Različne statuse dijakov ureja Pravilnik o prilagoditvi šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli. Glede na to, lahko pridobite enega izmed naslednjih statusov:

  • status dijaka, ki se vzporedno izobražuje, ki ga lahko dobi vsak dijak, ki se vzporedno izobražuje še na kakšni drugi ustanovi. Pri izpolnjevanju vloge za ta status, morate navesti podatke druge ustanove in podatke o programu, po katerem se izobražujete. Primer je npr. vzporedno izobraževanje na srednji baletni šoli. Več o tem statusu v spodnjem videu.
  • status dijaka perspektivnega športnika lahko pridobi dijak, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez. Da ta status morate priložiti podatke o nacionalni panožni športni zvezi, pri kateri je dijak registriran in podatke o tekmovanjih dijaka v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez. Vse to dobite v klubu, kjer trenirate. Več v spodnjem videu.
  • status dijaka vrhunskega športnika, dobijo tisti dijaki, ki doseže vrhunski športni dosežek na mednarodni stopnji. Za ta status morate šoli predložiti dokazilo o vrhunskem statusu (dodeli ga Olimpijski komite Slovenije na podlagi športnih dosežkov – dobite listino).
  • status dijaka tekmovalca, pa je staus, ki ga pridobijo dijaki, ki se pripravljajo na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne izobraževalne ali kulturne prireditve ter izmenjave. Za ta status moraš šoli predložiti podatke o organizaciji, ki vodi priprave na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne izobraževalne ali kulturne prireditve ter izmenjave.

Roki?

Vlogo dobite na svoji šoli, vložiti pa jo morate do 30. septembra za tekoče šolsko leto. Če imate utemeljene razloge, jo lahko tudi med samim letom. Ravnatelj ima čas 30. dni, da izda sklep, nato pa ima šola čas še 8. dni, da vam ga izroči. Sklep velja 1. leto, priloga pa je osebni izobraževalni načrt, ki se ga mora dijak držati.

PUSTITE KOMENTAR