Starši na informativnih dnevih
Starši na informativnih dnevih

Na informativne dneve se odpravite skupaj s starši, zakaj pa ne, v veliko oporo vam bodo, pa tudi kaj vprašali, na kar lahko sami pozabite. Šole bodo predstavile svoj sistem dela, šolske in obšolske dejavnosti. Pred tem si pripravite izbor šol, ki jih želite obiskati (preglejte tudi spletne strani šol, da boste lažje naredili ožji izbor). Izkoristite oba dneva, saj boste le tako ugotovili, kako se počutite v šolski stavbi, kako vam je všeč lokacija, kakšno vzdušje vlada na šoli, kako so vam všeč dijaki na informativnem dnevu, profesorji in vrstniki, ki so prav tako prišli na predstavitev.

Majda Jus Ašič pravi: »Zdi se mi pomembno, da se starši udeležijo informativnih dni na srednji šoli skupaj s svojim otrokom, pod pogojem, da se otrok s tem strinja in si tega želi. Izbor srednje šole mora biti učenčev in ne po želji starša.

Bodite aktivni udeleženec, starši naj bodo samo spremljevalci, ki opazujejo, zbirajo vtise in so vam v moralno podporo. Potem lahko doma naredite skupaj analizo, kaj ste opazili, kaj vam je bilo všeč, kaj je pomembno in tako zberete vse informacije in komentarje, na osnovi katerih se lahko odločite, kam boste poslali prijavo za vpis.

Pripravite si seznam vprašanj

 1. Kakšen je čas izvajanja pouka – urnik? Lažje boste načrtovali svoj prosti čas in sodelovanje na popoldanskih dejavnostih, na treningih, uskladili čas z vašimi hobiji.
 2. Kolikšna je izbirnost predmetnika? Izvedite, koliko lahko sami izbirate med ponujenimi vsebinami. Vsaka srednja šola ima namreč namenjenih nekaj ur prosti izbiri vsebin in dijaki lahko izberejo sami kar jih najbolj zanima.
 3. Kako je z izbiro drugega tujega jezika in kateri jeziki so na voljo? Izvedite, ali šola ponuja jezike, ki se jih želite naučiti.
 4. Kako je urejena prehrana na šoli? Imajo tople obroke? Ali pripravljajo obroke sami ali jih dostavijo drugi? Topla prehrana, redni in zdravi obroki ter dovolj časa so ključni za vaše počutje in doseganje uspehov.
 5. Ali si lahko izberem prijatelja, s katerim bom v razredu? Nekateri izmed sedanjih sošolcev se bodo morda vpisali na isto šolo kot vi, zato se pozanimajte ali boste lahko z njimi v istem razredu.
 6. Katere dejavnosti in kateri krožki se izvajajo na šoli? Šole izvajajo množico dejavnosti, s katerimi lahko uresničite svoje želje, širite svoje interese in pridobite potrdilo za opravljene obvezne interesne dejavnosti.
 7. Katere dejavnosti na šoli so za dijake brezplačne? Izmed dodatnih dejavnosti na šoli so nekatere za dijake brezplačne, nekatere pa so kljub temu plačljive.
 8. Ali so na šoli organizirani spoznavni tabori, delovni tabori, ekskurzije? To so odlične priložnosti za druženje z vrstniki, sošolci iz drugih oddelkov in preživljanje časa na izletih, ekskurzijah.
 9. Kaj šolo loči od drugih srednjih šol? Vse srednje šole, ki izvajajo program gimnazija, imajo enak predmetnik, pa vendar se posamezne šole ločijo od drugih po posebni ponudbi, ki se razlikuje od drugih šol. Taka posebnost in drugačna ponudba lahko bistveno vpliva na izbor srednje šole.
 10. Ali je imajo na šoli izmenjavo s tujino? Pozanimajte se o tej možnosti, ki širi vaša obzorja. Poizvedite tudi, kdo lahko v izmenjavi sodeluje.
 11. Ali je praksa in kako je organizirana? Pozanimajte se, kje se izvaja praksa ali si lahko sami poiščete delodajalca ali vam ga poišče šola. Koliko časa je namenjenega praksi in v katerih letnikih se izvaja. Povprašajte o možnosti prakse v tujini in o kriterijih, s katerimi izberejo dijake, o finančnem prispevku dijaka, o trajanju takšne prakse, kako je s predznanjem tujega jezika in seveda v katerih državah poteka praksa.
 12. Kateri predmeti so na maturi? Gimnazije imajo različen nabor izbirnih maturitetnih predmetov. Preverite, ali so med predmeti, ki jih izvajajo tisti, ki bi jih vi želeli izbrati.
 13. Kje se lahko zaposliš po končani šoli oz. kakšne so možnosti nadaljnjega študija? Vprašanje je pomembno predvsem za tiste, ki se vpisujejo v srednje strokovne, tehniške in poklicne šole. Po zaključku šolanja se lahko zaposliš ali nadaljuješ šolanje na višji stopnji. Pozanimajte se, katera dela lahko opravljaš oz. na katerih delovnih mestih se lahko zaposliš. Tisti, ki se vpisujete z namenom nadaljevanja šolanja, morate poznati vaše možnosti vpisa naprej. Povprašajte, kam se lahko vpišete in  kako je z opravljanjem petega predmeta, ki je potreben za vpis v univerzitetne študijske programe.

Vprašanja staršev

Starši naj razmislijo, kaj bi radi vedeli oz. kaj je za njih pomembno in naj v skladu s tem sprašujejo, svetuje Alenka Nagode, prof. soc. ped., šolska svetovalka iz Srednje ekonomske šole Ljubljana.

 • Kakšno je sodelovanje staršev in šole? Pojasnila pomagajo oceniti, kakšna pravila vladajo na šoli, koliko so odprti za komunikacijo, kako lahko sodelujejo starši s šolo in kako šola sodeluje s starši.
 • Kako je z javnostjo ocenjevanja? Na kakšen način imajo starši vpogled v ocene in kako lahko vzpostavijo kontakt s posameznim učiteljem ali drugim zaposlenim na šoli.
 • Kako lahko starši podprejo šolo pri izvajanju njenega programa ali kako lahko aktivno sodelujejo pri izvajanju dejavnosti? Veliko staršev si želi pomagati pri izvedbi dejavnosti, aktivno sodelovati v svetu staršev in svetu šole, pomagati pri zbiranju informacij za bolj ugodno izpeljavo dejavnosti.
 • Kako je z opravičevanjem odsotnosti in obvezno prisotnostjo pri pouku in dejavnostih? Ali šola uporablja v ta namen in namen obveščanja kakšno aplikacijo, kot je npr. eAsistent? Veliko staršev ob prehodu iz osnovne šole v srednjo šolo postavlja doma nova pravila in v pomoč so jim lahko informacije o tem, kakšna pravila so na šoli. Prav tako je dobro vedeti, na kak način je komunikacija s šolo najlažja.
 • Kako je z uspešnostjo dijakov ob zaključku izobraževanja? Ta podatek pomaga pri odločitvi za posamezno šolo, saj boljši rezultat ob zaključku izobraževanja omogoča boljše izhodiščne možnosti za izbiro študija na višjem nivoju.
 • Ali je na šoli organizirana učna pomoč in kdo jo izvaja? Nekatere šole izvajajo tudi dijaško tutorstvo, dobro je izvedeti, kako se izvaja.
 • Koliko je stroškov v času šolanja? Recimo, koliko stane izposoja v učbeniškem skladu, športni dnevi, tabori, izmenjave.
PREKOVsebina: Tjaša Škrinjar
VIRAlenka Nagode, prof. soc. ped., šolska svetovalka, Srednja ekonomska šola Ljubljana in Ajda Erjavec, univ. dipl. psih. in univ. dipl. ped., šolska svetovalka, Gimnazija Vič

PUSTITE KOMENTAR