Stanje prijav
Stanje prijav

Letos je bilo razpisanih 18.845 prostih mest, v prvem prijavnem roku se vas je prijavilo 15.550, torej manj kot je vseh prostih mest. Lansko leto je bilo razpisanih 18.790 prijavnih mest. V prvem prijavnem roku pa je prijavo oddalo 705 manj posameznikov. Omejitev vpisa bo imelo 104 programov oziroma smeri.

Največ zasedenih mest je na Univerzi v Ljubljani, kjer je zasedenost 99,5 %, na Univerzi v Mariboru je 74 %, na Univerzi na Primorskem 77 %, na Univerzi v Novi Gorici le 28 %, na Univerzi v Novem mestu 53 %, na Novi univerzi 25 %, na samostojnih visokošolskih zavodih pa 45 %.

Posamično po fakultetah si lahko ogledate V PDFju eVŠ: Stanje prijav (prve želje) za vpis v prvi letnik študija, za študijsko leto 2023/24 >>

Univerza v Ljubljani

Kot je že v navadi, je največji presežek vpisanih na Akademiji za radio, film in televizijo (AGRFT), kjer imajo vedno zelo stroga merila in sprejemne preizkuse. Letos bodo v program Dramska igra sprejeli 12 študentov, prijavljenih pa je 83 kandidatov, kar je 692 % preveč. Za študij dramske igre je znano, da bodoči študenti preizkuse opravljajo večkrat in upajo, da jim bo naslednje leto uspelo, ker pa je to edini študij dramske igre v Sloveniji, se splača preveriti tudi izbiro v sosednjih državah (npr. Zagreb, Gradec, Beograd …). Na AGRFT so tako prav vsi programi, z izjemo smeri Filmsko in televizijsko snemanje, prekomerno obiskani. Možnosti izrednega študija ne ponujajo.

Tudi na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje (ALUO) je veliko programov, ki so popolnoma zasedeni, nekaj pa jih je sorazmerno nezapolnjenih, zato lahko premislite kakšnem drugem programu na akademiji in se kasneje prepišete znotraj akademije. Če vam ne uspe priti na ALUO lahko razmislite o zasebnih ustanovah, ki ponujajo podobna izobraževanja, vendar velja opozoriti, da nekatera niso priznana s strani države.

Med naravoslovnimi smermi so letos prekomerno zasedene: Biotehnologija UN (128 % presežek), Biologija (226 %), Gozdarstvo VS (120 %) ter Mikrobiologija UN (132 %) in Krajinska arhitektura UN (140 %) na Biotehniški fakulteti. Tudi program Veterinarstvo na Veterinarski fakulteti beleži 197 % število prijavljenih.

Tudi na Fakulteti za družbene vede (FDV) so nekateri programi že tradicionalno izredno priljubljeni: Komunikologija – medijske in komunikacijske študije in Komunikologija – tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi, Novinarstvo, Mednarodni odnosi ter letos tudi Sociologija – Kadrovski management. 

Možnost zamenjave smeri znotraj fakultete je po navadi dokaj enostavna in se opravlja znotraj fakultete, kar pomeni, da vam ni potrebno ponovno oddajati prijavnice preko prijavne službe.

Tudi letošnje leto je zelo priljubljena tudi program Multimedija, ki ga izvaja Fakulteta za elektrotehniko v sodelovanju s Fakulteto za računalništvo in informatiko. Presežek je kar 100 %. Na slednji fakulteti je med bolj priljubljenimi visokošolski program Računalništvo in informatika, delež prijav je 206 % ter univerzitetni progam Računalništvo in informatika z deležem prijav 135 %. Med naravoslovnimi pa je presežek prijav tudi na Fakulteti za farmacijo (135 % progam Farmacija) ter Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo (na programih Biokemija (182 %) in Kemija  (144 %)).

Podobno kot na FDVju je tudi na Filozofski fakulteti (FF), kjer je nekaj programov izredno priljubljenih, je pa tudi nekaj izredno zanimivih programov, ki so skoraj vsako leto dokaj prazni, vendar je pametno podrobneje pregledati predmetnike in hitro lahko ugotovite, da se programi na Filofaksu dopolnjujejo (npr. na sociologiji imate tudi osnove antropologije oziroma si lahko izbirate izbirne predmete iz celotne fakultete itd.).

Velik presežek prijav ima tudi Fakulteta za šport (program Kineziologija ima 340 % zasedenost, Športno treniranje 160 % in Športna vzgoja 294 %), ki ima še nekaj prostih mest na izrednem študiju ter Medicinska fakulteta (program Medicina 169 % zasedenost, program Dentalne medicine pa 207 %), ki pa izrednega študija na ponuja. V primeru, da želite študirati na Fakulteti za šport ali Medicinski fakulteti, se vsekakor splača potruditi in nabrati dovolj točk ali počakati eno leto, izboljšati maturo in se potem ponovno vpisati.

Prepolni so tudi določeni programi na Pedagoški fakulteti, Pravni fakulteti, Zdravstveni fakulteti (preveč prijav je na vseh razpisanih programih) ter Naravoslovno-tehniški fakulteti, Oblikovanje tekstilij in oblačil ter Grafična in medijska tehnika.

Predlagamo, da si ogledate še programe, ki jih ponujajo ostale univerze v Sloveniji, saj je prav Univerza v Ljubljani najbolj zasedena in mogoče v Mariboru ali na Primorskem najdete zanimiv program ravno po vaši meri.

Univerza v Mariboru, na Primorskem, v Novi Gorici in samostojni zavodi

Na Mariborski univerzi je največ prijav na Fakulteti za varnostne vede, za program, ki se izvaja v Ljubljani (Varnost in policijsko delo – 151 %), na Filozofski fakulteti s programoma Psihologija (182 %) in Pedagogika (145 %), Pedagoški fakulteti (program Predšolska vzgoja 168 %), sledi Fakulteta za zdravstvene vede (127 %) in skupna programa Mehatronika VS, ki ga izvajata FERI in Fakulteta za strojništvo (180 %). Veliko preveč prijav pa ima že tradicionalno tudi Medicinska fakulteta, program Dentalne medicine 330 % in program Splošna medicina 194 %. Velik delež preveč prijav je tudi na FERI, in sicer na programih Medijske komunikacije (142 %) in tako VS kot UN program Računalništvo in informacijske tehnologije (151 % oz. 138 %).

Na Primorskem je najbolj priljubljen program Predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti (197 %), sledita programa Razrednega pouka (163 %) in Socialna pedagogika (193 %) ter tudi Vizualne umetnosti in oblikovanje (147 %), ter na Fakulteti za management VS program Management (125 %). Hkrati na FAMNITU program Biopsihologija z 174 % deležem prijav.

Večji vpis imajo tudi vsi programi Fakultete za vede o zdravju, in sicer Fizioterapija (182 %), Prehransko svetovanje – dietetika (148 %), Aplikativna kineziologija (200 %) ter Zdravstvena nega 107 %, ker je bistveno manjši vpis v prvem roku kot v preteklih letih.

Med najbolj priljubljenimi programi samostojnih visokošolskih zavodov so tudi vsi redni programi na Fakulteti za dizajn, programa Zdravstvena nega (MB in MS) na Alma Mater Europaea, program Mediji in novinarstvo na FUDŠ, ter programa zdravstvene nege (SG in Jesenice) na Fakulteti za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec. 

PUSTITE KOMENTAR