Domov Dijaški dom Pravila v dijaških domovih

Pravila v dijaških domovih

Domski red so pravila, ki jih sprejema vsak dijak, ki se vseli in omogočajo, da bo sobivanje s sovrstniki zato prijetnejše. Navezali boste tesne stike, spletli trdne veze s prijatelji, se skupaj učili in preživljali prosti čas. Bivanje mora biti tako vam kot ostalim prijetno, da boste lažje opravljali šolske obveznosti in se brezskrbno lahko vsak dan pripravljali na pouk. 

V večini domov veljajo splošna pravila:

– dijakinja ali dijak (v nadaljevanju dijak) je dolžan redno obiskovati šolo, izpolnjevati šolske obveznosti in sodelovati pri vzgojno-izobraževalnem delu doma,

– dijaki so dolžni skrbeti za urejenost in čistočo doma in okolice: red in higieno v sobi, v sanitarijah, jedilnici in v drugih skupnih prostorih doma in njegove okolice,

– za premoženje doma in njegove okolice so odgovorni tako dijaki kot tudi delavci doma,

– dijak mora skrbeti za svoje zdravje in oblikovati zdrav življenjski slog in hkrati ne ogrožati zdravja drugih,

– od dijakov se pričakujejo primerni medsebojni odnosi, strpnost do drugače mislečih, upoštevanje različnosti in nasploh kulturno in prijazno vedenje,

– dijaki so dolžni s svojim vedenjem prispevati k ugledu dijaškega doma.

Glede zdravstva domski red zapoveduje naslednje:

– prepovedano je kajenje in uživanje alkohola ter drugih drog, omogočanje uživanja drog, posedovanje in preprodaja drog v domu ali v njegovi okolici,

– v času nalezljive ali druge bolezni, ko potrebuješ intenzivno oskrbo ali ko obstaja nevarnost okužbe drugih dijakov, te morajo starši odpeljati domov.

V zvezi z dijaško sobo je potrebno upoštevati:

– soba mora biti urejena in čista, higieno in red v sobi vzdržujejo dijaki sami; obveznosti čiščenja in pospravljanja sobe so enakomerno porazdeljene na vse dijake v sobi,

– pred odhodom na jesenske, novoletne, zimske in majske počitnice morajo dijaki generalno počistiti sobe ter shraniti in zakleniti osebne predmete v omare (v nekaterih domovih pa se sobe generalno čistijo vsak teden, osebne predmete pa je treba zakleniti samo takrat, kadar so v domu gostje),

– obvezna je uporaba copat,

– plakate lahko na steno pripenjate tako, da se stena ne uničuje,

– vstop v sobo je dovoljen samo dijakom, ki v njej živijo, drugim samo ob soglasju ostalih stanovalcev in v njihovi navzočnosti,

– v času učnih ur in od 22. do 6. ure zjutraj je v dijaškem domu tišina,

– glasbeni aparati so naravnani na sobno jakost, aktivnosti in pogovarjanje na hodniku mora biti primerne glasnosti, da ne motite ostalih,

– računalnik ali radijski sprejemnik lahko v sobah uporabljate le, če naprava brezhibno deluje,

– uporaba električnih grelnih, kuhalnih in hladilnih aparatov v sobah ni dovoljena; lahko pa uporabljate čajno kuhinjo (nekateri domovi nimajo čajnih kuhinj, imajo pa recimo avtomat s hladno in vročo vodo, kjer si dijaki lahko naredijo čaj kadarkoli).

Študent

V domu se lahko vsak dan v miru učiš in opravljaš šolske obveznosti:

– vsak dan so zjutraj (nekje med 8.00 in 11.00) organizirane obvezne učne ure za tiste dijake, ki imajo pouk popoldan, in popoldne (med 15.00 do 18.00) za dijake, ki imajo pouk dopoldan (ure so po različnih dijaških domovih razlikujejo),

– učenje poteka v učilnicah in sobah,

– med učnimi urami se dijaki učite, pišete naloge in opravljate druge aktivnosti, ki so povezane s pripravami na šolo,

–  prisotnost pri učnih urah vodijo vzgojitelji v posebni evidenci

S pravili so opredeljeni tudi vaši večerni izhodi

– večerni izhodi dijakov so do 21. ure (ura se razlikuje od doma do doma, upoštevana je tudi hora legalis), za izhode po tej uri je običajno potrebno soglasje staršev,

– daljši izhod (obisk gledališke predstave, kina, koncerta, domskega plesa itd.) je v večini domov do 22. ure. V izjemnih primerih je izhod lahko podaljšan, a se morate za to posebej dogovoriti s svojim vzgojiteljem ali z vzgojiteljem, ki nadomešča vašega vzgojitelja ter pridobiti dovolilnico.

Izostanke od pouka ureja tvoj domski vzgojitelj

– če zbolite ali iz drugega opravičljivega razloga ne morete k pouku, se morate pred tem pogovoriti s svojim ali dežurnim vzgojiteljem; vzgojitelj skupine v tem primeru opraviči izostanek od pouka,

– če se po odhodu domov za vikend v dom ne vrnete do ponedeljka, morajo starši o vzroku odsotnosti takoj obvestiti vzgojitelja,

– o izjemnih odhodih domov med tednom morate obvestiti svojega ali dežurnega vzgojitelja, prihod domov pa morajo po telefonu potrditi starši.

Še pred vpisom v dijaški dom si preberite pravilnik izbranega doma (večina domov ima pravilnik dosegljiv na spletu) in se pozanimajte kako poteka življenje v njem ter natančno preberite domski red ali pravila, ki jih določeni dom imama, saj se med domovi domski red lahko razlikuje.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

496OboževalcevVšečkaj