Opravila in naloge

Vzgojno delo poteka v oddelkih, otroci so razporejeni v starostno homogene ali kombinirane oddelke. Po zakonu imajo vzgojitelji status strokovnih delavcev in so člani vzgojiteljskega zbora. V vzgojni dejavnosti mora vzgojitelj upoštevati razvijajoče se otrokove sposobnosti, njegove lastnosti, potrebe in nagnjenja.

Pri vseh dejavnostih je vzgojitelj odgovoren za varnost otrok. Vzgojitelj spremlja razvoj otrok in skrbi za ugodno socialno ozračje. Eno pomembnih področij dela je tudi delo s starši. Vzgojitelj vodi roditeljske sestanke in individualne razgovore s starši ter vodi in organizira druge oblike sodelovanja s starši. Skrbi za pretok dnevnih informacij.

Znanja in spretnosti

Vzgojitelj predšolskih otrok odločilno vpliva na otrokov osebnostni razvoj (otrok se z njim istoveti in ga posnema), zato mora imeti dobro strokovno in splošno izobrazbo, ustrezne sposobnosti (posluh, gibalne in ročne spretnosti) in osebnostne lastnosti.

Upoštevati mora dognanja razvojne psihologije in predšolske pedagogike. Spoznavanje otrok in spremljanje njihovega razvoja zahteva tudi uporabo metode opazovanja. Za uspešno opravljanje poklica vzgojitelja predšolskih otrok je potrebno veselje do dela z otroki, znanje s področja komunikacij in obvladovanje socialnih veščin.

Za uspešno delo vzgojitelja je pomemben ustrezen odnos do otrok, staršev in drugih zaposlenih v vrtcu. Pomembne so pozitivne povezave z otroki (nasmeh, dotik, prijem, govorjenje v višini otrokovih oči), odzivanje na otrokova vprašanja in prošnje, pozorno in spoštljivo poslušanje, uporaba pozitivnih navodil.

Pri otroku vzgojitelj spodbuja želeno vedenje, mu daje jasna navodila in poišče primeren način za sporočanje svojih spoznanj in pričakovanj. Pomembno je, da je vzgojitelj občutljiv za potrebe predšolskega otroka, da zna prisluhniti otrokovim nagnjenjem, ki so odraz njegovih trenutnih potreb, da ima metodično-didaktična znanja in da je zrela osebnost.

Razmere za delo

Vzgojitelj ima za svoj delovni prostor igralnico, v kateri biva skupaj s svojo skupino otrok. Poleg prostorov znotraj vrtca, ki so namenjeni otrokom, so tu še prostori zunaj vrtca (igrišče). Letovanja, zimovanja in razne druge oblike bivanja izven vrtca, omogočajo otrokom tudi nekajdnevno bivanje izven domačega kraja.

Vzgojitelj v zdravstvenih ustanovah (bolnišnicah) dela z bolnim otrokom. Delovni prostor je odvisen od vrste otrokovega obolenja. Večinoma so ob otrocih v njihovih sobah. Na razpolago imajo tudi igralnico. Delo je zelo dinamično, poteka pa v dopoldanskem in popoldanskem času. Nekatere dejavnosti, kot so roditeljski sestanki, govorilne ure, predavanja ali seminarji, potekajo popoldne ali celo ob sobotah.

Ritem dela je prilagojen potrebam družin in odvisen od okolja, v katerem vrtec deluje. Vzgojitelj dela pretežno v dopoldanskem času, v dokaj hrupnem okolju in večinoma stoje.

Predvidena izobrazba

Vzgojitelj predšolskih otrok mora imeti višješolsko ali visokošolsko izobrazbo, pridobljeno po programu za področje predšolske vzgoje. Lahko ima tudi visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri in opravljen izobraževalni program za izpopolnjevanje na področju predšolske vzgoje.

V oddelkih vrtca, ki so vanj vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami, lahko dela poleg vzgojitelja predšolskih otrok tudi vzgojitelj s specialno pedagoško izobrazbo.

Pedagoška fakulteta Ljubljana 

Pedagoška fakulteta Koper

Pedagoška fakulteta Maribor

Vir: Zavod za zaposlovanje RS

PUSTITE KOMENTAR