Domov Novičke Štipendija za deficitarne poklice

Štipendija za deficitarne poklice

Štipendija za deficitarne poklice – za koga?

Pogoji za pridobitev štipendije so:

– državljanstvo Republike Slovenije in prebivališče v Republiki Sloveniji ali kateri od drugih statusov, ki so opredeljeni v 12. členu ZŠtip-1 (tudi državljani RS s prebivališčem v RS, ki so pripadniki avtohtone italijanske ali madžarske narodne skupnosti; državljani EU, ki izkažejo vsaj petletno neprekinjeno bivanje v RS; delavci migranti EU, ki so zaposleni v RS in njihovi družinski člani; obmejni delavci, ki so državljani EU in prebivajo v drugi državi EU, vendar so zaposleni v RS in njihovi družinski člani; državljani tretjih držav, ki so pridobili status rezidenta za daljši čas),

status dijaka ali udeleženca izobraževanja odraslih na enem od srednješolskih izobraževalnih programov, opredeljenih v Politiki štipendiranja – seznam najdete spodaj,

– prvi vpis v izobraževalni program, za katerega se uveljavlja pravico do štipendije, pred dopolnjenim 22. letom starosti,

– da niste v delovnem razmerju, ne opravljate samostojne registrirane dejavnosti, niste vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu oziroma niste poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda, ne v Republiki Sloveniji ne v tujini,

ne prejemate kadrovske štipendije,

– da ne ponavljate letnika za katerega kandidirate za štipendijo,

– da boste pridobili s programom višjo stopnjo izobrazbe kot jo že imate,

– ste dijak 1. letnika v šolskem letu 2020/21.

Kako pridobiti štipendijo?

Za pridobitev morate izpolniti Vlogo za dodelitev štipendije za deficitarne poklice v šolskem letu 2021/22 in fotokopijo spričevala šolskega leta 2020/21 (če se v šolskem letu 2020/21 niste izobraževali, morate priložiti fotokopijo spričevala zadnjega predhodnega šolskega leta, ki ste ga opravljali). Vloga bo objavljena na spletni strani sklada (www.sklad-kadri.si). Vlogi boste tisti, ki niste državljani Slovenije, priložiti tudi dokazila statusa. Tisti, ki se boste šolali na dvojezičnih programih, morate dokazati tudi status pripadnika manjšine italijanske ali madžarske narodne skupnosti. Če se boste vpisovali na programe, kjer pa bodo razmejitvena merila, pa vas bo sklad pozval še za predložitev fotokopije spričevala predhodnega šolskega leta.

Kakšni so pogoji za pridobitev?

Podeljenih bo 1000 štipendij, in sicer bodo vaše vloge najprej razvrstili glede na povprečno oceno v zaključnem razredu osnovne šole. Višja ko je, večjo možnost za pridobitev štipendije imate. Če pa vas bo več vlagateljev imelo enako povprečno oceno (in se bo presegla meja 1000 kandidatov), pa vas bodo razporedili še glede na povprečno oceno v izbirnih predmetov v zadnjem razredu. Če se bo prijavilo manj kot 1000 kandidatov, boste prejeli vsi štipendije, ne glede na oceno.

Kam se odda vlogo in kdaj?
Vlogo z dokazili pošljite po pošti ali pa jo odnesite osebno in sicer na: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, s pripisom “za 230. javni razpis ŠDP”. Rok za oddajo začne teči 14. 6. 2021 ter traja do 24. 9. 2021. Ne pošiljajte je pred datumom, saj bo zavrnjena. Priporočamo, da vlogo pošljete priporočeno. Če vloga ne bo popolna, boste pozvani k dopolnitvi. Če je ne boste dopolnili, bo vloga zavržena, rok odločanja pa začne teči po dopolnitvi vloge, oziroma ko je vloga popolna.

Kakšna so merila za ohranitev?

Prvo merilo je seveda, da uspešno zaključite letnik, za katerega ste prejemali štipendijo in tudi vse naslednje. Vsako leto boste morali do 31.8. predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev za nadaljnje prejemanje. Program boste morali uspešno zaključiti. V primeru kakršnihkoli sprememb (npr. da se prepišete, prekinite z izobraževanjem, pridobite kadrovsko štipendijo ali se spremeni katerikoli pogoj za pridobitev), morate to spremembo skladu sporočiti v roku 8. dni. Kar se tiče mirovanja štipendije, izteka, prenehanja ipd., velja enako kot za vse ostale štipendije – ZŠtip-1.

Kakšna je višina štipendije?

Mesečna štipendija znaša 102,40 evrov.

Štipendija za deficitarne poklice + …

Poleg štipendije za deficitarne poklice lahko prejemate tudi republiško štipendijo ali Zoisovo štipendijo ali pa štipendijo Ad Futura. Torej vse ostale štipendije, razen kadrovske.

Kateri so deficitarni poklici?

Politika štipendiranja deficitarnih poklicev je zastavljena do leta 2022, deficitarni poklici oziroma programi, ki izobražujejo za deficitarne poklice, pa so določeni naslednji:

PROGRAMI

 • kamnosek
 • mehatronik operater
 • izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij
 • inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij
 • oblikovalec kovin orodjar/orodjarka
 • elektrikar/električarka
 • avtokaroserist/avtokaroseristka
 • pek/pekarka
 • slaščičar/slaščičarka
 • mesar/mesarka
 • tapetnik/tapetničarka
 • mizar/mizarka
 • zidar/zidarka
 • tesar/tesarka
 • klepar-krovec/kleparka-krovka
 • izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje
 • slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka
 • pečar– polagalec keramičnih oblog / pečarka-polagalka keramičnih oblog
 • gozdar/gozdarka
 • dimnikar/dimnikarka
 • steklar/steklarka

DVOJEZIČNI PROGRAMI

 • ekonomski tehnik/ekonomska tehnica (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku
 • avtoserviser/avtoserviserka (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku
 • predšolska vzgoja (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku
 • mehatronik operater/operaterka (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku
 • strojni tehnik/strojna tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku
 • kemijski tehnik/kemijska tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku
 • ekonomski tehnik/ekonomska tehnica (IS), ki se izvaja v madžarskem jeziku

POMEMBNO:

– prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka in na višino dohodnine;
– v primeru, da dijak ponavlja letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto.

Več informacij: Javni sklad >>

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

495OboževalcevVšečkaj