JANUAR

 • 20. januar 2020: izid razpisa za vpis v srednje šole in dijaške domove, objava na internetu (www.mizs.gov.si)

FEBRUAR

 • 14. in 15. februar 2020: informativni dnevi na srednjih šolah in dijaških domovih

MAREC

 • 4. marec 2020: rok za prijavo za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za kandidate, ki se želijo vpisati v srednješolske programe, ki to zahtevajo, ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju pogoja za vpis na programa Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š)
 • 11. – 21. marec 2020: opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti

APRIL

 • 2. april 2020: zadnji rok za oddajo prijav za vpis v prvi letnik srednjih šol za šolsko leto 2020/21
 • 8. april 2020 do 16. ure: javna objava številčnega stanja prijav za vpis v srednje šole (objava na internetu www.mizs.gov.si)
 • 17. april 2020: objava sprememb obsega vpisa in stanja prijav za vpis v srednje šola za šolsko leto 2020/21 (www.mizs.gov.si)
 • 23. april 2020: do tega datuma imate možnost morebitnih prenosov prijav za vpis v srednje šole

MAJ

 • 5. maj 2020: NPZ iz slovenščine ali italijanščine ali madžarščine
 • 7. maj 2020: NPZ iz matematike
 • 11. maj 2020: NPZ iz tretjega predmeta (Tehnika in tehnologija, Tuji jezik, Domovinska in državljanska kultura in etika, Kemija)
 • 22. maj 2020: seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu
 • 25. maj 2020: rok za prijavo za vpis učencev, ki so se zadnje šolsko leto izobraževali v tujini in dijakov 1. letnikov, ki se želijo preusmeriti v drug program (preusmerjenci – samo na šole brez omejitve vpisa)
 • 27. maj 2020: obveščanje osnovnih in srednjih šol o omejitvah in spremembah obsega razpisanih mest, javna objava omejitev vpisa (www.mizs.gov.si)

JUNIJ

 • 1. junij 2020: seznanitev učencev z dosežki NPZ v 9. razdredu
 • do 1. junija 2020: uveljavljanje pravice vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ, vpogled se opravi na šoli
 • 15. junij 2020: razdelitev zaključnih spričeval in obvestil o dosežkih NPZ učencem 9. razreda
 • 16. do 19. junij 2020 do 14. ure: vpis oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka
 • 19. junij 2020 do 15. ure: objava rezultatov prvega kroga izbirnega postopka in seznanitev kandidatov, ki v 1. krogu niso bili uspešni z možnostmi v 2. krogu
 • 19. junij 2020 do 16. ure: objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka na internetu (www.mizs.gov.si)
 • 24. junija 2020 do 15. ure: rok za prijavo kandidatov za 2. krog izbirnega postopka
 • 29. junij 2020 do 15. ure: objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
 • 30. junij 2020 do 14. ure: vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka

JULIJ

AVGUST

 • 31. avgust 2020: vpis na srednjih šolah, kjer imajo še prosta mesta

Vira: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Državni izpitni center.

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

KOMENTARJI

PUSTITE KOMENTAR