Prijava za vpis na javne in zasebne višje strokovne šole poteka preko Višješolske prijavne službe (VPS). Na spletnem portalu http://www.vss-ce.com/VPS/ se v času prijavnega roka nahaja obrazec za prijavo, ki ga iz­polnite, natisnete, podpišete in ga s pri­poročeno pošto pošljete do roka (pomemben je poštni žig na kuverti).

POMEMBNI ROKI:

do 1. februarja 2023: objava Razpisa za vpis v višje strokovno izobraževanje

17. in 18. februarja 2023: informativni dan

od 20. februarja do 17. marca 2023: prvi prijavni rok

do 28. aprila 2023: VPS na svoji spletni strani objavi seznam šol z omejitvami vpisa

do 15. junija 2023: kandidati so obveščeni o roku za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti oziroma psihofizične sposobnosti

od 28. junija do 7. julija 2023: kandidati opravljajo preizkus posebne nadarjenosti oziroma psihofizične sposobnosti na višjih strokovnih šolah

do 21. julija 2023: kandidati prejmejo obvestilo o izidu izbirnega postopka

do 22. avgusta 2023: VSŠ vpišejo sprejete kandidate v prvem prijavnem roku

24. avgusta 2023: VPS in VSŠ na svojih spletnih straneh objavijo podatke o še prostih vpisnih mestih za drugi prijavni rok

od 25. do 31. avgusta 2023: drugi prijavni rok

do 8. septembra 2023: kandidati so obveščeni o roku za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti oziroma psihofizične sposobnosti

do 22. septembra 2023: kandidati prejmejo pisno obvestilo o izidu izbirnega postopka

do 29. septembra 2023: VPS sprejema morebitne pritožbe kandidatov

do 1. oktobra 2023: VSŠ vpišejo sprejete kandidate v drugem prijavnem roku

do 6. oktobra 2023: naknadni vpis izrednih študentov na še prosta vpisna mesta

 

PREKORecenzija: Alojz Razpet, Višješolska prijavna služba

PUSTITE KOMENTAR