Opravila in naloge

Delo voznika se v prvi vrsti navezuje na vozilo, kot na tisto osnovno sredstvo, s katerim lahko izvaja dela. Seveda pa je odvisno tudi od tipa vozila, saj se za različna področja uporabljajo različna vozila. Pri vzdrževanju cest je pomembna delitev dela po posameznih letnih časih. Na podlagi tega prihaja tudi do delitve glede na posamezen tip vozila, ki je odvisen od zahtevane naloge. Voznik poskrbi za prevzem vozila, ki je tehnično pregledano in ima ustrezen potni nalog ter tahograf. Voznik s prevzemom vozila prevzame tudi odgovornost do tega vozila, tako je pred prevzemom obvezen le-tega preventivno pregledati. Sledi vožnja oz. izvrševanje zahtevanih opravil. Pri svojem delu mora voznik sodelovati z delovodjem in sodelavci, ki nastopajo v vlogi vzdrževalcev cest in so v soodvisnosti od voznika.

Znanja in spretnosti

Kandidat, ki želi opravljati dela voznika, mora izpolnjevati določene pogoje. Imeti mora:

a) zaključeno poklicno srednjo šolo ustrezne smeri, zaželena je avtomehanska stroka, katera vozniku omogoča tudi praktičen poseg na vozilu v primeru okvare in

b) vozniški izpit B, C, E kategorije, potrebne za vožnjo vozil različne velikosti, predvsem za vožnjo vozil s priključki. Glede na to, da je voznik soudeleženec v prometu, in to v tovornem vozilu, ki je večje ali manjše, so nujno potrebne tudi delovne izkušnje pri upravljanju s stroji kot v komunikaciji z drugimi osebami.

Razmere za delo

Voznikovo delo je v zaprtem prostoru, to je kabini vozila, ki je v zimskem času ogrevana, poleti pa neugodna za telesno počutje. Zaradi dela oziroma pomoči pri reševanju določenih situacij na cestišču se delo opravlja tudi na prostem in to v lepem ali slabem vremenu. Seveda pa voznik ni zgolj v vlogi voznika, ki svoje delo opravlja sede, temveč mora opravljati tudi druga vzdrževalna dela v stoječi oz. prisiljenih držah. Ta dela potekajo izven vozila in to v vlagi, smradu, umazaniji, ob izpušnih plinih (tuneli) ter neprijetnih vonjavah. Predvsem v pomladanskem, poletnem in jesenskem času voznik opravlja tudi fizična dela (košnja, sekanje podrasti). Delovni čas voznika je zelo različen. V letnem času je večinoma enoizmensko, v zimskem času pa je voznik razporejen v turnus, kjer opravlja dela in naloge po 12 do 24 ur, tudi ponoči, istočasno pa je lahko tudi v pripravljenosti na domu.

Vir: Zavod za zaposlovanje RS

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

PUSTITE KOMENTAR