Vizualni stil

Če si dobro zapomnite grafično gradivo, spoznate besede po obliki črk in besed, si brez težav zapomnite obraze, imate žive predstave, skicirate pri zapisovanju, upoštevate bolj podrobnosti kot celoto, je vaš stil učenja vidni. Za večino stvari pravite ”to je videti dobro”. Ponavadi hitro govorite, če iščete pot, imate raje, da to pogledate na zemljevidu, kot da vam nekdo pove, ko se pogovarjate po telefonu, radi zraven tudi čečkate po papirju. In še lastnosti vizualnih ljudi:

 • So urejeni in metodični. Hitro govorijo.
 • Dobro načrtujejo in organizirajo daleč vnaprej.
 • Opažajo podrobnosti v okolju.
 • So usmerjeni na zunanji videz – tako pri obleki, kot tudi sicer.
 • Bolj si zapomnijo, kar vidijo, kot kar slišijo.
 • Učijo se s pomočjo vizualnih asociacij.
 • Ponavadi jih ne moti hrup.
 • Težave imajo pri pomnjenju ustnih navodil in pogosto prosijo ljudi, naj ponovijo, kar so rekli.
 • Berejo veliko in hitro.
 • Berejo raje sami, kot da jim berejo drugi.
 • Potrebujejo celovit pregled in namen in so previdni, dokler si mentalno niso na jasnem o projektu ali problemu.
 • Pozabijo prenesti ustna sporočila.
 • Pogosto vedo, kaj hočejo povedati, ne morejo pa za to hitro najti pravih besed.
 • Tudi kadar nameravajo biti pozorni, se včasih kar zamaknejo.
Pri učenju vam bo v pomoč podčrtovanje z raznobarvnimi flomastri, podčrtovanje, uporaba skic in simbolov, risanje miselnih vzorcev, slik. Uporabite tudi preglednice, tabele, naredite si lahko plakate in kartončke.

 

Avditivni stil

Če si večino snovi zapomnite že ob poslušanju, raje odgovarjate ustno kot pisno, imate radi dialog, ustna navodila, besede dojemate po zvenu, bolj upoštevate celoto kot podrobnosti, raje obiskujete pouk, kot da bi sami predelali snov doma, je vaš stil učenja slušni. Lastnosti ljudi, ki so avditivni:

 • Ko delajo, se pogovarjajo sami s seboj.
 • Hitro jih zmoti hrup.
 • Ko berejo, premikajo ustnice in izgovarjajo besede.
 • Radi poslušajo in berejo na glas.
 • Zlahka ponavljajo za drugimi in posnemajo barvo glasu.
 • S pisanjem imajo težave, so pa boljši v pripovedovanju.
 • Govorijo v ritmičnih vzorcih.
 • Pogosto so odlični govorniki.
 • Bolj jim ugaja glasba kot kaka druga umetnost.
 • Učijo se s poslušanjem, in si bolje zapomnijo tisto, kar slišijo, kot tisto, kar vidijo.
 • So zgovorni, radi se pogovarjajo in obširno opisujejo.
 • Težave imajo s projekti, ki zahtevajo vizualizacijo, kot je na primer izrezovanje med seboj ujemajočih se koščkov.
 • Bolje črkujejo v govoru kot v pisanem besedilu.
 • Raje poslušajo šale, kot berejo stripe.
Svoje učenje lahko poskusite izboljšati z delom v dvojicah in skupini, s poslušanjem kaset, na katere se lahko prej posnamete, igranjem vlog ali polglasnim branjem. Pri pomnjenju velikega števila podatkov (npr. nepravilni glagoli), si te posnemite in jih poslušajte. Prav tako pa se učite s pomočjo petja, rim, šal.

 

Kinestetični stil

Če pri učenju potrebujete telesno gibanje in si bolje zapomnite razlago, ki jo spremljajo živahne kretnje/gibanje/skice, ali pa morate stvari preizkusiti, se jih dotakniti, med razlago tudi sami radi gestikulirate, potem spadate v skupino ljudi, katerih stil učenja je gibalni. Še nekaj značilnosti, ki vam bodo pomagale, k uvrstitvi v ta stil:

 • Govorijo počasi.
 • Odzivajo se na materialne nagrade.
 • Dotikajo se ljudi, da bi vzbudili njihovo pozornost.
 • Ko se pogovarjajo, so blizu sogovornika.
 • So fizično naravnani in se veliko gibljejo.
 • Mišice se jim razvijejo zelo zgodaj.
 • Učijo se z delom oziroma z dejavnostjo.
 • Učijo se med sprehajanjem in z opazovanjem.
 • Pri branju si pomagajo s prstom.
 • Ne morejo dalj časa sedeti pri miru.
 • Ne morejo si zapomniti geografskih značilnosti, če na kraju dogajanja tudi zares niso bili.
 • Uporabljajo besede, ki označujejo dejanja.
 • Radi imajo prav grdo pisavo.
 • Stvari radi odigrajo do konca.
 • Radi imajo aktivne igre.
Med učenjem se sprehajajte ali pa ritmično hodite, pomagajte si s skiciranjem in raznobarvnim podčrtovanjem. Prav tako med učenjem uporabljajte računalnik ali pa si sami izdelajte npr. zemljevid ali pa časovni trak. Pomembno je, da rešite čim več vaj.

Še več: www.cvzu-pomurje.si.

PUSTITE KOMENTAR