Opravila in naloge

Mizar si v izobraževalnem sistemu pridobi teoretično in praktično znanje, potrebno za opravljanje dela. Posameznik, ki ima smisel za oblikovanje, lepoto in ustvarjanje, se odloči za poklic mizarja zato, ker mu obdelava lesa, lesnih tvoriv in drugih materialov omogoča osebno izražanje in izdelavo različnih izdelkov od modernih oblik do baročnega in drugih stilov. Pri svojem delu sprejema naročila ter se seznanja z dokumentacijo, po potrebi nariše načrt, skico ter pripravi seznam materiala in blaga ter ga naroči oziroma nabavi. Izdela okvirno kalkulacijo stroškov, določi rok izdelave. Pripravi les, lesna tvoriva in pomožne materiale za obdelavo oziroma vgradnjo (hlodovino, plohe, deske, letve, plošče, furnir, polnila, lepila, barve in drugo). Izvrši osnovno mazanje strojev, preveri njihovo delovanje, pripravi orodje (kladiva, dleta, skobljiče, izvijače, žage idr.) ter naprave (vpenjala, spenjače, pištole, stojala) in modele. Nastavlja stroje na določene velikosti, nastavlja rezila, temperaturo, pritisk, čas obdelave, hitrost, velikost sekancev, stopnjo mletja, režime stiskanja, sušenja, obdelave, izdela “nulti” izdelek ter preverja mere, kakovost obdelave, elementa in izdelka. Pripravi okovje, vijačno blago, vložke, nasadila in drugo ter označuje in zarisuje izmerjene velikosti, kroge, krivulje, like, modele ipd. na obdelovancu, izdelku, mestu vgradnje. Strojno žaga in razrezuje krivulje. Stiska plošče, seka iverje in sekance, reže prizme in deske, melje vlakna. Nadzira merilne instrumente, nastavlja tlak in temperaturo, velikost iverja in sekancev, debelino plohov, desk, letev, plošč, elementov in polizdelkov, delo, strojev za stavbno in drugo pohištvo in strojev za izdelavo drugih izdelkov iz lesa. Vlaga furnir, folije, plošče, modele, razne vrste papirja, zaščitne in izolacijske tepihe, dekorativne izdelke, slike, vzorce, luži, kita, brusi, strga, lepi, furnira, nanaša lepilo, barva, lakira, polira, čisti. Sestavlja elemente v izdelke, popravlja, obnavlja elemente in izdelke ter servisira opremo, embalira, pakira, opremlja s pripadajočo dokumentacijo, okovjem in drugim blagom, prenaša, naklada, transportira in skladišči. Pospravlja in čisti stroje in naprave, orodje, les, lesna tvoriva, pomožne materiale in drugo. Zamenja in čisti filtre, sita, vreče in druge vložke na strojih in napravah, evidentira porabo surovin, materialov, pomožnih materialov, okovja in drugega blaga in časa dela.

Znanja in spretnosti

Znanje risanja načrtov za tipične lesarske izdelke v skladu z veljavnimi normativi, znanje izdelke po načrtu razstaviti na elemente in narisati kosovnice, poznavanje merskih enot, tehničnih in kakovostnih standardov, poznavanje tehnoloških lastnosti lesa in lesnih tvoriv ter pomožnih materialov, znanje tehnoloških postopkov obdelave in predelave lesa, znanje osnov tehničnih predpisov, predpisov varstva pri delu, požarnega varstva ter varovanja okolja, znanje povezovanja tehnoloških postopkov v tehnološke procese za individualno proizvodnjo, poznavanje zgradbe, delovanja in načina uporabe strojev, naprav in orodja za obdelavo in predelavo lesa, uporaba hidravličnih, pnevmatskih, ventilacijskih in transportnih naprav in sredstev, znanje računanja, izdelave tehnološke dokumentacije, poznavanje osnov materialnega knjigovodstva in dela z računalnikom, znanje za samostojno, gospodarno, kvalitetno in varno izdelavo tipičnih mizarskih izdelkov, znanje pakiranja izdelkov in skladiščenja izdelkov, ima izpit “B” kategorije za vožnjo.

Razmere za delo

Delo se opravlja pretežno v zaprtih in ogrevanih prostorih, delno zaprtih in delno ogrevanih ali celo v odprtih in neogrevanih prostorih ali na prostem, na višini, po potrebi v podaljšanem in nočnem času, v izmenah in turnusih, ob prisotnosti ropota, prahu, hlapov, prepiha in temperaturnih sprememb. Delo se opravlja pretežno stoje, s pogostim sklanjanjem, občasno z uporabo večje sile ob dviganju težjih predmetov, potrebna je splošna telesna spretnost, spretnost rok in prstov. Pri delu se je potrebno obračati, posegati, v prisilni drži telesa, z rokami in prsti drži, premika, potiska, obrača, odlaga ali dviga različne predmete.

Izobrazba

Šolski center Ljubljana – Srednja lesarska šola

Srednja lesarska šola Maribor

Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna

Gimnazija in srednja šola Kočevje

Šolski center Krško – Srednja šola Sevnica

Šolski center Škofja Loka – Srednja šola za lesarstvo

Šolski center Slovenj Gradec – Srednja šola Slovenj Gradec in Muta

Šolski center Novo mesto – Srednja gradbena in lesarska šola

Šolski center Nova Gorica – Strojna, prometna in lesarska šola

Vir: Zavod za zaposlovanje RS

PUSTITE KOMENTAR