Opravila in naloge

Turistični animator poskrbi za zabavo gostov, popotnikov in izletnikov, ki pridejo v izbran turistični kraj (hoteli, počitniški domovi, zdravilišča, smučišča). Animacije so različnih vrst, odvisno tudi od želja gostov v namestitvenem objektu. Tako lahko pripravlja dnevno in večerno animacijo, otroško animacijo, animacijo za najstnike in za odrasle. Animator si program animacije pripravi na začetku turistične sezone in svoje delo opravlja na podlagi pripravljenega programa, ki ga po potrebi lahko spremeni (npr. zaradi vremenskih razmer, želja gostov). Zahtevnost dela se poveča še z zahtevami drugih sodelujočih. Poleg gostov so tu še želje s strani turističnih agencij, ki so goste pridobile, želje prevoznikov, hotelirjev, lokalnih agencij in drugih, katerim skuša animator v največji možni meri ugoditi. Njegova vloga je tudi upoštevanje raznovrstnih želja, predlogov ali pripomb; le-te poskuša z gosti tudi rešiti, sicer pa gosta usmeri do primerne osebe v turistični organizaciji. Animator pa ni le organizator in izvajalec programov. V turističnih agencijah velikokrat opravlja tudi predstavniška dela in naloge.

Znanja in spretnosti

Turistični animator je dober organizator, komentator, psiholog in diplomat. Znanja in spretnosti, ki jih potrebuje, so odvisna od vrste animacije, ki jo izvaja. Poznati mora kulturne, zgodovinske, etnografske in druge značilnosti širše okolice, v kateri se animacija izvaja ter možnosti za športne aktivnosti. Poleg tega lahko uporablja znanja iz najrazličnejših področij: geologije, meteorologije, botanike, zgodovine, geografije, znanosti, umetnosti, politike, športa. Zaželena je umetniška nadarjenost, dobro poznavanje (ustno in pisno) več različnih jezikov in bontona. Animator je spreten v veščinah komunikacije, saj lahko le na ta način gostu predstavi svojo vrsto animacije. Ker animacija lahko poteka več ur dnevno brez premora, je potrebna dobra psihofizična pripravljenost ter sposobnost dela v neugodnih okoliščinah. Poleg tega mora biti sposoben opravljati svojo posredniško vlogo v izbranem in tekočem jeziku (odvisno od ciljne skupine gostov). Seveda pa mora izpolnjevati vse z zakonom predpisane pogoje: opraviti izpit in si pridobiti licenco za turističnega animatorja. Za uspešno delo je koristno tudi, da pozna zakone, ki urejajo poslovanje v turizmu in delo na področju animacije (zakon o spodbujanju razvoja turizma, zakon o varstvu potrošnikov in zakon o obligacijskih razmerjih).

Razmere za delo

Delo lahko poteka tudi do 12 ur (in več) dnevno, kar je odvisno od želja gostov in od izbranega programa. Med delom je animator ves čas v stiku z gosti, tako da si sam ne more določiti urejenega delavnika. Animacija poteka ne glede na razmere za delo, saj mora animator izvesti napovedani animacijski program.

Vir: Zavod za zaposlovanje RS

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

PUSTITE KOMENTAR