VIDEO sprejemni izpiti: ALUO

Kdor želi pred sprejemnim izpitom izpopolniti in poglobiti svoje risarsko, fotografsko in drugo znanje, se lahko odloči za udeležbo na različnih tečajih, kjer izobražujejo tudi kandidate za likovne sprejemne izpite, kamor spadajo izpit na Fakulteti za arhitekturo, NTF-ju, ALUO-ju … Andreja Čeligoj, ustanoviteljica Art tečajev, ki pripravlja dijake na sprejemne izpite, pravi, da udeleženci izobraževalnih tečajev ne potrebujejo predhodnih izkušenj in znanj. Včasih je celo bolje, da so kandidati brez izkušenj; mnogokrat so prav ti uspešnejši od tistih s predhodnimi izkušnjami. Poudarja še, da je na sprejemnem izpitu potrebne čim več samozavesti in čim manj treme. Nekatere izmed nalog, ki jih morajo na različnih smereh ALUO-ja opraviti kandidati: mapa s kandidatovimi preteklimi deli, risanje po živem modelu, razgovor s kandidati, modeliranje, pisna naloga, serija fotografij na različne teme itd.

Prvi del preizkusa: Kandidati morajo junija oddati mapo (format 50×70 cm, za program kiparstva lahko tudi 70×100 cm), označeno s svojim imenom. Za slikarstvo, kiparstvo ter konserviranje in restavriranje likovnih del jo oddajo tajništvu akademije na Erjavčevi 23, za oblikovanje pa tajništvu oddelka na Dolenjski 83.

Kandidati oddajo za:

Kiparstvo: mapa/portfolio z najmanj petimi originalnimi deli ali predstavitvijo, dokumentacijo originalnih del (fotografije, printi, …), ki tematizirajo različne kiparske prakse (kiparska dela v klasičnem pomenu portret, figura ali abstraktna oblika ali prostorska kompozicija, inštalacija, intervencija v domačem ali javnem prostoru ali hibridne prakse, bodyart, performans); in 10 risb ali dokumentacija risb, če so izvedene na nosilcu, ki ga ni mogoče kot original priložiti v format mape (risba večjega formata ali risba izvedena npr. v obliki grafita na arhitekturi itd.; v sklopu risb je možno oddati tudi projektne risbe, ki kažejo kandidatovo zasnovo ali postopek/proces projekta itd);

Konserviranje in restavriranje likovnih del: 10 prostoročnih risb, od tega najmanj 8 risb s tematiko glave oziroma figure, eno ali več fotografij kiparskega dela in eno prosto barvno slikarsko kompozicijo;

Industrijsko in unikatno oblikovanje: projekti, načrti, vizualizacije, fotografije 3D izdelkov, slikarska, grafična in fotografska dela, dela s področja oblikovanja interjerja in eksterjerja ter scenografije, in predvsem dela, ki izpričujejo kandidatovo zanimanje za področje, na katerega se vpisuje, skupaj 20 del; Oblikovanje vizualnih komunikacij: najmanj 10 risb figure za vse smeri in vsaj 10 del, ki izkazujejo kandidatov umetniški/oblikovalski interes, za smer, za katero se prijavlja (na primer: slikarska ali grafična dela, fotografije, izdelki s področja grafičnega oblikovanja, ilustracije, stripi, skicirka, plakati, video dela). Dela interaktivnega oblikovanja in animacije so lahko na CD ali DVD;

Slikarstvo: smer slikarstvo in smer grafika: 20 do 30 del, ki izkazujejo kandidatov umetniški interes, kot so risbe, slikarska dela, grafična dela, video dela, filmi, fotografije, intermedijska dela in koncepti; smer video in novi mediji: do 30 del, ki izkazujejo kandidatov umetniški interes: lastna likovna in medijska dela kot so risbe, slikarska dela, grafična dela, strip, video, risani film, 2D in 3D animacija, film, fotografija, konceptualni projekti.

Opozorilo: Sprejme se samo mapa v navedeni velikosti. Drugi del preizkusa nadarjenosti lahko opravljajo le kandidati s pozitivno ocenjenimi deli.

PUSTITE KOMENTAR