Naloge detektiva

Detektivi (uradno opravljajo detektivsko dejavnost) tako kot v filmih zbirajo podatke za preprečevanje kaznivih dejanj, lahko pa so zasebni detektivi, ki jih najamejo posamezniki, da poiščejo informacije, ki jih zanimajo (npr. bolniški stalež, varanje, uveljavljanje pravic, pomoč pri zaščiti, vročanje pisem ipd.).

Detektiv lahko dela za delodajalca (npr. policija, institucije ipd.), lahko pa opravlja samostojni poklic (svoboden poklic). Za detektivski poklic je potrebna najprej licenca.

Znanja in spretnosti detektiva

Oseba, ki želi opravljati detektivsko dejavnost, mora izpolnjevati določene (osebne) pogoje, kar se ugotavlja na formalen način z dokazili in preizkusom znanja, ki je vsebinsko določen v posebnem programu Detektivske zbornice Republike Slovenije.

Znanja, ki jih mora obvladovati zasebni detektiv, zajemajo zelo različna področja od pravnih in tehničnih znanj do osnov psihologije, komunikologije, bontona, kriminalistične taktike, tehnike in metodike.

Razmere za delo detektiva

Zasebni detektiv opravlja delo v zaprtih prostorih, v prevoznih sredstvih in tudi na prostem. Izpostavljen je vremenskim razmeram in prepihu. Delovni čas namreč ni omejen, običajno delavnik traja, dokler ni dosežen rezultat. Delo opravlja sede in stoje (npr. opazovanje, med vožnjo), kar je lahko tudi zelo utrujajoče. Enako je z dolgim čakanjem, zlasti ker zbranost ne sme popustiti. Zato je redna telesna aktivnost (šport, rekreacija, urjenje) nujnost in ne le občasna potreba.

Dela praviloma sam, izjemoma v skupini. Za delo v skupini je pomembna njegova zmožnost prilagajanja, vodenja in sodelovanja. Kadar je sam, pa njegova samozavest, samoiniciativnost in odgovornost.

Praviloma delovni čas ni določen, saj se mora prilagajati interesom naročnika, ki lahko zahteva rezultate v čim krajšem času. Tudi daljše odsotnosti od doma niso redke. Temu je potrebno prilagoditi osebno in družinsko življenje.

Izobrazba za detektivski poklic

V Sloveniji ni posebne šole za ta poklic. Treba je pridobiti detektivsko licenco, za katero pa je potrebna najmanj visokošolska izobrazba 1. stopnje, opravljen pa je treba imeti tudi detektivski izpit. Še en od pogojev za licenco je, da oseba prej dve leti ni bila zaposlena kot policist, pooblaščene uradne osebe v Slovensko obveščevalno-varnostni agenciji ali Obveščevalno varnostni službi ministrstva, pristojnega za obrambo.

Usposabljanje je možno individualno po programu detektivske zbornice in s študijem pravne in kriminalistične literature. Usposabljanje z delom je možno le z delom pri zasebnem detektivu kot nekakšno neformalno pripravništvo. Državna uprava ima izdelane programe, po katerih usposablja kriminaliste, vendar program ni dostopen zunanjim uporabnikom.

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

PUSTITE KOMENTAR