Pravice in dolžnosti dijakov
Pravice in dolžnosti dijakov

Ko boste vpisani v izbrano srednjo šolo in jo boste začeli obiskovati, je dobro, da ste seznanjeni tudi z različnimi pravilniki, med katerimi sta pravilnik o šolskem redu in pravilnik o ocenjevanju znanja. Ne pozabite prebrati tudi publikacije vaše srednje šole, kjer so med drugim zapisana šolska pravila in hišni red, ki veljajo za določeno srednjo šolo.

Pravice dijakov

V času pouka imate pravico do prisotnosti pri pouku, ta mora biti kakovosten, informacije sprotne in objektivne, smete pa sodelovati tudi pri oblikovanju pravic in obveznosti dijakov v letnem delovnem načrtu. Imate pravico do spoštovanja svoje osebnosti, učitelj mora upoštevati vaše individualne in razvojne posebnosti ter za njih prilagoditi pogoje dela, če se vzporedno izobražujete, pripravljate na mednarodna in državna tekmovanja v znanju ali pa ste perspektivni oz. vrhunski športniki. Šola mora zagotoviti varnost in zaščito dijakov pred vsemi oblikami nasilja, hkrati pa tudi enakopravno obravnavo ne glede na spol, raso, etnično pripadnost, veroizpoved, socialni status ali druge okoliščine. Dijaki ste upravičeni tudi do zdravega, varnega in vzpodbudnega delovnega okolja ter strokovne pomoči in svetovanja o šolskem delu izven pouka, če ju potrebujete. Šola mora varovati vaše osebne podatke, pravico pa imate tudi delovati v skupnosti dijakov, izražati mnenja, posredovati predloge šoli in se zagovarjati oz. podati ugovor v postopku izrekanja vzgojnih ukrepov.

Kakšne so dolžnosti dijakov

Redno in pravočasno morate obiskovati pouk, ne smete motiti pouka, upoštevati pa morate tudi navodila in zahteve učiteljev.

– K pouku morate prihajati pripravljeni, z vsemi zahtevanimi šolskimi potrebščinami in primerno urejeni, pri njem aktivno sodelovati ter drugim udeležencem pouka omogočati nemoteno delo.

– V šoli se morate obnašati po pravilih lepega vedenja.

– Skrbeti morate za čisto okolje, svoje zdravje in varnost ter ne smete ogrožati zdravja, varnosti drugih.

– Spoštovati morate posebnosti različnih kultur in pravic drugih, se spoštljivo obnašati do dijakov in delavcev šole ter prispevati k ugledu šole.

– Poleg tega, da ravnate skladno z zakonom in internimi šolskimi pravili, pa morate tudi varovati in odgovorno ravnati s premoženjem šole ter lastnino drugih.

PREKOVsebina: Vanja Vodenik, recenzija: Gabrijela Fidler, univ. dipl. psih., šolska svetovalka s Šolskega centra Velenje

PUSTITE KOMENTAR