Letos je bilo razpisanih 17.397 prostih mest (cca. 400 manj kot lani),  prijavilo pa se vas je 14.864, torej manj kot je vseh prostih mest. Največ zasedenih mest je na Univerzi v Ljubljani, kjer je zasedenost 103 %, na Univerzi v Mariboru je 63 %, na Univerzi na Primorskem 83 %, na Univerzi v Novi Gorici le 10 %, na samostojnih zavodih pa 34 %.

Posamično po fakultetah si lahko ogledate V PDFju eVŠ: Stanje prijav (prve želje) za vpis v prvi letnik študija, za študijsko leto 2020/21 >>

Univerza v Ljubljani

Kot je že v navadi, je največji presežek vpisanih na Akademiji za radio, film in televizijo (AGRFT), kjer imajo vedno zelo stroga merila in sprejemne preizkuse. Letos bodo v program dramska igra sprejeli 12 študentov, prijavljenih pa je 120 kandidatov, kar je 1000 % preveč. Za študij dramske igre je znano, da bodoči študenti preizkuse opravljajo večkrat in upajo, da jim bo naslednje leto uspelo, ker pa je to edini študij dramske igre v Sloveniji, se splača preveriti tudi izbiro v sosednjih državah (npr. Zagreb, Gradec, Beograd …). Na AGRFT so tako prav vsi programi, z izjemo smeri filmsko in televizijsko snemanje, prekomerno obiskani. Možnosti izrednega študija ne ponujajo.

Tudi na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje (ALUO) je veliko programov, ki so popolnoma zasedeni, nekaj pa jih je sorazmerno nezapolnjenih, zato lahko premislite kakšnem drugem programu na akademiji in se kasneje prepišete znotraj akademije. Na najbolj priljubljenih programih, kot so industrijsko in unikatno oblikovanje, oblikovanje vizualnih komunikacij … so zapolnjene tudi možnosti izrednega študija. Če vam ne uspe priti na ALUO lahko razmislite o zasebnih ustanovah, ki ponujajo podobna izobraževanja, vendar velja opozoriti, da nekatera niso priznana s strani države.

Med naravoslovnimi smermi so letos prekomerno zasedene: biotehnologija UN (110 % presežek), biologija (165,7 %) gozdarstvo VS (127,5 %), mikrobiologija UN (142 %) ter živilstvo in prehrana UN (125,7 %) – zadnja programa sta med najbolj priljubljenimi na Biotehniški fakulteti.

Tudi na Fakulteti za družbene vede (FDV) so nekateri programi že tradicionalno izredno priljubljeni (mednarodni odnosi, novinarstvo in tudi sociologija – kadrovski management).

Možnost zamenjave smeri znotraj fakultete je ponavadi dokaj enostavna in se opravlja znotraj fakultete, kar pomeni, da vam ni potrebno ponovno oddajatai prijavnice preko prijavne službe.

Letošnje leto je zelo priljubljena tudi program Multimedija, ki ga izvaja Fakulteta za elektrotehniko v sodelovanju s Fakulteto za računalništvo in informatiko. Presežek je kar 160 %. Na slednji fakulteti je med bolj priljubljenimi visokošolski program Računalništvo in informatika, delež prijav je 194 %. Med naravoslovnimi pa je presežek prijav tudi na Fakulteti za farmacijo ter Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo.

Podobno kot na FDVju je tudi na Filozofski fakulteti (FF), kjer je nekaj programov izredno priljubljenih, je pa tudi nekaj izredno zanimivih programov, ki so skoraj vsako leto dokaj prazni, vendar je pametno podrobneje pregledati predmetnike in hitro lahko ugotovite, da se programi na Filofaksu dopolnjujejo (npr. na sociologiji imate tudi osnove antropologije oziroma si lahko izbirate izbirne predmete iz celotne fakultete itd.).

Velik presežek prijav ima tudi Fakulteta za šport (program Kineziologija ima 453,3 % zasedenost, Športno treniranje 340 % in Športna vzgoja 282 %), ki ima še nekaj prostih mest na izrednem študiju ter Medicinska fakulteta (program Medicina 208,7 % zasedenost, program Dentalne medicine pa 253 %), ki pa izrednega študija na ponuja. V primeru, da želite študirati na Fakulteti za šport ali Medicinski fakulteti, se vsekakor splača potruditi in nabrati dovolj točk ali pa počakati eno leto, izboljšati maturo in se potem ponovno vpisati.

Prepolni so tudi določeni programi na Pedagoški fakulteti, Pravni fakulteti, Zdravstveni fakulteti (preveč prijav je na vseh razpisanih programih) ter Naravoslovno-tehniški fakulteti, oddelek za tekstilstvo.

Predlagamo, da si ogledate še programe, ki jih ponujajo ostale univerze v Sloveniji, saj je prav Univerza v Ljubljani najbolj zasedena in mogoče v Mariboru ali na Primorskem najdete zanimiv program ravno po vaši meri.

Univerza v Mariboru, na Primorskem, v Novi Gorici in samostojni zavodi

Na Mariborski univerzi je največ prijav na Fakulteti za varnostne vede, za program, ki se izvaja v Ljubljani (Varnost in policijsko delo – 188,8 %), na Filozofski fakulteti s programom Psihologija (228,6 %), Pedagoški fakulteti (program Predšolska vzgoja 206,7 %), sledi Fakulteta za zdravstvene vede (203,3 %) in skupna programa Mehatronika, ki ga izvajata FERI in Fakulteta za strojništvo (156,7 %). Veliko preveč prijav pa ima že tradicionalno tudi Medicinska fakulteta (184 %).

Na Primorskem je najbolj priljubljen program Predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti (231,7 %), sledi program Fizioterapija (273,3 %) ter Prehransko svetovanje – dietetika (185 %) na Fakulteti za vede o zdravju.

Med najbolj priljubljenimi programi so tudi vsi programi na Fakulteti za dizajn.

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

PUSTITE KOMENTAR