Opravila in naloge

Po kraju delovanja ločimo:

– ambulantno-dispanzersko delo (splošno ali specialistično), kjer bolniki prihajajo na obisk

– bolnišnično delo, kjer ima zdravnik skupino ležečih bolnikov, pri katerih izvaja preiskave in zdravljenja

– delo v zavodih, kjer skrbi za specialno skupino ljudi (otroci, starostniki, invalidi…)

– delo v raziskovalnih institucijah, kamor se stekajo izsledki številnih strok in dejavnosti

– delo v komisijah na različnih ravneh (občinske, območne, državne), kjer ocenjujejo delovno zmožnost, invalidnost itd.

– druga področja (farmacevtska industrija, šolstvo, svetovalne službe).

Zdravnik, ki nadaljuje magistrski študij ali pripravlja doktorat znanosti, pa lahko dela tudi na medicinski fakulteti v procesu šolanja novih zdravnikov (kot asistent, docent ali profesor za določeno področje).

Znanja in spretnosti

Zaradi hitrega razvoja stroke in obnavljanja znanja je potrebno stalno strokovno dopolnjevanje znanj in usposabljanje. Delo v medicini zahteva veliko elastičnost in prilagodljivost, pomnjenje velikega števila podatkov in imen, poznavanje tujih jezikov (predvsem angleščine in latinščine).

Za zdravnike v ambulantah na terenu je nujen tudi vozniški izpit B kategorije. Poklic je primeren za oba spola. Čeprav je bil včasih to bolj moški poklic, se danes močno feminizira tudi v fizično bolj zahtevnih dejavnostih (kirurgija, terensko in nočno dežurstvo).

Zdravnik mora biti pri svojem delu suveren, tako v prepoznavanju bolezenskih znakov kot pri odločitvi glede izbire preiskav in načinov zdravljenja. Poleg tega je potrebna tudi visoka stopnja sodelovanja s sodelavci istega ali sorodnih področij.

Razmere za delo

Delo poteka v posebej urejenih prostorih – ordinacijah, bolnišnicah, zavodih, pa tudi na terenu (na domovih pacientov ali kjerkoli živijo in delajo ljudje).

Redno delo poteka običajno v dveh izmenah, nočno pa v dežurstvih (to je obvezno skoraj v vseh vejah medicine). V vseh delovnih okoljih je treba pacientu zagotoviti varovanje njegove intimnosti, individualnosti in osebne integritete.

Predvidena izobrazba

Medicinska fakulteta Ljubljana

Medicinska fakulteta Maribor

Vir: Zavod za zaposlovanje RS

PUSTITE KOMENTAR