Pomočnica vzgojitelja predšolskih otrok skrbi in pomaga vzgojitelju predšolskih otrok pri celostnem razvoju otroka. Praktično je desna roka vzgojitelja predšolskih otrok.

Opravila in naloge

Vzgojno delo poteka v oddelkih, otroci so razporejeni v starostno homogene ali kombinirane oddelke. Po zakonu imajo vzgojitelji status strokovnih delavcev in so člani vzgojiteljskega zbora. V vzgojni dejavnosti mora vzgojitelj upoštevati razvijajoče se otrokove sposobnosti, njegove lastnosti, potrebe in nagnjenja, pri čemer mu pomočnik vzgojitelja pomaga.

Pri vseh dejavnostih je vzgojitelj, kot tudi pomočnik, odgovoren za varnost otrok.

Eno pomembnih področij dela je tudi delo s starši. Pomočnik vzgojitelja je prisoten na roditeljskih sestankih in na individualnih razgovorih s starši.

Znanja in spretnosti

Pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok odločilno vpliva na otrokov osebnostni razvoj (otrok se z njim istoveti in ga posnema), zato mora imeti dobro strokovno in splošno izobrazbo, ustrezne sposobnosti (posluh, gibalne in ročne spretnosti) in osebnostne lastnosti.

Upoštevati mora dognanja razvojne psihologije in predšolske pedagogike. Spoznavanje otrok in spremljanje njihovega razvoja zahteva tudi uporabo metode opazovanja. Za uspešno opravljanje poklica pomočnika vzgojitelja predšolskih otrok je potrebno veselje do dela z otroki, znanje s področja komunikacij in obvladovanje socialnih veščin.

Za uspešno delo pomočnikaa vzgojitelja je pomemben ustrezen odnos do otrok, staršev in drugih zaposlenih v vrtcu. Pomembne so pozitivne povezave z otroki (nasmeh, dotik, prijem, govorjenje v višini otrokovih oči), odzivanje na otrokova vprašanja in prošnje, pozorno in spoštljivo poslušanje, uporaba pozitivnih navodil.

Razmere za delo

Kot vzgojitelj ima tudi njegov pomočnik za svoj delovni prostor igralnico, v kateri biva skupaj s svojo skupino otrok. Poleg prostorov znotraj vrtca, ki so namenjeni otrokom, so tu še prostori zunaj vrtca (igrišče). Letovanja, zimovanja in razne druge oblike bivanja izven vrtca, omogočajo otrokom tudi nekajdnevno bivanje izven domačega kraja.

Ritem dela je prilagojen potrebam družin in odvisen od okolja, v katerem vrtec deluje. Pomočnik vzgojitelja, tako kot vzgojitelj dela pretežno v dopoldanskem času, v dokaj hrupnem okolju in večinoma stoje.

Predvidena izobrazba

Pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok mora imeti srednješolsko izobrazbo, smeri Predšolska vzgoja,  pridobljeno po programu za področje predšolske vzgoje. Lahko ima tudi visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri in opravljen izobraževalni program za izpopolnjevanje na področju predšolske vzgoje.

Srednja šola Jesenice

Srednja šola Metlika

Gimnazija Celje – Center

III. gimnazija Maribor

Šolski center Slovenj Gradec – Srednja šola Slovenj Gradec in Muta

Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana

Srednja šola Izola

Srednja šola Pietro Coppo Izola/Scuola media Pietro Coppo Isola

Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik

Vir: Zavod za zaposlovanje RS

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

PUSTITE KOMENTAR