VIDEO: Informacije o preizkusih nadarjenosti za vpis v srednje šole

Za začetek si zapomnite datum – 4. marec 2023 – to je zadnji dan za prijavo na preizkus nadarjenosti. Prijavite se na šoli, kjer želite test opravljati. Prijavnice pa dobite na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Katere šole zahtevajo opravljanje preizkusa nadarjenosti?

 • program Zobotehnik

– Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, Ljubljana: za smer Zobotehnik, kjer bodo preverili vaše ročne spretnosti, sposobnost razlikovanja barv in smisel za oblikovanje. Na preizkus morate prinesti navaden svinčnik (HB oz. 2B), radirko, ravnilo ali trikotnik (30 cm), škarje, lepilni trak (selotejp) in bel list papirja formata A4.

 • smer Fotografski tehnik

– Srednja šola za oblikovanje in fotografijo, Ljubljana: preizkusili bodo vašo likovno nadarjenost, ki obsega likovni, tonski, barvni in risarski preizkus. S seboj morate prinesti kemični svinčnik, svinčnika trdote HB, 3B, 6B, ravnilo, radirko, belo in črno tempera barvo s priborom za barvanje (čopiči različnih velikosti, paleta, posoda za vodo in krpo), kolaž papir formata A4, tri risalne liste formata A3, barvne flomastre, škarje, olfa oz. grafični nož, lepilni trak in lepilo za papir.

 • smer Tehnik oblikovanja

Čaka vas preizkus likovne nadarjenosti, ki vključuje risanje po modelu, preizkus likovne ustvarjalnosti, ploskovno-barvni preizkus, konstrukcijsko-prostorski preizkus. S seboj imejte svinčnike (HB, 3B, 6B), pet risalnih listov formata A3, radirko, pet listov šeleshamerja formata A3, kolaž papir, lepilni trak, tempera barve s priborom (čopiče različnih velikosti, paleto, posodo za vodo, krpo), različna pisala (flomastri, barvice, voščenke), olfa oz. grafični nož, škarje, lepilo (magnetin, uhu lepilo ali podobno), dva trikotnika in šestilo. Na Srednji šoli za oblikovanje Maribor nam je Katja Kokol, univ. dipl. psih., šolska svetovalna delavka zaupala: »Vsak del preizkusa traja 50–70 minut, tako da je skupno trajanje preizkusa z vmesnim odmorom približno 4 ure in pol. Vsak del preizkusa nato oceni ocenjevalec, ki dodeli izdelku oceno od 5 do 10. Preizkus opravijo tisti učenci, ki skupno zberejo vsaj 24 točk. Pri prvi nalogi morajo učenci narisati določen predmet po opazovanju. Rišejo s svinčnikom. Tudi pri drugi nalogi rišejo s svinčnikom, in sicer predmet ali prizor po spominu oz. na podlagi opisa (npr. prizor iz zgodbe). Pri ploskovno barvnem preizkusu učenci s tempera barvami slikajo vzorec na določeno temo (npr. embalažo, vzorec za tiskovino …). Pri konstrukcijsko-prostorskem preizkusu pa ustvarjajo tridimenzionalni izdelek iz papirja s pomočjo šeleshamerja, škarij in lepila.«

– Srednja šola za oblikovanje in fotografijo, Ljubljana

– Srednja šola za oblikovanje Maribor

– Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota

 • Umetniška gimnazija – likovna smer

Preizkus likovne nadarjenosti, ki obsega risanje po modelu, preizkus likovne ustvarjalnosti, ploskovno-barvni preizkus in konstrukcijsko-prostorski preizkus. Učenci morajo s seboj prinesti svinčnike (HB, 3B, 9B), različna pisala (flomastri, barvice, voščenke), radirko, pet risalnih listov formata A3, pet listov šeleshamerja formata A3, kolaž papir, lepilni trak, tempera ali vodene barve s priborom za barvanje (čopiče različnih velikosti, paleto, posodo za vodo, krpo), olfa oz. grafični nož, škarje, lepilo (magnetin, lepilo ali podobno), dva trikotnika in šestilo. Andreja Rolih, univ. dipl. soc. ped., šolska svetovalna delavka z Gimnazije Koper, nam je povedala, kakšne likovne naloge so čakale bodoče dijake na preizkusu likovne nadarjenosti za umetniško gimnazijo – likovna smer: risanje po modelu: 50 min, risanje predmetov po opazovanju s svinčnikom; preizkus likovne ustvarjalnosti: 60 min, risanje po spominu po predloženem tekstu, kjer lahko uporabite svojo domišljijo (ilustracija kratkega besedila); ploskovni-barvni preizkus: 80 min, slikanje barvne kompozicije (realistični ali abstraktni motiv); konstrukcijsko-prostorski preizkus: 100 min, prostorsko oblikovanje tridimenzionalnega telesa (predmeta ali skupine predmetov ali figur) iz šeleshamerja s prepogibanjem, rezanjem, lepljenjem… z upoštevanjem prostorske kompozicije.

– Šolski center Velenje, Gimnazija

Srednja šola za oblikovanje in fotografijo, Ljubljana

– Gimnazija Nova Gorica

– Gimnazija Koper

– Gimnazija Celje – Center

 • Umetniška gimnazija – Glasbena smer

Preizkus glasbene nadarjenosti, ki obsega preizkus znanja po programu glasbene šole, in sicer za module: glasbeni stavek, petje – instrument in jazz-zabavna glasba. Za modul B, petje-instrument je posebni pogoj tudi starost, za dekleta praviloma 17 let, za fante pa 18 let in zaključena mutacija. Gabrijela Fidler, univ. dipl. psih., z Gimnazije Velenje nam je pojasnila, da je »na glasbeni smeri preizkus sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela – teoretični zajema znanje nauka o glasbi v obsegu 6 razredov glasbene šole, praktični pa preizkus nadarjenosti pri igranju instrumenta, za katerega učenec se želi izobraževati.«

– Konservatorij za glasbo in balet Maribor

– Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, Srednja glasbena in baletna šola

– Šolski center Velenje, Gimnazija

– I. gimnazija v Celju

– Gimnazija Koper

 • Umetniška gimnazija – Plesna smer

Balet (preizkus znanja, s katerim učenec dokaže znanje klasičnega baleta, ritmike in stilov plesa, znanje nauka o glasbi in znanje instrumenta) in sodobni ples (preizkus posebnih nadarjenosti za ples, in sicer plesno vajo, predstavitev kratke kompozicije ali koreografije brez glasbene spremljave, ki jo pripravi kandidat sam in sme trajati do 4 minute, in krajšo improvizacijo, ki jo pripravi kandidat na preizkusu po navodilih komisije).

– Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana

– Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, Srednja glasbena in baletna šola

– Konservatorija za glasbo in balet Maribor

Katere šole zahtevajo teste psihofizične pripravljenosti oziroma potrdilo?

 • Glasbena smer: modul B (petje–instrument) in modul C (jazz – zabavna glasba, petje, flavta, kljunasta flavta, klarinet, oboa, fagot, saksofon, rog, trobenta, pozavna, tuba): tu je odločilnega pomena zdravstveno stanje pevskega organa, za instrumente, naštete pod modulom C, pa je treba imeti ustrezno oblikovan zgornji in spodnji zobni lok ter normalni medčeljustni odnos.
 • Plesna smer:

– balet: tu bo zdravnik preveril vaše splošno zdravstveno stanje, anatomske značilnosti (gibljivost sklepov in hrbtenice, odprtost nog, oblika postave in nog, posebnosti stopal) in antropometrične meritve (sorazmerje med posameznimi deli telesa);

– sodobni ples: dokazati je treba splošno zdravstveno stanje oz. fizične zmogljivosti.

 • Športni oddelek na gimnaziji in na ekonomski gimnaziji: tu preizkus in potrdilo izda pooblaščeni zdravnik ali specialist medicine dela in športa. Dokazati morate, da ste sposobni prenašati večje fizične napore na treningih in tekmovanjih.
 • Frizer (SPI): potrdilo o tem, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu mora izdati pooblaščeni zdravnik.
 • Rudarstvo (Geostrojnik rudar, Geotehnik): posebni pogoj je psihofizična sposobnost (zdrava hrbtenica, dober vid in sluh), ki jo preverja pooblaščeni zdravnik.

Obvestilo o rezultatih preizkusa

Šole bodo kandidatom, ki bodo uspešno opravili preizkus, izdale potrdilo, ki se ga nato priloži prijavi.

Torej kdaj? Letošnje leto bodo preizkusi nadarjenosti potekali od 11. do 21.3.2022.

PREKOVsebina: Kristina Meršak, Tanja papež, Tjaša Škrinjar

PUSTITE KOMENTAR