Kadar govorimo o točkah, večina pomisli na maturo (splošno ali poklicno) in s tem povezane točke, pri čemer je posamezna ocena vredna posamezno število točk.

Ocena 5 = 5 točk
Ocena 4 = 4 točke
Ocena 3 = 3 točke
Ocena 2 = 2 točki

(ocena 1 je neuspešno izdelana matura, višji nivoji pa prinesejo dodatne točke – maksimalno +3)

Najvišja možna bera točk pri splošni maturi je 34 točk, pri poklicni maturi s 4 predmeti pa 23 točk.

Drugi del točkovanja sestavlja učni uspeh v 3. in 4. letniku.

odličen uspeh = 5 točk
prav dober uspeh = 4 točke
dober uspeh = 3 točke
zadosten uspeh = 2 točki

(nezadosten uspeh ni možen, saj je treba ponavljati letnik)

Tako lahko ugotovimo, da je maksimalno število točk 10.

Sedaj imamo sumo doseženih točk. Toda, kje so že prej omenjene decimalke? Ja, do decimalk lahko pride, ker je dosežene točke potrebno pretvoriti s pomočjo tabele. (Najdete jo nekaj vrstic nižje in tudi na koncu pričujočega članka)

Nekaj previdnosti in dodatnega računanja pa zahtevajo fakultete oz. programi, ki zahtevajo sprejemne izpite.

Tu točke izračunamo po formuli:

t = 40 + 60*(u-m)/(M-m), pri čemer je u število točk, ki jih je kandidat dobil na preizkusu sposobnosti, M največje možno število točk na preizkusu sposobnosti, m pa najmanjše število točk, s katerim je kandidat še opravil preizkus sposobnosti.

PUSTITE KOMENTAR