Opravila in naloge

Urar se lahko zaposli na naslednjih delovnih področjih: servisiranje, popravljanje in svetovanje kupcem, izdelovanje in sestavljanje ur, restavriranje starih ur, servisiranje in popravila merilnih instrumentov.

Znanja in spretnosti

Izobraževanje za poklic urarja sodi v okviru programa srednjega poklicnega izobraževanja in traja tri leta.

Poklic je primeren za fante in dekleta. Udeleženec si z izobraževanjem pridobi temeljna praktična in teoretična strokovna znanja ter spretnosti in veščine. Spozna urarsko tehnično in tehnološko dokumentacijo, obvlada in razume splošne principe v strojništvu, zna načrtovati in pripraviti potek dela, kot tudi kontrolirati in oceniti rezultate dela.

Spozna materiale, ki se najpogosteje uporabljajo v urarstvu, tehnologijo izdelave mehanskih in elektronskih ur in spozna in razlikuje kovinske prevleke ohišij ur. Spozna principe delovanja mehanskih, električnih in elektronskih ur, zna brati vezalne sheme električnih in elektronskih modulov. Usposobi se za odkrivanje napak in njihovo odpravljanje, pozna dele, sklope in sisteme urnih mehanizmov ter principe njihovega delovanja, obvlada meritve ur in njihovo umerjanje.

Zna popraviti mehanske, električne in elektronske merilnike časa, zna izdelati posamezne sestavne dele mehanizma ure, ugotavljati napake ter zamenjati poškodovane ali izrabljene dele. Spozna postopke za restavriranje starih ur, psihologijo prodaje in osnove ekonomike, osnove podjetništva, obvladovanje stroškov in kalkulacij ter obvlada varno in pravilno ravnanje z delovnimi sredstvi in predmeti dela.

Razmere za delo

Delo urarja poteka večinoma v sedečem položaju. Delovni prostor mora biti dobro osvetljen, zračen in s konstantno sobno temperaturo.

Vir: Zavod za zaposlovanje RS

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

PUSTITE KOMENTAR