Potek popravnega izpita!

  • Kandidat se prijavi z ustrezno prijavnico 30 dni pred razpisanim izpitnim rokom.
  • Kandidat lahko opravlja popravni izpit večkrat, vendar samo, če ga opravi najpozneje v dveh letih od prve prijave.
  • Popravni izpit lahko opravljaš pisno in ustno.

Napotki za kvalitetne priprave na popravne izpite:

• Priporočljivo je, da si priskrbite inštrukcije. Na inštrukcije prinesite seboj šolske zvezke, učbenike, delovne liste, zapiske, teste in prazen zvezek, v katerga boste pisali razlago, vaje in domače naloge.

• Pri šolskem delu in učenju velja nekaj osnovnih pravil, in sicer sprotno učenje tekoče snovi, sprotno utrjevanje znanja, veliko vaje in reševanja domačih nalog.

• Odsvetujemo kampanjsko učenje tik pred popravnimi izpiti, saj je bolje, da ste pred izpiti mirni in samozavestni, kot pod stresom. Zato priporočamo, da se sami ter s pomočjo inštrukcij pravočasno pripravite na popravne izpite.

• Pomembna je tudi lastna motiviranost in organizacija. Priprava plana za učenja (koliko časa pred izpitom se boste učili, koliko ur na dan potrebujete za učenje) ter plan obiska inštrukcij (kdaj in koliko ur boste imeli inštrukcije). Prihod na inštrukcije ne sme biti prisilen.

• Veliko o učenčevem odnosu do šolskega dela pove tudi pripravljenost za delo doma ter reševanje domačih nalog, ki jih inštruktor pri naslednjem obisku pregleda. Domače naloge so namenjene predvsem utrjevanju predelane učne snovi, inštruktorju pa dajo ustrezne povratne informacije o učenčevem usvojenem znanju.

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

PUSTITE KOMENTAR