Pri tem spremlja razvoj multimedijev in razvija podjetne lastnosti, spretnosti, ki jih potrebuje v medijski produkciji. Sporazumeva se s sodelavci in poslovnimi partnerji, uporablja sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo in koordinira pripravo produkcijskega načrta. Pri pripravi posameznih projektov izdela predračun in obračun stroškov, zatem organizira, koordinira in nadzira produkcijski proces ter motivira sodelavce za doseganje ciljev. V vseh fazah medijske produkcije zagotavlja kakovost realizacije produkcijskega procesa.

Delovna področja

Delavec se lahko zaposli v: TV in radijskih studiih, medijskih hišah, reklamnih agencijah ali v tiskarnah. Dela tudi v podjetjih za organizacijo prireditev, izobraževalnih ustanovah, podjetjih, ki se ukvarjajo z izdelavo spletnih strani, in v podjetjih, ki upravljajo spletne portale.

Delovni pripomočki, materiali, dokumenti

Inženir multimedije pri delu uporablja: računalniško opremo in programe, avdio in video opremo, studie in studijsko opremo ter reportažne avtomobile.

Izdelek in storitev

Najpogostejši izdelki ali storitve inženirja multimedije so: spletne strani in portali, TV in radijske oddaje, spoti in reklame, zasnova medijske prireditve, CD in DVD z različnimi vsebinami in publikacije.

Potrebna znanja, spretnosti in veščine

Za poklic je potrebna višješolska stopnja poklicne izobrazbe. Inženir multimedije spozna načine načrtovanja, organizacije ter koordiniranja dela v oddelku in osnovne zakonitosti procesov produkcije medijskih vsebin. Pozna predpise o avtorskih pravicah in druge zakone in predpise, ki urejajo področje produkcije medijskih vsebin. Spozna bistvene zakonitosti scenografije, kostumografije in maske, kamere in osvetljave. V procesu študija spozna tudi bistvene zakonitosti tona, montaže in medija, v katerem deluje (filmski laboratorij, CD-ROM-i, DVD-ji, izdelava prosojnic). Obvlada funkcije računalniških programov za načrtovanje, nadziranje in spremljanje postopkov izvedbe projektov, posamezne stopnje faze produkcijskega procesa in značilnosti produkcije medijskih vsebin. Poznati mora osnove psihologije dela, tehnike motiviranja za timsko delo in standarde in sisteme zagotavljanja kakovosti. Spozna tudi postopke in pravila za ocenjevanje produkcijskih vsebin, pravila administrativnega poslovanja in poslovne korespondence ter predpise o varnosti in zdravju pri delu. Pri delu uresničuje predpise o varovanju okolja. Inženir multimedije zna tako praktično uporabljati multimedijsko opremo in programe.

Psihofizične sposobnosti, zdravstveno stanje

Za opravljanje poklica niso potrebni posebni pogoji, ker si inženir lahko izbere ustrezno delo v določeni multimedijski produkciji. Posebne zahteve so le glede dobrega vida in v nekaterih primerih tudi sluha.

Interesi in osebnostne lastnosti

Delavec mora imeti za delo v multimedijski produkciji sposobnosti in veselje do dela z ljudmi ter smisel za tehniko in določen umetniški občutek. Stalno in aktivno mora spremljati področje multimedijev in je pripravljen za dodatno izobraževanje in izpopolnjevanje.

Razmere za delo

Delo poteka na različnih lokacijah (TV, filmski, radijski in spletni studii, računalniške sobe, montažnice, prireditveni prostori itd.) in v različnih delovnih pogojih, odvisno od del in nalog oz. projektov. Dela v medijski produkciji so zelo raznolika, obremenitev je odvisna od konkretnih nalog. Tudi časovno delo lahko poteka od jutra do poznih večernih ur in je prilagojeno medijski produkciji.

Nevarnosti, možne poškodbe pri delu ter zaščita

Ker poteka delo na različnih lokacijah, obstaja tudi nevarnost različnih poškodb (padci, udarci, poškodbe z opremo), predvsem pa so v ospredju problemi zaradi dolgotrajne uporabe računalniške opreme (sevanje ekranov, utrujenost oči, dolgotrajno sedenje itd.)

Zaslužek

Delavci- organizatorji v multimedijski produkciji sodijo v razred plačil od 1600 € bruto in več.

Sorodni poklici

Ker je organizator produkcije medijskih vsebin nov poklic, podobnih poklicev ni, v praksi pa opravljajo to delo priučeni delavci, ki so po osnovni izobrazbi inženirji organizacije dela, ekonomisti, inženirji tehničnih strok ipd.

Možnosti zaposlovanja, izobraževanja in usposabljanja

Organizator produkcije medijskih vsebin je nov poklic, izobraževanje poteka v višješolskem programu multimediji. Z izbiro določenih modulov in programov usposabljanja je mogoče doseči poklice s področja medijske produkcije na enaki ali nižji ravni, ki so že v standardni kvalifikaciji poklicev, kot so:

– osvetljevalec na nivoju V. strokovne izobrazbe – tonski snemalec na nivoju V. strokovne izobrazbe – asistent TV in filmskega snemalca na V. stopnji strokovne izobrazbe – TV in filmski snemalec na VI. stopnji strokovne izobrazbe – asistent montažerja slike in tona na V. stopnji strokovne izobrazbe – montažer slike in tona na VI. stopnji strokovne izobrazbe – medijski arhivist na VI. stopnji strokovne izobrazbe – 3D oblikovalec na VI. stopnji strokovne izobrazbe.

– Od leta 2007 je mogoče na Inštitutu in akademiji za multimedije (IAM) v Ljubljani v sodelovanju z angleško univerzo doseči tudi visoko strokovno izobrazbo za medijski produkcijski menedžmet (1. stopnja po Bolonji).

Kaj je multimedija?

http://youtu.be/6pIzA5rxfBw

(Vir videa: javno dostopna stran YouTube)

Vir: Zavod RS za zaposlovanje

PUSTITE KOMENTAR