Domov Novičke Razpis za Zoisove štipendije za 2021/22

Razpis za Zoisove štipendije za 2021/22

Novi štipendisti

V to skupino štejete vsi, ki se boste s šolskim letom 2021/22 prvič prijavili za Zoisovo štipendijo (je še niste imeli) in tisti, ki boste prešli na višjo stopnjo – boste v letu 2021/22 bruci ali pa študenti 1. letnika na podiplomskem študiju. Izpolnjevati morate splošne pogoje in:

– učenci: imate povprečno oceno 9. razreda 4,70 IN izjemni dosežek
– dijaki: imate povprečno oceno zadnjega letnika 4,10 ALI ste zlati maturant IN izjemni dosežek
– študenti: uvrstitev med 5 % najboljših študentov ALI povprečna ocena 8,50 IN izjemni dosežek

Stari štipendisti

Vlogo morate oddate Zoisovi štipendisti, ki jo želite prejemati tudi naslednje šolsko oziroma študijsko leto (za isto stopnjo izobraževanja). Za nadaljnje prejemanje štipendije pa se ločite tisti, ki prejemate štipendijo po starem zakonu, in tisti, ki jo prejemate po novem:

  • tisti, ki ste začeli štipendijo prejemati najkasneje 2013/14 – ZŠtip, morate izpolnjevati splošne pogoje in imeti povprečno oceno najmanj 4,10 za dijake oziroma najmanj 8,50 za študente ALI uvrstitev med najboljših 5 % študentov v zadnjem študijskem letu ALI izjemni dosežek, pri čemer mora biti izjemni dosežek na posameznem področju družbenega življenja dosežen v zadnjih dveh šolskih oziroma študijskih letih (2015/16 in 2016/17).
  • tisti, ki ste štipendijo začeli prejemati 2013/14 – ZŠtip-1, morate izpolnjevati splošne pogoje in povprečno oceno (dijaki 4,10, študenti 8,50) ALI izjemni dosežek skladno s 24. členom ZŠtip-1.

Posamezni pogoji so podrobneje opredeljeni v javnem pozivu. Besedilo javnega poziva in potrebni obrazci so na voljo na tej spletni strani. Na spletni strani najdete vlogo, obrazec za uveljavljanje posebnih dosežkov in potrdilo o uvrstitvi med 5 % najboljših študentov.

Vlogo morate poslati priporočeno ali pa jo osebno nesete na naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, s pripisom ”Zoisova štipendija – stari ZŠtip-1” ali ”Zoisova štipendija – ZŠtip” ali ”Zoisova štipendija – novi”.

Dodatne informacije so na voljo: http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/zois/, po telefonu na 01 434 58 97 in 01 434 10 83 ali pa po mailu na [email protected]

Osnovna Zoisova štipendija brez dodatkov znaša 120 evrov za dijake in 140 evrov za študente. V primeru izobraževanja v tujini znaša osnovna Zoisova štipendija brez dodatkov 240 evrov za dijake in 280 evrov za študente. Dodeli se lahko še dodatka, in sicer za bivanje izven kraja stalnega prebivališča in dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami.

ROK ZA DIJAKE: 17. 9. 2021

ROK ZA ŠTUDENTE: 8. 10. 2021

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

495OboževalcevVšečkaj