Domov Vpis na fakulteto Subvencionirani prevoz v šolo in na fakulteto

Subvencionirani prevoz v šolo in na fakulteto

Vsi dijaki, študenti in udeleženci izobraževanja za odrasle, ki ste od šole/fakultete oddaljeni najmanj 2 km lahko koristite subvencionirani prevoz. Za ugodnejši prevoz lahko dijak vloži vlogo za enotno subvencionirano vozovnico IJPP (Integrirani javni potniški promet) kadar koli za tekoče šolsko leto. Vozovnica je enotna in je skupna za vlak, medkrajevni avtobus in mestni promet.

Za informacije o subvenciji obiščite spletne strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor (www.mzip.gov.si), Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (www.mizs.gov.si) ali pa vašega prevoznika. Priskrbeti si morate integrirano subvencionirano vozovnico IJPP. Vlogo izpolnite elektronsko, jo natisnete, potrdite na referatu vaše fakultete ali pa jo predložite skupaj s potrdilom o vpisu pri nakupu vozovnice.

IJPP

Brezstično kartico IJPP prejmete brezplačno na prodajnem mestu prevoznika. Ni nujno, da vaš prevoznik izdaja vozovnico IJPP, zato prej preverite, kje si jo lahko priskrbite. Če boste imeli medkrajevno mesečno vozovnico in vozovnico za mestni promet (npr. LJ, MB itd.), morate vpisati na vlogo obe relaciji – praktičen primer: oznaka R je za medkrajevni promet, npr. Kranj – Ljubljana (napišete vstopno in izstopno postajo), oznaka M pa je za mestni promet, npr. MP Ljubljana, MP Jesenice itd.

Preberite še, kako urediti vozovnico za mestni promet v Ljubljani >>

Pozor: oddate lahko več vlog hkrati. To morate narediti tisti, ki potrebujete mesečno vozovnico in vozovnico za 10 voženj na mesec (vozovnica za relacijo od kraja bivanja v času izobraževanja (izven stalnega naslova bivališča) do kraja izobraževanja in do vozovnice za 10 voženj na mesec za relacijo med stalnim prebivališčem in krajem bivanja v času izobraževanja) IN tisti, ki boste med letom imeli praktično izobraževanje (vloge ne morete oddati preko eUprave, predložiti morate še poseben obrazec o praktičnem izobraževanju (klik do obrazca >>), za vsako vrsto vozovnice posebej oddate vlogo.

Za ugodnejši prevoz lahko dijak vloži vlogo za enotno subvencionirano vozovnico IJPP (Integrirani javni potniški promet) kadar koli za tekoče šolsko leto. Vozovnica je elektronska in je skupna za vlak, medkrajevni avtobus in mestni promet.

Kako oddam vlogo za prevoz 

Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice se odda elektronsko, za kar je potrebna e-identiteta (digitalno potrdilo ali smsPASS na mobilnem telefonu), ki ga dijaki z osebnim dokumentom brezplačno dobite na najbližji upravni enoti. Več informacij na povezavi: https://www.si-trust.gov.si/sl/digitalna-potrdila/fizicne-osebe/ in https://www.si-trust.gov.si/sl/si-pass/mobilna-identiteta/. Če ste mladoletni, vlogo lahko odda tudi vaš zakoniti zastopnik s svojim digitalnim potrdilom. Vlogo izpolnite na portalu eUprava na povezavi: https://e-uprava.gov.si. Na vlogi izberete vrsto vozovnice, ki jo potrebujete in navedete relacijo od kraja bivanja do kraja izobraževanja. Vsi ostali podatki se izpolnijo avtomatsko. Na podlagi pozitivno rešene elektronske vloge boste v predal Moja eUprava prejeli odločitev za nakup vozovnice. S klikom na povezavo navedeno v odločitvi, nadaljujete z nakupom vozovnice preko spleta. IJPP kartico prejmeš po pošti na dom. Nakup lahko opravite tudi osebno na prodajnih mestih prevoznikov.

Lokacije, seznam in delovni čas stacionarnih prodajnih mest prevoznikov najdete na povezavi https://subvencije.ijpp.si/.

VLOGO ODDATE NAJBOLJ ENOSTAVNO PREKO SPLETA Lahko oddate tudi pisno vlogo, a vam svetujemo, da vlogo oddate elektronsko preko portala eUprava, kjer lahko izvedete celoten postopek pridobitve subvencionirane vozovnice, brez obiska prodajnih mest.

Kako oddati vlogo pa si oglej po korakih:

 1. Najprej potrebuješ digitalno potrdilo, kot so npr. Sigenca, NLB, Poštarca ali pa Halcom (če ga že uporabljaš za spletno banko, ga lahko uporabiš tudi za vozovnico). Če ga še nimaš, lahko dobiš Sigenco brezplačno na najbližji upravni enoti.
 2. Od 21. avgusta dalje je na portalu eUprava objavljena e-vloga za enotno vozovnico. Vlogo izpolnite in pošljete elektronsko. Dosegljiva je na: https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/visoka-in-visja-sola/subvencionirana-vozovnica.html
 3. V predal Moja eUprava boste prejeli potrdilo o oddaji, odobritev in šifro. S to lahko kupite vozovnico prek spleta, in sicer pri LPP, Avrigo Nova Gorica in Nomago – Celje (prej Izletnik Celje). Lahko pa jo kupite tudi fizično, in sicer se pri svojem prevozniku oglasite s šifro, ki ste jo prejeli na vlogi, ali osebnim dokumentom ali pa EMŠO številko.
 4. Če že imate elektronsko kartico, se bo nova vozovnica avtomatsko naložila ob prvi uporabi na mobilnem terminalu IJPP. Če pa jo kupujete prvič, jo prevzamete na prodajnih mestih prevoznikov.

Izpolnitev vloge in plačilo lahko izvedete na spletu, lahko pa na spletu oddate le vlogo, plačilo in prevzem vozovnice pa izvedete na prodajnem mestu.

Elektronsko vlogo lahko vložite v primeru, da si boste vozovnico uredili prvič ter če jo že imate in jo boste le podaljšali (podaljšanje velja, če se spremenijo le podatki o letniku vpisa). Za vse ostale spremembe, npr. sprememba naslova bivanja, statusa, izobraževalnega programa ali izobraževalne ustanove in vrste vloge), je treba predložiti novo vlogo.

Pri elektronskem izpolnjevanju vloge se vam postajališča avtomatsko izlistajo. Vlogo natisnite in jo podpišite. Svoj status lahko izkazujete tako, da vlogo potrdite na svoji šoli/fakulteti ALI pa izpolnjeno oddate skupaj s potrdilom o vpisu.

Kako do vozovnice, če nimate elektronskega potrdila

Najprej izpolnite pisni obrazec Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice (klik do PDF vloge). Lahko ga izpolnite v elektronski obliki ali pa ga natisnete in izpolnite ročno. Izpolnite vse podatke in pri tem upoštevajte navodila, ki jih najdete od druge strani dalje. Če boste vlogo natisnili in jo ročno izpolnjevali, pri medkrajevni relaciji vnesite podatke o celotni relaciji, ki vključuje najbližjo postajo oziroma postajališče vašega bivališča in najbližjo postajo oziroma postajališče lokacije, v kateri se izobražujete. Uraden naziv najbližje postaje najdete na http://www.jpp.si/. Če poleg medkrajevnega prevoza (R) potrebujete tudi mestni promet, v stolpec vpišete vrsto prevoza: mestni (M) in območje mestnega prometa (Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Kranj, Koper, Novo mesto ali Jesenice).

Pisna vloga je objavljena na spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo na povezavi: https://www.gov.si/teme/integriran-javni-potniski-promet-ijpp/, Ministrstva za javno upravo, na povezavi: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3245, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, prevoznikov, ki izvajajo subvencionirane prevoze, osebno pa jo lahko prevzamete tudi na prodajnih mestih prevoznikov.

Pred oddajo je potrebno pisno vlogo izpolniti v celoti.

S vlogo in osebnim dokumentom se odpravite na prodajno mesto prevoznikov iz zgornjega seznama, kjer lahko uredite vozovnico. Za mestni promet v Ljubljani in Mariboru velja enotna IJPP vozovnica, kar pomeni, da jo lahko kupite pri katerem koli prevozniku. V kolikor potrebujete vozovnico za mestni promet v Kopru, Kranju, Jesenicah, Murski Soboti ali Novem mestu, pa nakup lahko opravite le pri izvajalcih dotičnih mestnih prevozov. V kolikor ste oddali pisno vlogo na prodajnem mestu prevoznika, lahko vseeno nadaljujete z nakupom vozovnice peko spleta na povezavi: https://nakup.ijpp.si/.

Kartico IJPP prejmete brezplačno ob prvi predložitvi vloge za subvencionirano vozovnico.

Kakšne vozovnice so na voljo

Vrste vozovnic: 

 • mesečna vozovnica (za dnevni prevoz iz kraja bivanja do kraja izobraževanja),
 • vozovnica za 10 voženj na mesec (za prevoz iz kraja stalnega bivališča do kraja bivanja v času izobraževanja in v kolikor za relacijo od kraja bivanja do kraja izobraževanja dijak ne potrebuje mesečne vozovnice, se lahko odloči za nakup vozovnice za 10 voženj na mesec).

Veljavnost subvencionirane vozovnice:

 • mesečna (mesečna ali vozovnica za 10 voženj na mesec) vozovnica,
 • polletna (mesečna ali vozovnica za 10 voženj na mesec) vozovnica velja od 1. 9. do 31. 1. in od 1. 2. do 30. 6.,
 • letna (mesečna ali vozovnica za 10 voženj na mesec) vozovnica velja od 1. 9. do 30. 6.

Predprodaja subvencioniranih dijaških vozovnic za naslednji mesec se prične že 21. dne v tekočem mesecu, nakup pa je možen do konca meseca v katerem je vozovnica veljavna.

Koliko stane vozovnica

Cene vozovnic so bile v šolskem letu 2019/20:

Vrsta vozovnicemesečna vozovnicapolletna vozovnica (5 mesecev)letna vozovnica (10 mesecev)
Oddaljenost do vključno 60 km25 €112,50 €200 €
Oddaljenost od 60 do vključno 90 km35 €162,50 €300 €
Oddaljenost več kot 90 km55 €262,50 €500 €
Vozovnica za 10 voženj, ne glede na oddaljenost20 €87,50 €150 €


Doplačilo za mestni promet je možno v primeru, da imate medkrajevno vozovnico:

Doplačilo za mestni prometmesečna vozovnicapolletna vozovnica (5 mesecev)letna vozovnica (10 mesecev)
Ljubljana10 €50 €100 €
Maribor5 €25 €50 €
Jesenice15 €75 €150 €
Kranj, Novo mesto, Koper, Murska Sobota0 €0 €0 €


V primeru, da nimate medkrajevne vozovnice, znaša vozovnica za mestni promet:

Mestni prometmesečna vozovnicapolletna vozovnica (5 mesecev)letna vozovnica (10 mesecev)
Ljubljana – 1 cona/2 cona/3 cona20 €/25 €/25 €100 €/125 €/125 €200 €/250 €/250 €
Maribor15, 61 €78,05 €156,10 €
Jesenice25 €125 €250 €
Kranj5 €25 €50 €
Novo mesto5 €25 €50 €
Koper5 €25 €50 €
Murska Sobota0 €se ne izdaja


Kaj vse moram vedeti o subvencioniranem prevozu

 • Ali moram v vlogi navesti uporabo vlaka med lokacijami? Ne, na vlogi navedete le vstopno in izstopno postajališče za relacijo (medkrajevno ali mestno), v okviru le te pa so na voljo vsa vozna sredstva, ki so na relaciji mogoča.
 • Če ne uporabim 10 voženj na mesec, ali se te vožnje lahko prenesejo v naslednji mesec? Neizkoriščene vožnje se ne prenašajo v naslednji mesec.
 • Kje lahko preverim preostanek vozovnic za 10 voženj na mesec? Število preostalih voženj preverite pri vozniku ali sprevodniku oz. na stacionarnem prodajnem mestu.
 • Ali zadošča digitalno potrdilo spletne banke, ki ga že uporabljam? Storitve eUprave lahko uporabljate s potrdili SIGEN-CA, Pošta®CA, AC NLB in Halcom CA.
 • Koliko časa traja, da dobim odgovor o statusu elektronsko oddane vloge? Odgovor prejmete v nekaj minutah.
 • Kdo ne more oddati e-vloge? Vloge ne more oddati vlagatelj, ki nima digitalnega potrdila.
 • Kaj če pozabim šifro elektronsko oddane vloge? Ko je vaša vloga odobrena, lahko s šifro opravite nakup vozovnice na prodajnem mestu. V kolikor pri sebi ne boste imeli šifre, lahko nakup na prodajnih mestih izvedete na podlagi priloženega osebnega dokumenta in emšo številke. Pri spletnem nakupu vozovnice se šifra vloge avtomatsko prenese.
 • Ali lahko izvedem samo spletno oddajo vloge, plačilo in prevzem vozovnice pa izvedem na prodajnem mestu?
 • Kako dolgo je omogočena oddaja elektronske vloge in spletni nakup vozovnic? Oddaja elektronske vloge in spletni nakup lahko opravite kadar koli v tekočem šolskem letu.
 • Kako dolgo je omogočena oddaja pisne vloge in osebni nakup vozovnic? Oddaja pisne vloge in osebni nakup vozovnice lahko opravite kadar koli v tekočem šolskem letu.
 • Kaj če potrebujem mestni prevoz izven LJ, MB ali NM? Pri posameznih izvajalcih mestnih prevozov v Kranju, Kopru, Murski Soboti, Jesenicah in Novem mestu uredite mestne vozovnice posebej. Priporočljivo je, da vlogo oddate na prodajnem mestu prevoznika, ki izvaja mestni promet, ki ga potrebujete in tam vam bodo uredili vse potrebne vozovnice.
 • Kje prekličem izgubljeno IJPP kartico? Izgubljeno IJPP kartico prekličete na stacionarnih prodajnih mestih prevoznikov, ki vam istočasno izdelajo duplikat.
 • Kaj se stori, če se kartica zlomi in ne deluje? Kartico zamenjate za duplikat na prodajnem mestu prevoznika. Vozovnice na kartici se prenesejo na duplikat.

Vas zanima še kaj? Vprašanja lahko zastavite prijaznemu osebju 24 ur na dan na telefonski številki 0590 16771 ali nam pišite na [email protected]

3 KOMENTARJI

 1. To s polletnimi in letnimi vozovnicami za 10 voženj na mesec so letos fajn uredili 🙂 Ne bo treba toliko teh papirjev vsak mesec okoli nosit.

 2. Hej!

  Pri polletni vozovnici za 10 voženj mesečno sem opazila napako, in sicer: polletna vozovnica (za 10 voženj) za dijake stane 87,50 evrov (in ne 50 evrov, kot je navedeno v članku), za študente pa 70,00 evrov in ne 40 evrov, kot je navedeno.

  Lp

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

495OboževalcevVšečkaj