Dijaki, ki želijo nadaljevati izobraževanje, imajo v Sloveniji ob koncu svoje srednješolske poti na izbiro več univerz, ki ponujajo mnoge različne študijske programe. Seveda se želje posameznikov razlikujejo in prav možno je, da v Sloveniji ni študijskega programa, v katerem bi se želel izobraževati bodoči študent. Toda željen študij lahko vseeno obiskujete, sicer ne v rodni državi, pač pa v njenih sosedah.

ITALIJA

V Italiji obstaja več vrst univerz od državnih do zasebnih ter visokih šol in drugih. Italija je bila ena izmed prvih držav, ki se je odločila za prehod na bolonjski univerzitetni sistem. V letih 2011/2012 se je vršil prehod na drug sistem, tako da sta še nekaj časa oba sistema, dokler ne bo stari sistem popolnoma izginil. Italijanski študenti morajo za svoj študij plačevati tudi šolnino, to pa velja tudi za tuje študente. Višina šolnine je odvisna od socialnega statusa. Tuji študenti navadno plačujejo manjšo šolnino, kakor italijanski študenti.

Več na: www.erdisu.trieste.it.

MADŽARSKA

Visokošolske programe na Madžarskem ponujajo javne ali zasebne univerze ter visoke šole. Uveljavljen je bolonjski študijski process: dodiplomski študij (6 do 8 semestrov), magistrski študij (2 do 4 semestre) in doktorski študij.

Pogoji za vpis na madžarske fakultete:
– kandidat mora biti državljan države, ki je članica EU;
– za vpis so potrebne overjene kopije spričeval, certifikat znanja angleškega jezika, mnogokrat tudi maturitetno spričevalo, ki je primerno za vpis slovenskega kandidata na madžarsko fakulteto. Pri tem se lahko kandidat obrne na Sektor za priznavanje izobraževanja v okviru Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (www.mvzt.gov.si). Sprejemni izpiti in šolnine so potrebni le za vpis na nekatere fakultete.

Več na: http://english.tpf.hu in http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice.

AVSTRIJA

Slovenski študenti se na avstrijske fakultete vpisujejo pod istimi pogoji kakor avstrijski študenti. Na področju plačevanja šolnine je trenutno prehodno obdobje, po marcu 2012 pa se lahko o tem vsaka ustanova individualno odloči. V Avstriji obstajajo univerze in visoke strokovne šole (Fachhochschulen oz. FH).

Posebnost FH:
izobrazba, pridobljena na FH, je enakovredna izobrazbi na univerzi,
študij na FH je bolj praktično usmerjen,
– doktorski študij na FH zaenkrat še ni mogoč.

Sprejemni pogoji se od smeri do smeri razlikujejo; najbolje je, da se kandidat o njih pozanima neposredno na fakulteti, na katero se vpisuje (www.fachhochschulen.ac.at). Tudi v Avstriji je v veljavi bolonjski način študija: dodiplomski študij (6 semestrov), podiplomski študij (4. semestri), doktorski študij (6 semestrov). Več informacij na: www.bmwf.gv.at.

HRVAŠKA

Študenti se lahko odločijo za dodiplomski študij na univerzi (traja najmanj 4 leta) ali pa se odločijo za strokovni študij (najmanj 1 leto).

Pogoji za vpis:
– Uspešno končana 4-letna srednja šola je pogoj za vpis na dodiplomski študij na Hrvaškem. Posamezna visokošolska ustanova, ki izvaja določen študijski program določi, katera srednja šola je ustrezna za vpis.
– Enakopravnost slovenskih in hrvaških študentov.
– Slovenija in Hrvaška imata sklenjen sporazum na področju izobraževanja (Sporazum o sodelovanju v kulturi in izobraževanju). Študenti obeh držav imajo tako enake pravice in možnosti. Šolnine na hrvaških univerzah ni. Več na www.mvzt.gov.si.

KOMENTARJI

  1. Koristna informacija, predvsem za vse tiste, ki se boste vpisovali na študij v tujini. Ima kdo izkušnje s študijem v Avstriji?

PUSTITE KOMENTAR