Še najbolj je primerna za zaposlene z deljenim delovnim časom, ljudi, ki živijo v oddaljenih krajih in hkrati za ljudi s posebnimi potrebami. Študij na daljavo pomeni obliko izobraževanja, pri kateri sta učitelj in učenec kljub prostorski in časovni ločenosti povezana, izobraževanje samo organizira izobraževalna institucija, ki pripravlja študijska gradiva ter učencem nudi podporo in možnost dvosmerne komunikacije z učitelji in učenci.

Kako poteka?

Kot navaja B2, eden največjih centrov za internetno izobraževanje pri nas, sam študij na daljavo razvrščamo v štiri generacije:

1. Pri prvi generaciji študent po pošti prejme učbenik, ga predela in nato pride na izpit.

2. Druga generacija študentu omogoča učno gradivo na CD-jih, komunikacija z mentorjem je omogočena samoiniciativno preko telefona.

3. Pri tretji generaciji študija na daljavo ima študent spletni dostop do gradiva, z mentorjem komunicira osebno, preko telefona ali spletnega foruma.

4. Četrta, in pri nas najbolj razširjena generacija študija na daljavo, omogoča študentu okolje za spletno učenje z multimedijskimi učnimi vsebinami, komunikacijo z mentorjem, poleg tega pa ima študent tudi tutorja, ki ga spremlja in spodbuja. Poudarek je na vsebinah, ki zajemajo mnogo več kot zgolj učbenik.

Sicer pa se je študij na daljavo v zadnjih letih razširil in tudi posodobil. Predvsem samostojni zavodi imajo razvit tak način študija, govorimo pa vedno bolj o e-študiju, kjer lahko naredite vsa leta študija kar doma. Tudi izpiti potekajo online, vaša končna diploma pa ima enako veljavnost kot katera koli druga.

Kaj pa pri nas?

Pri nas smo ga začeli vpeljevati v sodelovanju z Ekonomsko fakulteto v Ljubljani v šolskem letu 1995/96. Njegov najbolj razširjen ponudnik je Univerza v Ljubljani. Tu se študij na daljavo – smer Visoka poslovna šola – izvaja po posebnem razporedu tako, da se predmeti izvajajo zaporedno. Kot celota se izvede osvojitev posameznega predmeta in se zaključi s preverjanjem znanja, nato se začne izvajati naslednji. Pozitivne lastnosti te oblike študija so obsežno in poglobljeno študijsko gradivo, skupinske in individualne konzultacije s tutorjem in čimbolj neposredne oblike dela s študenti. Glede na obseg in zahtevnost se določi čas izvedbe posameznega predmeta, ki vključuje tudi čas samostojnega dela študenta.

Na mariborski univerzi študentom ponujajo posebno obliko e-izobraževanja, ki sicer ni čisto pravi študij na daljavo; obsega posebno okolje za izobraževanje s posebnimi aplikacijami, ki študentom nudijo obsežen sklop študijskih gradiv, in je učinkovita spletna dopolnitev h klasičnemu študiju. Univerza na Primorskem študij na daljavo uvaja v študijskem programu Fakultete za menedžment. Študent na daljavo prejema gradivo v pisni, avdio ali video obliki.

Prevladujejo pozitivne lastnosti

V primerjavi s tradicionalnim, študij na daljavo ponuja veliko bolj optimalne pogoje. Tako lahko študenti pozabijo na obiskovanje dolgotrajnih predavanj, utrujajoče delanje zapiskov in iskanje študijske literature. Ena od najbolj pogosto navedenih prednosti je ta, da si lahko izoblikujete svoj urnik in študirate takrat, ko imate čas in si tega želite. Cilj je, da pridete čim hitreje do diplome. Na voljo vam je 24 urna pomoč, saj ste s profesorji in sošolci vse skozi v stiku. Tudi gradivo imate na razpolago kadar koli, študirate pa lahko iz kjer koli, saj vaša lokacija ni pomembna. S takšnim študijem zagotovo tudi privarčujete, saj nimate stroškov s prevozom, parkiranjem, bivališčem itd. Naučili se boste tudi veliko računalniškega znanja, postali bolj fleksibilni in pridobili kompetence, ki jih današnji delodajalci iščejo. Glede na vse napisano, bi lahko rekli, da tak način študija nima negativnih lastnosti a vendar, če študirate na tak način, se odrečete »razvpitemu« študentskemu življenju, stiku s študijskimi kolegi in ostalim študentskim družabnim stikom, ki jih sedenje za računalnikom gotovo ne prinaša. Tak način študija je tudi pogojen s tehnologijo (lahko se zgodi, da kdaj kaj odpove), potrebnega je tudi nekaj znanja in fleksibilnosti, da se naučite drugačnega načina uporabe računalnika. Lahko pride do občutka osamljenosti in izoliranosti (večina študentov to rešuje z neformalnimi srečanji).  Od nas je torej odvisno, kaj bomo izbrali.

PUSTITE KOMENTAR