Domov Novičke Razpis za Zoisove štipendije za 2022/23

Razpis za Zoisove štipendije za 2022/23

Novi štipendisti

V to skupino štejete vsi, ki se boste s šolskim letom 2022/23 prvič prijavili za Zoisovo štipendijo (je še niste imeli) in tisti, ki boste prešli na višjo stopnjo – boste v letu 2022/23 bruci ali pa študenti 1. letnika na podiplomskem študiju. Izpolnjevati morate splošne pogoje in:

– učenci: imate povprečno oceno 9. razreda 4,70 IN izjemni dosežek
– dijaki: imate povprečno oceno zadnjega letnika 4,10 ALI ste zlati maturant IN izjemni dosežek
– študenti: uvrstitev med 5 % najboljših študentov ALI povprečna ocena 8,50 IN izjemni dosežek

Posamezni pogoji so podrobneje opredeljeni v javnem pozivu. Besedilo javnega poziva in potrebni obrazci so na voljo na tej spletni strani. Na spletni strani najdete vlogo, obrazec za uveljavljanje posebnih dosežkov in potrdilo o uvrstitvi med 5 % najboljših študentov.

Vlogo morate poslati priporočeno ali pa jo osebno nesete na naslov: Vlogo z dokazili vlagatelji pošljejo po pošti priporočeno ali vložijo osebno na naslov Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, s pripisom »325. JR – Zoisova štipendija (novi).

NOVOST: Prvič je možno oddati tudi elektronsko vlogo za dodelitev preko portala Moja eUprava, kjer se vlagatelji prijavijo s svojo e-identiteto (kvalificirano digitalno potrdilo ali smsPASS na mobilnem telefonu). Za mladoletne osebe odda vlogo zakoniti zastopnik s svojo e-identiteto.

Dodatne informacije so na voljo: http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/zois/, po telefonu na 01 434 58 97 in 01 434 10 83 ali pa po mailu na zoisi@sklad-kadri.si.

Osnovna Zoisova štipendija brez dodatkov znaša 142,18 evrov za dijake in 165,87 evrov za študente. V primeru izobraževanja v tujini znaša osnovna Zoisova štipendija brez dodatkov 284,35 evrov za dijake in 331,75 evrov za študente. Dodeli se lahko še dodatka, in sicer za bivanje izven kraja stalnega prebivališča in dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami.

ROK ZA DIJAKE: 9. 9. 2022

ROK ZA ŠTUDENTE: 10. 10. 2022

Rok za oddajo vlog za nadaljnje prejemanje za dijake je 31. 8. 2022, za študente pa 30. 9. 2022.

Stari štipendisti

Vlogo morate oddate Zoisovi štipendisti, ki jo želite prejemati tudi naslednje šolsko oziroma študijsko leto (za isto stopnjo izobraževanja). Za nadaljnje prejemanje štipendije pa se ločite tisti, ki prejemate štipendijo po starem zakonu, in tisti, ki jo prejemate po novem:

  • tisti, ki ste začeli štipendijo prejemati najkasneje 2013/14 – ZŠtip, morate izpolnjevati splošne pogoje in imeti povprečno oceno najmanj 4,10 za dijake oziroma najmanj 8,50 za študente ALI uvrstitev med najboljših 5 % študentov v zadnjem študijskem letu ALI izjemni dosežek, pri čemer mora biti izjemni dosežek na posameznem področju družbenega življenja dosežen v zadnjih dveh šolskih oziroma študijskih letih (2015/16 in 2016/17).
  • tisti, ki ste štipendijo začeli prejemati 2013/14 – ZŠtip-1, morate izpolnjevati splošne pogoje in povprečno oceno (dijaki 4,10, študenti 8,50) ALI izjemni dosežek skladno s 24. členom ZŠtip-1.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

495OboževalcevVšečkaj