VIDEO poklic: Sistemski inženir

Opravila in naloge

Izdelane programe prevzame od razvijalcev programov in jih pregleda, ali ustrezajo vnaprej določenim merilom za testiranje. Nato pripravi (kompilira) programe, da jih lahko zapiše na naprave, to pomeni, da izvirno kodo programa, ki ga je napisal razvijalec programa, s posebnim programom prevajalnikom, prevede v strojni jezik, ki ga naprave razumejo. Razumeti mora okolje in namen ter funkcijo sistema, ki ga gradi, da lahko združi potrebne komponente v delujoč sistem. Uporaba različnih modelov, tako podatkovnih kot funkcijskih, je ustaljena praksa. Tako metode kot posamezni modeli olajšajo medsebojno komuniciranje strokovnjakov, ki sodelujejo v razvoju kompleksnih informacijskih sistemov. Sistemski integrator včasih prenese programe na nove naprave. To pomeni izdelavo nove verzije programa za delovanje na drugačnih računalniških napravah, “platformah”, na primer prenos programov, ki so bili napisani za naprave pod operacijskem sistemom UNIX, na naprave pod operacijskem sistemom DOS. (V tej zvezi se uporablja izraz “okolje” – okolje UNIX, okolje DOS, za razliko od naprav, kjer se uporablja izraz platforma). To bi bilo laže izvedljivo, če bi bil program napisan v višjem jeziku: ponovno bi bilo mogoče kompilirati zelo različne lastnosti glede na to, kako so naloženi in shranjeni podatki, kako se prikazujejo na ekranu in kako interpretirajo vhodne podatke, ki prihajajo preko tipkovnice ali miške. Posledično je treba zato spremeniti izvirno kodo in dodati nove dele programov, da je prenos na drug računalniški sistem sploh mogoč. Ko so programi prevedeni, mora sistemski integrator prilagoditi naprave sistema, ki ga bo integriral. Naprave lahko vsebujejo številne računalnike in delovne postaje, računalniške naprave v lokalnih in širokih mrežah, tiskalnike in risalnike. Nato naloži programe na naprave in jih testira po svojih lastnih merilih za testiranje in glede na izvirne specifikacije sistema. Seveda za vse te stvari tudi skrbi, jih “updata” in korigira.

Znanja in spretnosti

Sistemski inženir mora imeti sposobnost analitičnega in konceptualnega razmišljanja, razume naj problem ali situacijo, jo sistematično razstavi na osnovne sestavne dele in razume odnose med sestavnimi deli. Informacijski sistem pogosto podpira prav določeno poslovno funkcijo ali proces, zato so za sistemskega inženirja koristne splošne poslovne izkušnje o uporabi takih funkcij. Pri delovanju ali odločanju se mora zavedati uporabnikovih potreb ali potreb poslovnih partnerjev. Sistemski inženir mora biti usposobljen na naslednjih področjih: postopki in standardi programiranja; višji programski jeziki, programerska orodja in možnosti operacijskih sistemov pri razvijanju programov; metode in tehnike programov obenem z ugotavljanjem napak pri testiranju in delovanju; metode in postopki testiranja za nameščanje in odstranjevaje naprav in programov obenem z ugotavljanjem napak pri testiranju in delovanju; metode in postopki testiranja programskih delov in sklopov; strukturirane metode in tehnike načrtovanj in testiranja na novih in prilagojenih sistemih. V Sloveniji ni ustanove, ki bi podeljevala uradna dokazila o usposobljenosti za to delo. V tujini ponekod obstajajo. Za poznejšo zaposlitev ni starostnih omejitev. Zaposlitev je mogoča iz kateregakoli poklica v informatiki (programer, operater na računalniku ali programski tehnik).

Razmere za delo

Sistemski inženir ponavadi dela v pisarniških prostorih v čistem in svetlem okolju. Kadar namešča programe in jih konfigurira, se lahko zgodi, da je njegova navzočnost potrebna tudi drugje, za kar je lahko na razpolago razmeroma kratek čas. Sistemski inženir dela največkrat v podjetjih, kjer razvijajo računalniške naprave in programe, za podjetja – dobavitelje delov ali za svetovalna podjetja. Nekaj dela lahko opravi v uradu, kjer je njegovo delovno mesto, precej pa mora biti opravljenega na lokaciji, kjer je ali bo sistem nameščen. Zato so potovanja zahteva poklica, kar lahko pomeni, da bo zdoma tudi dlje časa naenkrat. Včasih potovanje na druge lokacije lahko opazno podaljša delovni čas. Poleg tega se včasih pokaže potreba po namestitvi sistema v času, ko je uporaba manjša ali ko se sistem ne uporablja, zato se lahko zgodi, da je treba delati ob koncu tedna, čez praznike ali ponoči.

Predvidena izobrazba

Fakulteta za matematiko in fiziko

Fakulteta za računalništvo in informatiko

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Sorodni poklici

Programer

Sistemski analitik

Vir: Zavod za zaposlovanje RS

PUSTITE KOMENTAR