Domov Poklici VIDEO poklic: Inženir gradbeništva

VIDEO poklic: Inženir gradbeništva

Opravila in naloge

Inženir gradbeništva – projektant načrtuje gradnjo objektov. Njegovo običajno delo poteka v pisarni, kjer računa, riše in projektira. Na začetku novega projekta mora obiskati gradbišče. Pregledati mora izračune zemeljskih meritev, ki mu jih pripravijo geodeti. Nato izdela načrte, ki se nato uporabijo za gradnjo objektov. Pri svojem delu večino časa uporablja računalnik (programe AutoCAD, Word). Inženir gradbeništva – izvajalec v operativi skrbi za celotno izgradnjo gradbišč, katerih nadzornik je. Slediti mora poteku gradbenih del vse od začetka naročila gradnje do pridobitve uporabnega dovoljenja za objekt, ki ga zgradi. Pred začetkom gradnje mora preveriti vso projektno dokumentacijo (načrte za gradnjo, dovoljenja za gradnjo itd.). Dobro mora poznati zakone v gradbeništvu, kot so Zakon o graditvi objektov. Ko pride na delo mora, za vsako gradbišče pregledati in vedeti, kaj se bo delalo. Skrbi, da se vse izvaja v skladu s projektno dokumentacijo, za nabavo in dobavo materialov, obvešča in kliče nadzor. Vsak dan izpolnjuje gradbeni dnevnik, v katerega vpisuje število delavcev, strojev, vrsto dela. Dnevno izpolnjuje tudi gradbeno oziroma obračunsko knjigo. Vanjo piše, vrisuje izmere, ki so narejene na gradbišču, na podlagi katerih se obračunava mesečne situacije, ter beleži plačila za izvedeno delo. Inženir gradbeništva nadzira delo delovodje na gradbišču. Z njim in ostalimi gradbinci ima tedenske operativne sestanke, kjer se dogovarjajo o vsem v zvezi z gradnjo objekta. Vsakdanja dela gradbenega inženirja – izvajalca so reševanje težav in spremljanje objekta, ki se gradi. Mesečna dela so oddajanje poročil, pregledovanje terminskih in finančnih planov, obračuni ur in plač delavcev, obračuni dobave materialov. Inženir gradbeništva – nadzornik dela v nadzoru, ki pregleda in potrdi projektno dokumentacijo in spremlja ter potrdi vsako izvedbo dela na gradbišču, prej ko se ta začne izvajati. Inženir gradbeništva – laborant skrbi za testiranje materialov, ki se uporabljajo pri gradnji. Tekoče kontrole so jemanje vzorcev na gradbišču (asfalt, beton, zemljine), ki morajo biti v skladu s tehnično projektno dokumentacijo in se testirajo v laboratorijih. Na gradbišče prihaja tudi inženir gradbeništva – koordinator varstva pri delu. Nadzoruje, ali se dela izvajajo v skladu z Zakonom o varnosti pri delu in skrbi, da se delo izvaja varno. To vpisuje v posebno knjigo ukrepov. Ob nepravilnostih obvesti gradbenega inženirja – inšpektorja. Pri vsaki večji gradnji vedno sodelujejo inženirji gradbeništva, ki so zaposleni na različnih delovnih področjih: projektiva, izvajalec, nadzor, kontrola, varnost pri delu ali laboratoriji. Inženir gradbeništva v javni upravi (občine, državne institucije) lahko dela kot vodja investicij. Pripravi razpise za gradnjo, za izbor izvajalca gradbenih del. Nadzoruje investicijo, ki jo izpelje do konca, od razpisa, gradbenega dovoljenja, izvedbe del vse do uporabnega dovoljenja.

Znanja in spretnosti

Po končanem izobraževanju mora inženir gradbeništva vsaki dve leti opravljati izpit iz varstva pri delu. Obnavljati mora tudi zdravniški pregled in slediti zakonodaji, ki se spreminja. Zakoni, ki naj bi jih poznal, so: Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju prostora, Zakon o javnih naročilih. Pomembno je, da ima strokovno tehnično znanje in pozna gradbene materiale. Biti mora iznajdljiv in prilagodljiv, saj se z vsako gradnjo spreminjajo pogoji dela. Imel naj bi tudi dobro prostorsko predstavo.

Razmere za delo

Inženir gradbeništva izvajalec, nadzorni in kontrolor opravljajo delo v pisarni in na terenu (gradbišču). Projektanti, komercialisti in vodje investicij opravljajo delo v pisarnah. Inženir gradbeništva izvajalec mora biti prilagodljiv glede delovnega časa, saj je včasih potrebno projekt zaključiti v kratkem roku. Delo se lahko opravlja tudi ponoči ali v nadurah, odvisno od vrste dela na gradbišču. Inženir gradbeništva vodja si sam razporeja delo.

Izobrazba

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Ljubljana

Fakulteta za gradbeništvo Maribor

Vir: Zavod za zaposlovanje RS

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

495OboževalcevVšečkaj