IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Ime izobraževalnega programa: maturitetni tečaj

Naziv strokovne izobrazbe: gimnazijski maturant

CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Cilj maturitetnega tečaja je omogočiti dijakom, ki izpolnjujejo pogoje za vključitev v program, da z ustrezno pripravo za opravljanje mature k njej pristopijo in jo opravljajo.

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje traja 1 leto (29 tednov)

Maturitetni tečaj se lahko izvaja na naslednje načine:

 • v obliki rednega pouka v celoletni organizaciji
 • v tečajni obliki (strnjen pouk posameznih predmetov)

POGOJI ZA DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

Matura:

Dijak je opravil maturitetni tečaj, ko je pozitivno ocenjen pri vseh predmetih in je opravil obveznosti (pouk, vaje, seminarske naloge) določene s programom in s predmetnimi izpitnimi katalogi. Z uspešno opravljenim maturitetnim tečajem se pridobi pravica do opravljanja mature.

Predmetnik določa obseg, ki omogoča pripravo na tri obvezne maturitetne predmete:

 • slovenščina,
 • tuji jezik,
 • matematika
 • in dva izbirna maturitetna predmeta.

Obseg dijakove obveznosti je odvisen od obsega ur za izbirne maturitetne predmete. Šola lahko na željo dijakov organizira priprave na 6. maturitetni predmet oziroma pouk drugega tujega jezika. Izbirni predmeti so vsi izbirni maturitetni predmeti.

Šole, ki za program izobražujejo:

 • Ekonomska šola Murska Sobota
 • Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica
 • Gimnazija Antona Aškerca
 • Gimnazija Brežice
 • Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
 • Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje
 • Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše
 • Gimnazija Jesenice
 • Gimnazija Jurija Vege Idrija
 • Gimnazija Kočevje
 • Gimnazija Kranj
 • Gimnazija Moste
 • Gimnazija Nova Gorica
 • Gimnazija Novo mesto
 • Gimnazija Piran
 • Gimnazija Poljane
 • Gimnazija Ptuj
 • Gimnazija Ravne na Koroškem
 • Gimnazija Slovenske Konjice
 • Prva gimnazija Maribor
 • Srednja ekonomska šola Celje
 • Srednja ekonomska šola Ljubljana
 • Srednja elektro-računalniška šola Maribor
 • Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica
 • Šolski center Rudolfa Maistra Kamnik
 • Šolski center Srečka Kosovela Sežana – Gimnazija in ekonomska šola
 • Šolski center Velenje – Gimnazija Velenje
 • Waldorfska šola Ljubljana
 • ERUDIO zasebna gimnazija

Vir: Srednješolski izobraževalni programi

PUSTITE KOMENTAR