Omejitev vpisa v programih, kjer so največji presežki:

– med programi srednjega poklicnega izobraževanja v programih Frizer in Računalnikar,
– med programi srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja v programih Veterinarski tehnik, Tehnik oblikovanja, Medijski tehnik, Zdravstvena nega, Fotografski tehnik, Farmacevtski in Kozmetični tehnik,
– v programih Gimnazija in športnih oddelkih Gimnazije.

Ali ste sprejeti na spodnje šole, boste izvedeli do 21. junija.

Seznam šol, ki so za šolsko leto 2023/24 omejile vpis v 1. letnik:

 

Gimnazija Kranj v program:

 • Gimnazija na 224 mest;

 

Gimnazija Franceta Prešerna Kranj v programe:

 • Ekonomska gimnazija na 61 mest,
 • Gimnazija na 62 mest;

 

Srednja šola Jesenice v program:

 • Zdravstvena nega na 84 mest;

 

Srednja gostinska in turistična šola Radovljica v program:

 • Kozmetični tehnik na 56 mest;

 

Šolski center Kranj, Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola, v program:

 • Frizer na 52 mest;

 

Šolski center Nova Gorica, Strojna, prometna in lesarska šola, v programe:

 • Strojni tehnik na 28 mest,
 • Avtoserviser na 26 mest in
 • Tehnik mehatronike na 28 mest;

Elektrotehniška in računalniška šola v program:

 • Elektrikar na 26 mest;

Srednja ekonomska in trgovska šola v program:

 • Ekonomski tehnik na 56 mest;

Gimnazija in zdravstvena šola pa v program:

 • Zdravstvena nega na 56 mest;

 

Gimnazija Nova Gorica v programa:

 • Umetniška gimnazija – likovna smer na 28 mest in
 • Umetniška gimnazija – smer gledališče in film na 28 mest;

 

Gimnazija Jurija Vege Idrija v program:

 • Gimnazija na 60 mest;

 

Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija Ravne, v program:

 • Gimnazija – športni oddelek na 22 mest;

 

Šolski center Slovenj Gradec, Srednja šola Slovenj Gradec in Muta, v program:

 • Predšolska vzgoja na 28 mest;

 

Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija, v program:

 • Računalnikar na 28 mest;

    Srednja zdravstvena in kemijska šola v programa:

 • Bolničar – negovalec na 28 mest in
 • Kozmetični tehnik na 58 mest;

    Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola pa v program:

 • Predšolska vzgoja na 56 mest;

 

Gimnazija Koper v programa:

 • Gimnazija (SI) na 90 mest in
 • Gimnazija – športni oddelek (SI) na 22 mest;

 

Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper v programa:

 • Ekonomski tehnik (SI) na 84 mest in
 • Administrator (SI) na 26 mest;

 

Srednja šola Izola v programe:

 • Predšolska vzgoja (SI) na 28 mest,
 • Kozmetični tehnik(SI) na 28 mest in
 • Zdravstvena nega (SI) na 56 mest;

 

Srednja tehniška šola Koper v programa:

 • Avtoserviser (SI) na 26 mest in
 • Inštalater strojnih inštalacij (SI) na 26 mest;

 

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran v program:

 • Elektrotehnik (SI) na 30 mest;

 

Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Gimnazija in ekonomska šola, v program:

 • Aranžerski tehnik na 28 mest;

 

Šolski center Postojna v programe:

 • Avtoserviser na 26 mest,
 • Gimnazija na 56 mest in
 • Predšolska vzgoja na 28 mest;

 

Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna v programe:

 • Zdravstvena nega na 28 mest,
 • Bolničar – negovalec na 26 mest in
 • Gozdarski tehnik na 28 mest;

 

Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik v programe:

 • Predšolska vzgoja na 56,
 • Gimnazija na 112 mest in
 • Ekonomski tehnik na 56 mest;

 

Srednja šola Domžale v programe:

 • Inštalater strojnih inštalacij na 26 mest,
 • Avtoserviser na 26 mest in
 • Gimnazija na 56 mest;

 

Ekonomska šola Ljubljana v programa:

 • Ekonomski tehnik na 84 mest in
 • Ekonomska gimnazija na 84 mest;

 

Srednja ekonomska šola Ljubljana v program:

 • Ekonomski tehnik na 150 mest;

 

Elektrotehniško – računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana v programe:

 • Tehnik računalništva na 112 mest,
 • Tehniška gimnazija na 56 mest in
 • Elektrotehnik na 84 mest;

 

 

Gimnazija Šiška v programa:

 • Gimnazija na 60 mest in
 • Gimnazija – športni oddelek na 88 mest;

 

Gimnazija Šentvid v programa:

 • Gimnazija na 112 mest in
 • Gimnazija – športni oddelek na 40 mest;

 

Gimnazija Bežigrad v program:

  • Gimnazija na 210 mest;

 

Gimnazija Poljane v program:

 • Gimnazija na 180 mest;

 

Gimnazija Moste v program:

 • Gimnazija na 150 mest;

 

Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana v program:

 • Gimnazija na 168 mest;

 

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana v programa:

 • Veterinarski tehnik na 84 mest in
 • Tehniška gimnazija na 84 mest;

 

Srednja zdravstvena šola Ljubljana v programa:

  • Bolničar – negovalec na 26 mest in
  • Zdravstvena nega na 240 mest;

 

Srednja frizerska šola Ljubljana v program:

  • Frizer na 156 mest;

 

Srednja šola tehniških strok Šiška v programe:

 • Računalnikar na 52 mest,
 • Elektrikar na 78 mest in
 • Tehnik mehatronike na 84 mest;

 

Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana v programe:

 • Umetniška gimnazija – smer gledališče in film na 84 mest,
 • Umetniška gimnazija – plesna smer, modul B, sodobni ples na 28 mest,
 • Gimnazija na 28 mest in
 • Predšolska vzgoja na 112 mest;

 

Srednja medijska in grafična šola Ljubljana v programa:

 • Medijski tehnik na 150 mest in
 • Grafični tehnik na 28 mest;

 

Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana v programa:

 • Fotografski tehnik na 28 mest in,
 • Tehnik oblikovanja na 112 mest;

 

Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo v programe:

 • Farmacevtski tehnik na 89 mest,
 • Kozmetični tehnik na 59 mest,
 • Tehnik zobne protetike na 60 mest in
 • Tehnik laboratorijske medicine na 29 mest;

 

Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije v programa:

 • Ekonomski tehnik na 90 mest in
 • Tehnik elektronskih komunikacija na 60 mest;

 

Srednja upravno administrativna šola Ljubljana v programa:

 • Ekonomski tehnik na 96 mest in
 • Administrator na 31 mest;

 

Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana v programe:

 • Geodetski tehnik na 28 mest,
 • Tehniška gimnazija na 56 mest,
 • Pečar – polagalec keramičnih oblog na 26 mest in
 • Upravljalec težke gradbene mehanizacije na 26 mest;

 

Šolski center Ljubljana, Srednja strojna in kemijska šola, v program:

 • Kemijski tehnik na 56 mest;

Gimnazija pa v program:

 • Gimnazija na 84 mest;

 

Zavod sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija, v program:

 • Škofijska klasična gimnazija na 188 mest;

 

Zavod sv. Frančiška Saleškega, Gimnazije Želimlje, v program:

 • Gimnazija na 56 mest;

 

Biotehniška šola Maribor v program:

 • Veterinarski tehnik na 84 mest;

 

Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor v program:

 • Pečar – polagalec keramičnih oblog na 26 mest;

 

Srednja šola za oblikovanje Maribor v programe:

 • Frizer na 104 mesta,
 • Medijski tehnik na 56 mest in
 • Tehnik oblikovanja na 56 mest;

 

Srednja šola za trženje in dizajn Maribor v programa:

 • Administrator na 26 mest in
 • Aranžerski tehnik na 28 mest;

 

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor v programe:

 • Kozmetični tehnik na 28 mest,
 • Bolničar – negovalec na 26 mest in
 • Zdravstvena nega na 140 mest;

 

Prva gimnazija Maribor v programa:

 • Gimnazija na 140 mest in
 • Klasična gimnazija na 56 mest;

 

II. gimnazija Maribor v programa:

 • Gimnazija na 168 mest in
 • Gimnazija – športni oddelek na 18 mest;

 

III. gimnazija Maribor v programe:

 • Gimnazija – športni oddelek na 20 mest,
 • Gimnazija na 140 mest in
 • Predšolska vzgoja na 56 mest;

 

Srednja elektro – računalniška šola Maribor v programe:

 • Računalnikar na 26 mest,
 • Elektrikar na 26 mest,
 • Elektrotehnik na 56 mest,
 • Tehnik računalništva na 112 mest in
 • Tehniška gimnazija na 28 mest;

 

Gimnazija Ptuj v program:

 • Gimnazija – športni oddelek na 22 mest;

 

Gimnazija Ormož v programe:

 • Gimnazija na 30 mest,
 • Predšolska vzgoja na 28 mest in
 • Zdravstvena nega na 28 mest;

 

Srednja šola Slovenska Bistrica v programa:

 • Gimnazija na 59 mest in
 • Ekonomski tehnik na 29 mest;

 

Zavod Antona Martina Slomška, Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška, v program:

 • Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška na 84 mest;

 

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer v programa:

 • Gimnazija na 84 mest in
 • Umetniška gimnazija – smer gledališče in film na 28 mest;

 

Ekonomska šola Murska Sobota v program:

 • Ekonomski tehnik na 28 mest;

 

Gimnazija Murska Sobota v program:

  • Gimnazija – športni oddelek na največ 22 mest;

 

Ekonomska šola Celje v program:

 • Ekonomski tehnik na 56 mest;

 

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje v programe:

 • Zdravstvena nega na 140 mest,
 • Bolničar – negovalec na 52 mest in
 • Kozmetični tehnik na 56 mest;

 

Gimnazija Celje – Center v programe:

 • Predšolska vzgoja na 84 mest,
 • Umetniška gimnazija – likovna smer na 28 mest in
 • Gimnazija na 112 mest;

 

I. gimnazija v Celju v program:

 • Gimnazija na 160 mest;

 

Srednja šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje v program:

 • Fotografski tehnik na 32 mest;

 

Šolski center Celje, Gimnazija Lava, v programa:

 • Gimnazija na 112 mest in
 • Tehniška gimnazija na 28 mest;

Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije v programe:

 • Medijski tehnik na 56 mest,
 • Mehatronik operater na 26 mest,
 • Strojni tehnik na 56 mest,
 • Inštalater strojnih inštalacij na 26 mest in
 • Tehnik mehatronike na 28 mest;

Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo v programe:

 • Tehnik računalništva na 56 mest,
 • Kemijski tehnik na 28 mest,
 • Elektrikar na 26 mest in
 • Elektrotehnik na 56 mest;

Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko v programe:

 • Frizer na 78 mest,
 • Avtoserviser na 52 mest in
 • Logistični tehnik na 28 mest;

 

Šolski center Šentjur v program:

 • Veterinarski tehnik na 28 mest;

 

Šolski center Velenje, Elektra in računalniška šola v program:

 • Tehnik računalništva na 56 mest;

 

Šolski center Krško – Sevnica, Srednja šola Sevnica, v program:

 • Frizer na 26 mest;

 

Strokovni izobraževalni center Brežice v programa:

 • Zdravstvena nega na 28 mest in
 • Ekonomski tehnik na 28 mest.

 

Vir: MIZŠ

PUSTITE KOMENTAR