 70 točk. Mojca pa je na prvo mesto napisala študij biologije, na drugo študij ekonomije, dosegla pa je 75 točk. Po končani prijavi, je za uspešen sprejem na študij biologije potrebnih 80 točk, za uspešen vpis na študij ekonomije pa 73 točk. Mojca ni sprejeta na študij biologije zaradi premajhnega števila točk, zato se avtomatsko upošteva druga želja. Ana pri vpisu “tekmuje” z vsemi, ki so študij ekonomije napisali na drugo ali tretjo mesto (z Mojco) in niso bili sprejeti na prvo mesto zaradi premajhnega števila točk in na študij ni sprejeta, čeprav ima študij napisan kot prvo željo – prva želja tako ne določa nobene prednosti pred drugimi.

4. REZULTATI IZBIRNEGA POSTOPKA, DRUGI VPISNI ROK IN ROK DO ZAPOLNITVE MEST

Najkasneje do 3. aprila 2024 bo Visokošolska prijavno-informacijska služba objavila pregled števila prejetih prijav. V njem bo vidno število prijav po študijskih programih in razpisana prosta mesta. Tako boste lahko že predvideli, katere fakultete bodo glede na presežek omejile vpis.

V kateri študijski program ste sprejeti izveste po objavi maturitetnih rezultatov splošne mature. Po elektronski pošti boste dobili sklep o izbirnem postopku. O datumu vpisa vas bo obvestila akademija, fakulteta oziroma visoka stro­kovna šola, kamor boste sprejeti. V drugem prijavnem roku (od 21. do 27. avgusta 2024) lahko oddate prijavo le na še prosta mesta. Objavljana bodo na spletni strani razpisa za vpis in Visokošolskih prijav­no-informacijskih služb. Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest (prej tretji rok) je še zadnja možnost za vpis na fakulteto. Razpišejo ga le fakultete, ki imajo še prosta mesta. Prijavo oddate na portalu eVŠ od 25. do 26. septembra do 10. ure.


 

 

*Državljanom RS in članic EU se šolnina lahko zaračuna. Če imajo že do­seženo izobrazbo, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, v katerega so vpisani, oziroma še nimajo dosežene izobrazbe, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe pridobljene po študijskem programu, v katerega so vpisani, in jim je prenehal status študenta v skladu z 70. členom Zakona o visokem šolstvu (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu, Uradni list RS 75/16) na prejšnjem študijskem programu.

 

PREKOVsebina: Anja Jurko, Kristina Meršak

PUSTITE KOMENTAR