Nekaj primerov vprašanj, ki jih lahko postavijo starši na informativnih dnevih, sta zapisali Majda Jus Ašič, univ. dipl. psih., certificirana EuroPsy psihologinja, šolska svetovalka z Gimnazije Vič, in Alenka Nagode, prof. soc. ped., šoska svetovalka iz Srednja ekonomska šola Ljubljana.

Starši naj razmislijo, kaj bi radi vedeli oz. kaj je za njih pomembno in naj v skladu s tem sprašujejo, svetuje Alenka Nagode.

  • Kakšno je sodelovanje staršev in šole?

Pojasnila pomagajo oceniti, kakšna pravila vladajo na šoli, koliko so odprti za komunikacijo, kako lahko sodelujejo starši s šolo in kako šola sodeluje s starši.

  • Kako je z javnostjo ocenjevanja?

Na kakšen način imajo starši vpogled v ocene in kako lahko vzpostavijo kontakt s posameznim učiteljem ali drugim zaposlenim na šoli.)

  • Kako lahko starši podprejo šolo pri izvajanju njenega programa ali kako lahko aktivno sodelujejo pri izvajanju dejavnosti?

Veliko staršev si želi pomagati pri izvedbi dejavnosti, aktivno sodelovati v svetu staršev in svetu šole, pomagati pri zbiranju informacij za bolj ugodno izpeljavo dejavnosti …

  • Kako je z opravičevanjem odsotnosti in obvezno prisotnostjo pri pouku in dejavnostih? Ali šola  uporablja v ta namen in namen obveščanja kakšno aplikacijo, kot je npr. eAsistent?

Veliko staršev ob prehodu iz osnovne šole v srednjo šolo postavlja doma nova pravila in v pomoč so jim lahko informacije o tem, kakšna pravila so na šoli. Prav tako je dobro vedeti, na kak način je komunikacija s šolo najlažja.

  • Kako je z uspešnostjo dijakov ob zaključku izobraževanja?

Ta podatek pomaga pri odločitvi za posamezno šolo, saj boljši rezultat ob zaključku izobraževanja omogoča boljše izhodiščne možnosti za izbiro študija na višjem nivoju.

  • Ali je na šoli organizirana učna pomoč in kdo jo izvaja?

Nekatere šole izvajajo tudi dijaško tutorstvo, dobro je izvedeti, kako se izvaja.

  • Koliko je stroškov v času šolanja?

Recimo, koliko stane izposoja v učbeniškem skladu, športni dnevi, tabori, izmenjave.

Majda Jus Ašič pravi: »Zdi se mi pomembno, da se starši udeležijo informativnih dni na srednji šoli skupaj s svojim otrokom, pod pogojem, da se otrok s tem strinja in si tega želi. Izbor srednje šole mora biti učenčev in ne po želji starša. Aktivni udeleženec naj bo učenec, starši naj bodo samo spremljevalci, ki opazujejo, zbirajo vtise in so v moralno podporo svojemu otroku. Potem lahko doma naredijo analizo, kaj so opazili, kaj jim je bilo všeč, kaj je pomembno in tako zberejo vse informacije in komentarje, na osnovi katerih se lahko učenec odloči, kam bo poslal prijavo za vpis.«

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

PUSTITE KOMENTAR