Opravila in naloge

Tu poteka razporejanje miz in stolov, pogrinjanje, ureditev servisnih miz, pripravljanje pogrinjkov in tista dela, ki jih vodja obrata v zvezi s hišnimi navadami odredi (skrb za namizno dekoracijo, jedilne liste itd.). Sledi sprejem gosta ob njegovem prihodu (pozdrav, iskanje primerne mize, pomoč pri odlaganju garderobe); ponudi mu jedilni list, vinsko karto ali pa ga seznani z dnevno ponudbo; prevzem naročila pri individualnih gostih ali naročila za izredne obroke; evidentiranje naročila; postrežba hrane; postrežba pijače; pospravljanje mize, priprava računa in zahvala za obisk.

Znanja in spretnosti

Med šolanjem spozna postopke priprave in postrežbe hrane in pijač. Seznani se tudi s pravili lepega vedenja, estetike in poslovnega komuniciranja v slovenskem in dveh tujih jezikih. Spozna predpise s področja materialnega in finančnega poslovanja, higienske in tehnične predpise. Znati si mora organizirati lastno delo in uporabljati strokovno literaturo. Natakar mora imeti dobro razvite psihomotorične spretnosti in sposobnosti, kot so splošna telesna spretnost, spretnost rok, gledanje na daljavo, natančno in hitro prepoznavanje predmetov, razlikovanje barv in vonjev.

Razmere za delo

Delo natakarja poteka pretežno v zaprtih prostorih, delno tudi na prepihu, redkeje na prostem, v mokroti in ob hrupu. Natakar dela včasih v neugodnih razmerah, zaradi vinjenih in neolikanih gostov ter gneče. Delo je lahko tudi nevarno zaradi ostrih ali vročih predmetov in spolzkih tal. Opravlja ga sam ali v skupini, v izmenah, v podaljšanem ali nočnem času in dela prostih dnevih.

Predvidena izobrazba

Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor

Srednja šola za gostinstvo in turizem Ljubljana

Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje

Šolski center Nova Gorica – Biotehniška šola

Grm Novo Mesto – Srednja šola za gostinstvo in turizem

Šolski center Velenje – Šola za storitvene dejavnosti

Šolski center Slovenj Gradec – Srednja šola Slovenj Gradec in Muta

Srednja gostinska in turistična šola Radovljica

Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci

Srednja šola Zagorje

Dvojezična srednja šola Lendava

Sorodni poklici

Gostinski poslovodja

Točaj

Vodja strežbe

Vir: Zavod za zaposlovanje RS

PUSTITE KOMENTAR