Opravila in naloge

Kamnosek izdelani kamniti element tudi vgradi in ga primerno zavaruje pred škodljivimi vplivi okolja.

Pri svojem delu mora dobro poznati lastnosti vseh vrst kamnin. Znati mora pravilno vrednotiti ateste in rezultate preizkusov na kamninah, ki jih izdajajo pristojni zavodi. Kamen je naravni material; ima vrsto lastnosti, ki jih ne moremo spoznati drugače kot z dolgotrajno ročno obdelavo. Brez tako pridobljenih izkušenj tudi strojna obdelava kamna ne more biti uspešna. Stroj kamnoseku olajša delo in mu prihrani čas, vendar je na koncu le roka kamnoseka tista, ki da izdelku končno obliko in plemenit videz.

Uporaba ročnega orodja je temeljno znanje vsakega kamnoseka. Izbrani kamen najprej grobo obdela, mu da osnovno obliko, nato pa s postopnim odvzemanjem materiala in vedno bolj fino obdelavo izdelke dokonča. Kdor dobro obvlada ročno obdelavo, lahko na površini kamna izdela ornament ali izkleše napis. Zelo nadarjen kamnosek lahko sodeluje tudi s kiparji pri izdelavi spomenikov.

Posebno zahtevna kamnoseška dela so restavratorski posegi na spomeniško zaščiteni stavbni dediščini. En sam nepremišljen udarec lahko naredi neprecenljivo škodo. Zato je potrebno vrhunsko znanje ročne obdelave. Industrijski način obdelave kamna pa je deloma avtomatiziran. Ker pri industrijskem načinu proizvodnje kamen režemo v vedno tanjše plošče, ki jih nato pritrdimo na vedno drznejše konstrukcije, je še posebej pomembno kamen pravilno izbrati in ga na primeren način razrezati in obdelati. Industrijsko rezane plošče kamnoseki pritrdijo v velikih površinah predvsem na tlake in fasade velikih poslovnih in javnih stavb. V industrijski in obrtni proizvodnji kamnosek izdeluje tudi masivne in ploskovne elemente notranje opreme.

Znanja in spretnosti

Kamnosek mora samostojno prebrati načrt izdelka in pripraviti šablone, modele v merilu 1 : 1. Delo prilagodi izbrani tehnologiji, pri čemer lahko izbira med ročno, strojno ali kombinirano izdelavo. Manj zahtevne elemente mora tudi sam oblikovati in načrtovati. O izdelku in izbranem materialu se pogovori z naročnikom.

Poznati mora tradicionalne in sodobne načine izdelave ter jih v praksi uporabiti. Imeti mora občutek za lepoto in za kombinacijo materialov. Poznati mora delovanje celotne konstrukcije, da med montažo ne bo povzročal poškodb na drugih materialih. Slediti mora novostim v stroki in se jim sproti prilagajati.

Razmere za delo

V sodobno opremljenih kamnoseških delavnicah so delavci izpostavljeni predvsem hrupu in vlagi. Zaradi uporabe vode pri skoraj vseh postopkih dela ni več nevarnosti nenehnega prašenja.

Kamnosek dela pretežno stoje, včasih v neugodni, rahlo sklonjeni drži, ki obremenjuje hrbtenico. Pri delu mora dalj časa ritmično ponavljati enake gibe, zato je pomembno, da pazi na pravilnost izvajanja le teh, da se izogne bolečinam v sklepih in mišicah. Poškodbam zaradi preobremenitev se izogne tako, da dosledno upošteva predpise o varstvu pri delu.

Predvidena izobrazba

Za delo kamnoseka je predvidena zaključena srednja poklicna šola po programu za kamnoseka. Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana

Kamnosek lahko nadaljuje šolanje na višji šoli Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana, kjer se izšola v programu za oblikovanje kamna.

Vir: Zavod za zaposlovanje RS

PUSTITE KOMENTAR