V ta namen je nastal indeks Nefiks, v katerega lahko vnašate vse oblike neformalnega izobraževanja in učenja, ki ste jih obiskovali. Nefiks je pravzaprav projekt priznavanja, uveljavljanja in evidentiranja neformalno pridobljenih znanj, ki jih posameznik pridobi od štirinajstega leta starosti dalje. Nastal je prav zato, da bi družba dala večjo veljavo neformalnemu izobraževanju. Za neko delo so namreč pomembne kompetence, ki jih dobivaš z osebnim razvojem, znanje pa je znanje, tudi če je pridobljeno na neformalen način. Nefiks lahko kupite marsikje, pogosto tudi v mladinskih centrih. Nekateri centri pa vam ga, če sodelujete pri njihovih projektih, kar podarijo.

Modro knjižico za beleženje neformalnega izobraževanja uporabljamo mladi in z njo gradimo temelje naše kariere. Knjižica se pridružuje prizadevanjem EU za vrednotenje usposabljanja in transparentnosti kompetenc ter sodelovanja med različnimi subjekti vseživljenjskega učenja. Želi prispevati k uveljavitvi neformalnega izobraževanja kot življenjskega sloga ter k boljši zaposljivosti mladih na trgu delovne sile.

Kaj pridobim z vpisovanjem znanj in kompetenc v Nefiks?

  • Sistematično spremljam in nadgrajujem osebnostno rast.

  • Delam osebno evidenco izobraževanj in drugih aktivnosti, ki sem se jih udeleževal in s tem sproti izdeloval življenjepis.

  • Zavedal se bom pridobljega znanja, veščin in kompetenc in s tem hitreje prepoznal priložnost za uporabo posameznega znanja kjer koli.

  • Vpisan bom (po svoji želji) tudi v bazo, v kateri bo lahko potencialno podjetje zasledilo moj interes za delo.

Kaj vpisujem v Nefiks?

  • Pridobivanje znanj z aktivnim in odgovornim delom na projektih.

  • Pridobivanje znanj z delom preko študentskih servisov.

  • Pridobivanje znanj v organiziranih oblikah izobraževanj (tečaji in seminarji).

  • Pridobivanje znanj na taborih in s prostovoljnim delom.

  • Pridobivanje izkušenj v tujini.

  • Ostali načini pridobivanje znanj.

Kdo vpisuje v Nefiks?

Vanj lahko sami vpisujemo vsa znanja in sposobnosti, ki smo jih pridobili. Le ta ocenimo s pomočjo izvajalca izobraževanja in ga oblikujemo v popoln opis znanj in vedenj. Lahko pa novo znanje vpiše tudi sama odgovorna oseba pri organizaciji, pri kateri smo novo znanje pridobili. V obeh primerih mora vpis s podpisom in žigom potrditi odgovorna oseba pri organizaciji, kar daje vpisu verodostojnost.

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

PUSTITE KOMENTAR