Kdo je FAZAN?

Dijake 1. letnika imenujemo fazani. Na nekaterih šolah poteka že tradicionalen obred »fazaniranja«.

Razlike v sistemu podajanja snovi

Ker od samega začetka ne boste vedeli kako točno stvari na srednji šoli potekajo (vse je namreč precej drugače kot je bilo na osnovni šoli) in boste malce »izgubljeni« ali preplašeni zaradi kupa novih informacij in novega okolja, vam bomo vso zadevo malce olajšali in pojasnili z nekaj osnovnimi in koristnimi napotki. 

Profesorji bodo razlagali snov in vam ne bodo narekovali, zato boste morali ustvariti svoje zapiske. Predavali bodo hitreje in v tem času podali ogromno informacij, vi pa morate poskrbeti, da si pomembnejše zapišete. Prav tako boste morali sami predelati snov v učbenikih, saj vas bo profesor le usmeril. Učiti se bo treba iz zvezkov in učbenikov, delovne zvezke pa boste uporabljali redkeje. Domače naloge so ponekod obvezne, vendar jih ni toliko, kot jih je bilo v osnovni šoli. Več je samostojnega dela, npr. referati ali delo v skupinah.

Novo ocenjevanje

Tudi na pridobivanje ocen ne bodo več opozarjali tako pogosto in ne bodo preveč strpni, v kolikor ne boste pripravljeni. Zato je najbolje, da ste vedno pripravljeni, če bi bili vprašani za oceno. Od vas bodo pričakovali samostojno učenje, vendar se še vedno lahko obrnete na profesorja, če vam snov ne bo razumljiva. Če boste dobivali slabše ocene od pričakovanih, se ne prestrašite. Dejstvo je, da ima dijak na začetku šolskega leta povprečno oceno slabšo, kot jo je imel v osnovni šoli, kar pa je posledica novega in zahtevnejšega načina učenja. Vendar pa tega podatka ne smete uporabljati v smislu zagovora pred razočaranimi starši. Kmalu boste spoznali načine predavanj profesorjev in se jim ustrezno prilagodili.

Ocenjevanje v srednji šoli in potek pouka

Nekatere stvari pa ostajajo iste. Še vedno boste imeli ocene od 1 do 5, in te se bodo vpisovale v redovalnico. Sem se vpisujejo tudi vaše posebnosti, kot na primer, če imaš kakšen poseben status. Na govorilne ure bodo še vedno hodili vaši starši, lahko pa se jim pri tem pridružite. Pouk poteka v dopoldanskih urah, ponekod tudi v popoldanskih. Na šolah, kjer imajo pouk tudi popoldne, se izmenjuje teden z dopoldanskim in teden s popoldanskim poukom. Včasih boste imeli »blok ure«, ko boste isti predmet poslušali dve šolski uri zaporedoma. Profesorji bodo od vas zahtevali popolno prisotnost pri pouku (izjema so bolezenska in izredna stanja) in sprotno opravljanje domačih nalog. Pisanje omenjenih je izredno učinkovit način učenja, ki vodi do najvišjih ocen.

Odnos do profesorjev

Kar se odnosov tiče pa je tako: sprva, še posebej prvi dan, čutimo do profesorjev neko distanco in »strah« da so strogi ali resni, vendar je že po tednu dni znano da temu ni tako. Tako kot na osnovni šoli so tudi na srednji šoli profesorji zelo različni. Nekateri so zahtevni, resni, spet drugi prijazni, zabavni, pa tudi smešni. Nekateri vas bodo vikali, spet drugi ne. Na odnos profesor-dijak pa zelo vpliva število dijakov na šoli. Če npr. hodite na veliko šolo, kjer je veliko število učencev, potem si tudi profesorji ne zapomnijo vseh novih obrazov in temu primeren je odnos  – bolj uraden. Na manjših šolah pa vlada bolj sproščen odnos, ki temelji na večjem poznavanju in sodelovanju.

Praktični pouk in praktično usposabljanje 

V strokovnih programih je obvezen praktični pouk. Ta poteka na šoli, v delavnicah in učilnicah za praktični pouk, drugi del pa se izvede pri delodajalcih. Slednji se imenuje praktično usposabljanje z delom (PUD), opravljati pa ga boste morali pri delodajalcu, v določenem obsegu lahko tudi na svoji šoli (npr. na šolskem posestvu, v medpodjetniškem izobraževalnem centru ipd.). Podjetje si lahko poiščete sami ali pa vam ga dodeli šola. Obseg je odvisen od programa, na katerega boste vpisani, na koncu pa boste morali podati poročilo. PUD je odlična priložnost, da svoje pridobljeno teoretično znanje vnovčite še v praksi.

Dijaško tutorstvo 

Profesorici mentorici Nina Črešnjevec in Liljana Fajdiga z Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, pojasnjujeta, da je tutorstvo »organizirana prostovoljna oblika učne in medsebojne pomoči, ki jo nudijo dijaki višjega letnika dijakom prvega letnika ali tudi ostalim.« Ni nujno, da je tutorstvo prisotno tudi na vaši bodoči šoli, saj je na srednjih šolah še v razvijanju. Vendar pa so glavni nameni tutorstva pomoč novincem, torej vam, bodočim dijakom, pri prehodu, pri načrtovanju in organizaciji učenja, namenjeno je boljšemu povezovanju dijakov, razvijanju socialnih in komunikacijskih veščin, pri učnem tutorstvu pa tudi nudenje brezplačne učne pomoči in s tem zmanjšanje potreb po inštrukcijah.

Selitev v dijaški dom ali subvencioniran prevoz 

Tisti, ki ne živite v bližini izbranega mesta svoje nove šole, boste imeli možnost življenja v dijaškem domu. Dijaški dom si lahko predstavljate kot manjše naselje, v katerem boste okusili začetno samostojnost, hkrati pa lahko imeli tudi svojo zasebnost. Tisti, ki v dijaški dom ne boste odšli, lahko podate vlogo za subvencionirani prevoz, več o tem lahko preberete v naslednjih uporabnih vsebinah priročnika.

Možnosti različnih dijaških statusov 

Uradni statusi, ki jih lahko pridobite so:

  • status dijaka, ki se vzporedno izobražuje = tisti, ki se izobražujete na več programih, npr. ste vpisani še na glasbeno, plesno šolo ipd.;
  • status dijaka perspektivnega športnika = tisti, ki ste registrirani pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmujete v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez;
  • status dijaka vrhunskega športnika = tisti, ki dosegate vrhunske športne dosežke mednarodne vrednosti;
  • status dijaka tekmovalca = tisti, ki se pripravljate na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne izobraževalne ali kulturne prireditve ter izmenjave.

Poleg teh, lahko vsaka šola določi še svoje, kot so npr. status kulturnika, raziskovalca, vozača, aktivnega dijaka itd. Za pridobitev statusa morate predložiti ustrezna dokazila (kaj natančno, se pozanimajte na svoji šoli), rok za oddajo vloge in dokazil pa je po navadi konec septembra (datum preverite na šoli).

Na voljo imate tudi dijaške ugodnosti

Status dijaka vam bo prinesel dijaško izkaznico, ki vam bo omogočila nabor popustov pri številnih storitvah, ugodnejše obiskovanje kulturnih dogodkov (muzeji, kino in gledališke predstave) ter športnih aktivnosti.

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

PUSTITE KOMENTAR