VIDEO: Vpis na fakulteto korak za korakom

Razpis in prijava

Vsako leto, konec januarja (letos 1. februar 2019), je na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanosti in šport (www.mizs.gov.si) objavljen Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe (za vpis v enovite magistrske, univerzitetne in visokošolske strokovne študijske programe na univerzah v Ljubljani, Mariboru, na Primorskem in v Novi Gorici ter koncesioniranih visokošolskih zavodih). V njem si pogledate, v katere programe se glede na srednješolsko šolanje lahko vpišete, kakšni so pogoji ter koliko je vpisnih mest, kdaj bodo potekali preizkusi sposobnosti, navodila za vpis itd.

V začetku februarja se udeležite informativnih dni (15. in 16. februar) in se odpravite na fakultete, ki so v vašem ožjem izboru in vas zanimajo.

V februarju in predvidoma še v marcu poteka prvi prijavni rok (letos od 12. februarja do 18. marca 2019), kar pomeni, da morate do določenega datuma oddati prijavo za vpis.

»Prijava za vpis na javne in zasebne visokošolske zavode (fakultete, visoke strokovne šole, akademije) poteka preko eVŠ spletnega portala http://portal.evs.gov.si/prijava. E-prijava se lahko izpolni na dva načina: z digitalnim potrdilom ali uporabniškim imenom in geslom. Razlika je v tem, da z digitalnim potrdilom prijavo tudi elektronsko podpišete in ničesar ne pošiljate po pošti. Z uporabniškim imenom in geslom pa morate obrazec, potem ko ga elektronsko pošljete v eVŠ, še natisniti, podpisati in priporočeno poslati po pošti na naslov, naveden v levem zgornjem kotu natisnjenega obrazca, in sicer do roka, določenega z razpisom,« pravijo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Pomen vrstnega reda

Na prijavi za vpis so vam na voljo tri želje – to pomeni, da se lahko z istim obrazcem prijavite na tri različne študijske programe v Sloveniji. Na prvo mesto napišete fakulteto, na kateri si najbolj želite študirati. Ta se bo najprej obravnavala in če za vas vpis na to fakulteto ne bo možen (če ne boste izpolnjevali pogojev za vpis ali boste imeli premalo točk), se bosta obravnavali druga in po potrebi nato še tretja zapisana želja. Pomembno je, da si študij na vseh treh zapisanih fakultetah želite in da na prijavo ne pišete naključnih fakultet. Želene fakultete zares razvrstite od prvega do tretjega mesta – tretje želje ne uporabljajte za rezervo; če ne boste nikamor sprejeti boste imeli možnost oddati prijavo na še prosta mesta v drugem prijavnem roku. Pri prijavi tudi upoštevajte kraj študija in če se vpisujete na programe, ki so dvopredmetni, dva programa sestavljata eno željo (oba morata biti dvopredmetna).

Primer razvrstitve želja
Ana na prvo mesto napiše študij ekonomije, dosegla pa je 70 točk. Mojca pa je na prvo mesto napisala študij biologije, na drugo študij ekonomije, dosegla pa je 75 točk. Po končani prijavi, je za uspešen sprejem na študij biologije potrebnih 80 točk, za uspešen vpis na študij ekonomije pa 73 točk. Mojca ni sprejeta na študij biologije zaradi premajhnega števila točk, zato se avtomatsko upošteva druga želja. Ana pri vpisu “tekmuje” z vsemi, ki so študij ekonomije napisali na drugo ali tretjo mesto (z Mojco) in niso bili sprejeti na prvo mesto zaradi premajhnega števila točk in na študij ni sprejeta, čeprav ima študij napisan kot prvo željo – prva želja tako ne določa nobene prednosti pred drugimi.

Po poslani prijavi

Proti koncu marca oziroma v začetku aprila (letos med 20. marec in 19. aprilom 2019) bo Visokošolska prijavno-informacijska služba objavila pregled števila prejetih prijav. V njem bo vidno število prijav po študijskih programih in razpisana prosta mesta. Tako boste lahko že predvideli, katere fakultete bodo glede na presežek omejile vpis. Rezultati izbirnega postopka bodo znani najkasneje julija. Vsak kandidat bo po pošti (letos do 25. julija 2019) dobil obvestilo o izbirnem postopku. Kdaj boste imeli vpis na fakulteto vas bo obvestila akademija, fakulteta oziroma visoka strokovna šola (potekali bodo od 26. julija do 16. avgusta 2019).

Drugi prijavni rok

Poteka v drugi polovici avgusta (22. – 29. avgust 2019), in sicer na še prosta mesta (tretji rok se je ukinil). Na spletnem portalu eVŠ bo objavljena tabela še prostih vpisnih mestih (21. avgusta 2019). Takrat postopek ravno tako poteka elektronsko, na spletnem portalu eVŠ. Do konca septembra (24. september 2019) boste zvedeli, ali ste bili sprejeti na katero do fakultet, vpis na fakulteto pa bo potekal zadnje dni v septembru.

PUSTITE KOMENTAR