Vajeništvo je del sistema srednjega poklicnega izobraževanje – SPI (3-letni programi), pri čemer se vsaj polovico izobraževalnega programa izvede kot praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu, kjer ga vodi usposobljen mentor. Vajenci tekom šolanja tako spoznavajo poklic, ki ga želijo opravljati. S praktičnimi izkušnjami pridobijo znanje in kompetence, ki jih delodajalci potrebujejo. Ko vajenci zaključijo vajeništvo, se v podjetju lahko zaposlijo, ali pa nadaljujejo izobraževalno pot (3+2).

Izobraževalna področja

Za vajeništvo se lahko odloči vsak, ki je uspešno zaključil osnovno šolo ali nižjo poklicno šolo in bi se rad učil z delom. V vajeništvo so vključeni naslednji programi (več boste izvedeli v aktualnem razpisu pristojnega ministrstva): oblikovalec kovin – orodjar, elektrikar, gastronomske in hotelske storitve, kamnosek, klepar-krovec, mehatronik-operater, mizar, papirničar, slikopleskar-črkoslikar, steklar, strojni mehanik, zidar, v pričakovanju za šolsko leto 2021/22 tudi avtoserviser in avtokaroserist (preverite razpis).

Kako poteka prijava

 1. Predvidoma v januarju ministrstvo, pristojno za izobraževanje, objavi razpis za vpis v srednje šole, kjer boste našli razpisane programe.
 2. Obiščite šole, ki izvajajo vajeništvo, na informativnih dneh.
 3. V prijavi za vpis na srednjo šolo, izberete šolo in program, nato pa vajeništvo kot izobraževalni način.
 4. V pomladanskih dneh Gospodarska zbornica in šole pripravijo predstavitvena srečanja, na katerih lahko stopite v kontakt s podjetji, se dogovorite za obisk, dogovorite o poteku vajeništva ter se mogoče že dogovorite o sklenitvi vajeniške pogodbe.

Aktualne informacije najdete na: www.gzs.si/vajenistvo

Zavarovanje dijaka in vajeniška nagrada

Vajenec je po statusu dijak (ni zaposlen v podjetju), zato je zavarovan na enak način kot dijak. Delodajalec zagotovi za čas praktičnega usposabljanja tudi povračilo stroškov prehrane in prevoza, stroškov v zvezi s službeno potjo ter terenski dodatek kot velja za zaposlenega delavca. Vajenec prejme vajeniško nagrado, po Zakonu o vajeništvu pa polni mesečni znesek vajeniške nagrade ne sme biti manjši od 250 € za 1. letnik, 300 € za 2. letnik in 400 € za 3. letnik.

V vajeništvo so vključeni naslednji programi v sklopu navedenih šol:

OBLIKOVALEC KOVIN – ORODJAR

 • Šolski center Škofja Loka, Srednja šola za strojništvo
 • Šolski center Nova Gorica, Strojna, prometna in lesarska šola
 • Šolski center Novo mesto, Srednja strojna šola
 • Strokovno izobraževalni center, Ljubljana Bežigrad
 • Tehniški šolski center Maribor, Srednja strojna šola

ELEKTRIKAR

 • Šolski center Kranj, Srednja tehniška šola, Kranj
 • Šolski center Velenje, Elektro in računalniška šola

GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE

 • Srednja šola Izola
 • Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci

KAMNOSEK

 • Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana

KLEPAR-KROVEC

 • Šolskem centru Ptuj, Strojna šola Ptuj

MEHATRONIK-OPERATER

 • Šolski center Novo mesto, Srednja strojna šola
 • Srednja tehniška šola Koper
 • Strokovno izobraževalni center, Ljubljana Bežigrad

MIZAR

 • Šolski center Škofja Loka, Srednja šola za lesarstvo
 • Šolski center Nova Gorica, Strojna, prometna in lesarska šola
 • Šolski center Novo mesto, Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola
 • Šolski center Slovenj Gradec, Srednja šola Slovenj Gradec in Muta

PAPIRNIČAR

 • Strokovno izobraževalni center, Ljubljana Bežigrad

SLIKOPLESKAR-ČRKOSLIKAR

 • Šolski center Kranj, Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola, Kranj
 • Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor

STEKLAR

 • Šolski center Rogaška Slatina

STROJNI MEHANIK

 • Šolski center Krško – Sevnica, Srednja poklicna in strokovna šola Krško
 • Šolski center Škofja Loka, Srednja šola za strojništvo
 • Šolski center Novo mesto, Srednja strojna šola
 • Šolski center Velenje, Strojna šola

ZIDAR

 • Šolski center Kranj, Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola, Kranj
 • Šolski center Novo mesto, Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola
 • Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana

V PRIČAKOVANJU: AVTOSERVISER in AVTOKAROSERIST

Priporočamo vam, da ste pozorni na informacije v RAZPISU, kjer bo Ministrstvo pristojno za šolstvo objavilo vse programe, ki jih mladi lahko izberejo v šolskem letu 2021/22.

 

Izjave vajencev – zakaj imajo vajenci radi vajeništvo? 

 • Všeč mi je, ker sem toliko časa v podjetju, v realnem okolju spoznavam poklic.
 • Učim se z delom.
 • Super, da imam ob sebi izkušenega mentorja, ki skrbi zame in mi predaja svoje bogate izkušnje.
 • Za vajeništvo sem se odločil, ker dobim vajeniško nagrado.
 • Vesel sem, ker si stvari, ki se jih učimo v šoli, lažje predstavljam v praksi.
 • Po treh letih bom pridobil poklic in vem, da bom dobil tudi zaposlitev, ker teh poklicev manjka.

V primeru, da bi se vajenci morali še enkrat odločiti za smer izobraževanja, bi se kar 92 % vajencev ponovno odločilo ZA VAJENIŠTVO.

 

 

PREKOStrokovnjakinja: Ana Žemva Novak, samostojna svetovalka, Gospodarska zbornica Slovenije, Služba za razvoj kadrov in izobraževanje

PUSTITE KOMENTAR